Pályázatok

Kedvezményezett neve: Győrzámoly Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve, kódszáma: Természeti, kulturális, történelmi, épített örökségünket fenntartó, elérhetőséget javító és az identitástudatot növelő kezdeményezések támogatása VP6-19.2.1.-81-1-17

Projekt címe, azonosító száma: Fitnesz park kialakítása a Győrzámolyi Futódomb utcában; azonosító: 3411214372

Szerződött támogatás összege: 6.999.998,-Ft

Támogatás intenzitása: 75%

Finanszírozó alap: EMVA

Projekt célja és tartalma:

A projekt célja a 9172 Győrzámoly, Futódomb utcában lévő közpark fejlesztése (294/1 hrsz.) volt, mely korábban nem volt kihasználva. Itt valósított meg az önkormányzat egy többfunkciós parkot, melynek első ütemében, a fákkal körbevett területen, szabadtéri sporttevékenységre, erősítő, kondíciót megőrző feladatok végrehajtására alkalmas gépekkel ellátott fitnesz parkot alakítottunk ki.A terület a kedvező terepadottságok miatt (mélyen fekvő terület) egy védett, biztonságos környezetet biztosít a szabadtéri edzésre, sportolásra. Továbbá azért volt alkalmas ez a terület a fitnesz park megépítésére, mert a használatból adódó zaj itt érezhető legkevésbé a környéken lakók számára. Célunk, egy olyan preventív, illetve az egészséges életmódhoz hozzájáruló park kialakítása volt, ahol az egész szervezetet megmozgató fitneszgépek kerülnek telepítésre, melyek használata hozzájárul a győrzámolyi lakosság életminőségének megtartásához/javításához, továbbá ami jól megközelíthető helyen van, védett, helyszíne minden korosztály, de kiemelten a fiatalok számára társadalmi érintkezésre is lehetőséget biztosít, előmozdítva ezzel a közösségi élet feltételeit és a helyi identitástudat fejlődését. A fenti célok elérése érdekében és a bemutatott okoknál fogva volt szükséges és indokolt a fitnesz park létrehozása. A projekt hozzájárul a térség kulturális (sport) értékének fenntartásához, a gyermekek, idősek szabadidejének hasznos eltöltéséhez. A közösségi tér az év teljes időszakában látogatható a nagyközönség számára, a hét minden napján.

Pályázati konstrukció: TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések

Projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-16-GM1-2021-00052

Projekt címe: Győrzámoly települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése

Kedvezményezett neve: Győrzámoly Község Önkormányzata

Kedvezményezett címe: 9172 Győrzámoly, Rákóczi utca 45.

Konzorciumi partner: Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal

Elnyert támogatás: 50.000.000 forint

Támogatás intenzitása: 100%

Finanszírozó alap: ERFA

Projekt célja és tartalma:

Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés-, és kezelés előmozdítása 5. számú EU Tematikus Céllal összhangban a települések belterületi csapadékvíz elvezetési, - gazdálkodási rendszerének kialakítása, fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, a belterületek ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizeink minőségének javítása, a további környezeti káresemények megelőzése. A felhívás esetében a cél a belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése és a települések belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól.

Átfogó cél: A projekt közvetlen célja, hogy belterületi csapadékvíz elvezető rendszer képes legyen ellátni a nagy intenzitású, megnövekedett csapadékmennyiség megfelelő kezelését és elvezetését az érintett közútszakaszok mentén, továbbá a megfelelő csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása és ezzel a veszélyeztetett területről a vízelvezetés megoldása és a csapadékvíz okozta károk megelőzése.

