RENDELETEK

Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletei a Nemzeti Jogszabálytárban érhetők el az alábbi linken:

https://or.njt.hu/onkorm/-:16:3158:-:-:1:-:-:-/1/10

16/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelet a helyi adókról

10/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelet az önkormányzat által fenntartott konyhán biztosított gyermek és külső étkeztetés intézményi térítési díjairól és a bölcsődei gondozásért fizetendő intézményi térítési díjról

4/2022. (IV. 14.) önkormányzati rendelet a súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről

2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályairól

18/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelet a településkép védelméről

9/2016. (VI. 6.) önkormányzati rendelet a helyi építési szabályzatról

SZT-BEÉP Szabályozási terv módosításokkal egységes szerkezetben

SZT-KÜL Külterületi szabályozási terv módosításokkal egységes szerkezetben

RT-1 Településszerkezeti terv módosításokkal egységes szerkezetben

5/2021. (V. 16.) önkormányzati rendelet a gyermekvédelem helyi rendszeréről

23/2023. (XII. 6.) önkormányzati rendelet a az önkormányzat tulajdonában álló víziközmű hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről

3/2020. (II. 7.) önkormányzati rendelet az önkormányzati konyhán biztosított gyermek és külső étkeztetés intézményi térítési díjairól és a bölcsődei gondozásért fizetendő intézményi térítési díjról

2/2020. (I. 24.) a közszolgálati tisztviselők 2020. évi illetmény alapjáról és illetménykiegészítéséről

1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelet az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

11/2014. (XII. 4.) önkormányzati rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

17/2017. (XI. 28.) önkormányzati rendelet a magánszemélyek kommunális adójáról

14/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet a helyi iparűzési adóról

6/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelet az egyes anyakönyvi események engedélyezésének helyi szabályairól és az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről

5/2017. (III. 22.) önkormányzati rendelet a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nappá nyilvánításáról

4/2017. (III. 22.) önkormányzati rendelet az önkormányzati támogatásokról

2/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelet a településfejlesztéssel és településrendezéssel, a települési arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól

2/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelet melléklete

16/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet a talajterhelési díjról

7/2014. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet a közterületek elnevezésének és a házszám-megállapítás szabályainak rendjéről

Közérdekű adatokkal kapcsolatos szabályzat

Vissza Fel

 
MUNIPOLIS
Önkormányzati hírek 
közvetlenül a telefonjára

 

×