Pályázatok

infoblokk kedv final felso cmyk ERFAPályázati konstrukció: TOP-4.1.1-16 „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése”

Projekt azonosítószáma: TOP-4.1.1-15-GM1-2016-00014

Projekt címe: Gyermekeink egészségére és fogaink épségére vigyázó szakorvosoknak, védőnőknek, egészségügyi alkalmazottaknak helyet adó épület jogszabályi előírásoknak megfelelő átalakítása Győrzámolyon

Kedvezményezett neve: Győrzámoly Község Önkormányzata

Kedvezményezett címe: 9172 Győrzámoly, Rákóczi utca 45.

Konzorciumi partner: Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal

Elnyert támogatás: 100.814.013 forint

Támogatás intenzitása: 100%

Finanszírozó alap: ERFA

Projekt célja és tartalma:

A projekt átfogó célja a TOP célkitűzésekkel és a TOP-4.1.1-15 pályázati felhívásban foglaltakkal összhangban az egészségügyi alapellátáshoz való hozzáférés minőségének javítása, az ellátás hatékonyságának, valamint prevenciós funkcióinak fokozása. A pályázat az egészségügyi szolgáltatásoknak és infrastrukturális feltételeknek a korszerűsítését célozza, valamint a hozzáférés egyenlőtlenségeinek mérséklését az akadálymentesítés megvalósításával, továbbá a meglévő eszközpark bővítését új szűrővizsgálatok elvégzése érdekében és az egészségügyi alapellátás lehetőségeinek szélesítését az életmentés terén új sürgősségi eszköz beszerzésével. Specifikus cél a gyermek háziorvosi ellátás, a fogorvosi ellátás és a védőnői ellátás infrastrukturális fejlesztése, melynek eredményeképpen megvalósul az egészségügyi alapellátáshoz való hozzáférés minőségének javítása oly módon, hogy a kialakításra kerülő tetőtéri szint megfelel a jogszabályi előírásoknak, a kor színvonalának, minőségi elvárásainak, figyelembe véve a lakosság, az Önkormányzat és az egészégügyi szolgáltatók igényeit. A fejlesztés célja továbbá, hogy az összes szolgáltatás a bővítmény részben fizikai és infokommunikációs szempontból is teljes körűen akadálymentesített legyen. Az épületen belül ennek elérését többek között egy lift biztosítja majd, a fogyatékossággal élők és a mozgásukban korlátozott emberek is könnyen és biztonságosan hozzájuthatnak az egészségügyi alapellátásokhoz. Specifikus cél az eddig elvégzett szűrővizsgálatok kiegészítése különböző prevenciós, egészségmegőrző vagy a betegségek kezelésében segítséget nyújtó előadások, programok szervezésével, melynek eredményeképpen javul az egészségügyi ellátás színvonala, szélesebb körű lesz a településen elérhető prevenciós tevékenységek köre, valamint idővel javulnak az egészségügyi mutatók és növekszik a település népességmegtartó ereje. Specifikus célja a projektnek az eszközpark bővítése, melynek eredményeképpen javulnak az egészségügyi alapellátás feltételei, illetve új prevenciós tevékenységek megvalósítására nyílik lehetőség.

Közreműködő szervezet: Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága

Projekt zárása: 2019. augusztus 31.

2018. május 7. aláírásra került a kivitelezői szerződés

2018. szeptember 20. a kivitelezési szerződésben rögzítettek szerinti munkák az 50% készültségnek megfelelően elkészültek

50 szazalek foto

2018. október 31. a kivitelezési szerződésben rögzítettek szerinti munkák a 75% készültségnek megfelelően elkészültek

75 szazalek foto

2018. december 4. a kivitelezési szerződésben rögzítettek szerinti munkák a 100% készültségnek megfelelően elkészültek. A műszaki átadás-átvétel megtörtént.

IMG 20190415 141449 v2

 

A pályázatban beszerzésre kerültek a fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok működéséhez szükséges eszközök, 2018. december 15-én.

GYŐRZÁMOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÖZLEMÉNY

GYŐRZÁMOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00182 SZÁMÚ PÁLYÁZAT KERETÉBEN CSATLAKOZIK AZ ASP KÖZPONTHOZ

A KÖFOP Irányító Hatóságának vezetője 2016. november 23-án meghozott döntése értelmében Győrzámoly Község Önkormányzatának KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00182 kódszámú, „Győrzámoly Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” című pályázatát 6.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásra érdemesnek minősítette. A támogatás intenzitása 100%. A projekt az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában valósul meg.

A pályázati program célul tűzte ki a közigazgatás színvonalának javítását, valamint az átláthatóság, a hatékonyság és az ügyfélközpontúság növelését. Ennek keretében cél az egységesített elektronikus ügyintézési módok bevezetése is. Fenti célok eléréséhez a Kormány az előző fejlesztési ciklusban már kipróbált ASP technológiát vezeti be országos szinten az önkormányzatok napi ügyvitelébe.

A projekt során, az ASP központhoz való csatlakozás által megvalósul az önkormányzatnál folyó, lényegében a teljes lakosságot érintő közigazgatási munka informatikai eszközökkel való támogatása, valamint az önkormányzati munka egységességének biztosítása. A hivatali folyamatok átalakulása mellett a lakosságot leginkább az a változás érinti, hogy lehetővé válik az iparűzési adó elektronikus bevallása is. A projekt 2018. június 30-án zárul.

Vissza Fel

 
×
Elindult Győrzámoly új honlapja!
Kis türelmet kérünk, a tartalmakon még dolgozunk... ;-)

 

×