Specifikus célok: A tervezett beruházás számos további célok megvalósításában közreműködik, melyek megvalósulása az önkormányzatot, lakosságot, ill. az érintett vállalkozásokat egyaránt pozitívan érinthet:

 • jelentős anyagi károk kivédése;
 • a belterületi létesítményeket veszélyeztetettségének megszüntetése;
 • a településrészben az életminőség javulása.
 • További specifikus célok:
  • települési (közlekedési) alapinfrastruktúra megvédése.
  • közterületek állapotának állagmegóvása
  • esélyegyenlőség biztosítása;
  • népességmegtartó településfejlesztés;

A Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) célja az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés uniós stratégiával, valamint a „Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014–2020-as fejlesztési időszakra” c. dokumentumban ismertetett, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat megelőzés-, és kezelés előmozdítása 5. számú EU Tematikus céllal összhangban a települések belterületi csapadékvíz elvezetési, gazdálkodási rendszerének kialakítása, fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további környezeti káresemények megelőzése. A projekt a jogszabályi környezet vonatkozásában bemutatottak szerint összhangban van az operatív programmal. Eredményeként maradéktalanul megvalósul a csapadékvíz belterületről való biztonságos elvezetésének érdekében a vízkárokkal veszélyeztetett területeken a csapadékvíz elvezető infrastruktúra fejlesztése.

A megvalósuló infrastruktúra fejlesztés által javul a települési környezet, amely hozzájárul a gazdasági tevékenységek és vállalkozások ösztönzéséhez, valamint kedvezőbb életminőséget biztosít, így segíti a népességmegtartást.

Projektünk a TOP 2.1.3-16 kódszámú, „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című pályázati felhívás előírásaival összhangban valósul meg az alábbi tevékenységek alapján:

Önállóan támogatható tevékenységek

A) Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója a csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembe vételével.

b) Elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, felújítása, fejlesztése, ezen belül: nyílt csapadékvíz elvezető rendszer, illetve belvíz elvezető hálózat építése mederkialakítással, helyreállítással, a műtárgyak átépítésével és helyreállításával együtt, valamint kizárólag indokolt esetben zárt csapadékvíz elvezető rendszer építése (pl. helyhiány miatt annak bemutatásával), felújítása, indokolt esetben vápás vízelvezető út építése. Belterület védelme érdekében a befogadó vízfolyásokon szükséges beavatkozások

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

a) Az infrastrukturális beavatkozásokat kiegészítő szemléletformáló, tájékoztató akció.

b) Nyilvánosság biztosítása – ÁÚF c. dokumentum 10. fejezete alapján

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

b.) Csapadékcsatorna-hálózat építéssel közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózat burkolat, járda, kapubejáró, parkoló felület beruházás előttivel azonos típusú burkolattal történő helyreállítása (teljes útburkolat felújítása kizárólag indokolt esetben lehetséges), átereszek átépítése, bővítése.

Nem támogatható tevékenységek

A projekt keretében „Nem támogatható tevékenység” nem valósul meg.

A részletes leírás a projekt előkészítő tanulmányban található.

Közreműködő szervezet: Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága

Projekt zárása: 2022. november 30.

A kivitelezés elérte az 50%-os készültséget 2023. július 31-én.

A kivitelezés elérte a 100%-os készültséget 2023. augusztus 22-én.

Pályázati konstrukció: TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések

Projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-16-GM1-2019-00009

Projekt címe: Győrzámoly települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése

Kedvezményezett neve: Győrzámoly Község Önkormányzata

Kedvezményezett címe: 9172 Győrzámoly, Rákóczi utca 45.

Konzorciumi partner: Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal

Elnyert támogatás: 50.000.000 forint

Támogatás intenzitása: 100%

Finanszírozó alap: ERFA

Projekt célja és tartalma:

Győrzámoly települése folyamatosan törekszik a község infrastrukturális fejlesztésére, amelybe beletartozik a rendezett csapadékvíz-elvezetőrendszer kiépítése és annak fenntartása is. Ugyanakkor jelen munkálatok költségei jelentősen meghaladják a település számára rendelkezésre álló források mértékét, így a pályázat nyújtotta lehetőségekkel szeretnék megoldani a problémás terület vízelvezetési nehézségeit.

 • Búzavirág utca
 • Mórvető utca
 • Tölgyfa utca
 • Cseresznyefa utca

A csapadékvíz elvezetésének hiánya az ingatlanok közvetlen károsításán kívül természet- és környezetvédelmi szempontból is káros. A csapadék a jelentős mennyiségű hordalékot az alacsonyan fekvő, laposabb területekre szállítja, ahol ezeket lerakva további gondokat okoz a települési infrastruktúrában, szennyeződést szállíthat a vízbázis védőterületre. A település lakosságának csapadékvíz-gazdálkodására jellemző, hogy az ingatlanokra érkező csapadék nagy részét helyben szikkasztja el, annak bármilyen más célú felhasználása csak igen kis százalékban, elvétve valósul meg. Győrzámoly települést az utóbbi években különösen sújtotta hirtelen nagymennyiségű, rendkívül heves intenzitású csapadékvíz.

Átfogó cél: A projekt közvetlen célja, hogy belterületi csapadékvíz elvezető rendszer képes legyen ellátni a nagy intenzitású, megnövekedett csapadékmennyiség megfelelő kezelését és elvezetését az érintett közútszakaszok mentén, továbbá a megfelelő csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása és ezzel a veszélyeztetett területről a vízelvezetés megoldása és a csapadékvíz okozta károk megelőzése.

Specifikus célok: A tervezett beruházás számos további célok megvalósításában közreműködik, melyek megvalósulása az önkormányzatot, lakosságot, ill. az érintett vállalkozásokat egyaránt pozitívan érinthet:

 • jelentős anyagi károk kivédése;
 • a belterületi létesítményeket veszélyeztetettségének megszüntetése;
 • a településrészben az életminőség javulása.
 • További specifikus célok:
  • települési (közlekedési) alapinfrastruktúra megvédése.
  • közterületek állapotának állagmegóvása
  • esélyegyenlőség biztosítása;
  • népességmegtartó településfejlesztés;

Közreműködő szervezet: Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága

Projekt zárása: 2023. február 28.

A kivitelezés elérte az 50%-os készültséget 2022. szeptember 29-én.

A kivitelezés elérte a 100%-os készültséget 2022. november 8-án.

A Magyar Falu Program keretében megvalósult pályázatok:

- MFP-OUF/2019. Győrzámoly óvoda udvar korszerűsítése

Támogatás összege: 4.632.032,-Ft

- MFP-AEE/2020. Eszközbeszerzés a győrzámolyi felnőtt háziorvos részére

Támogatás összege: 459.698,-Ft

 

 

 

 

 

- MFP-KEB/2021. Önkormányzati rendezvényeken használható mobil villamos elosztó rendszer beszerzése

Támogatás összege: 1.007.653,-Ft

- MFP-ÖTIF/2021 Ravatalozó felújítása a győrzámolyi temetőben

Támogatás összege: 10.345.928,-Ft

- MFP-FAE/2021 Felelős állattartás elősegítése Győrzámolyon

Támogatás összege: 423.135,-Ft

- MFP-ÖTU/2020 Belterületi út szilárd burkolattal történő ellátása Győrzámolyon (Búzavirág u.)

Támogatás összege: 15.908.572,-Ft

- MFP-UHK/2021 Dergiták útja építése Győrzámolyon

Támogatás összege: 23.007.713,-Ft

-MFP-UHK/2022 Nyírfa liget II. építése Győrzámolyon

Támogatás összege: 13.004.279,-Ft

-MFP-UHJ/2023 Patkó utca építése Győrzámolyon

Támogatás összege: 21.393.642,-Ft

Pályázati konstrukció: TOP-1.4.1-19 „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése”

Projekt azonosítószáma: TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00022

Projekt címe: Bölcsőde bővítése Győrzámolyon

Kedvezményezett neve: Győrzámoly Község Önkormányzat

Kedvezményezett címe: 9172 Győrzámoly, Rákóczi utca 45.

Konzorciumi partner: Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal

Elnyert támogatás: 59 681 282 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Finanszírozó alap: ERFA

Projekt célja és tartalma:

A projekt átfogó célja a TOP célkitűzésekkel és a TOP-1.4.1-19 pályázati felhívásban foglaltakkal összhangban a foglalkoztatási helyzet javítása a kisgyermekes szülők munkaerő-piaci részvételének támogatásával, a kisgyermekes szülök munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítése, a családok segítése a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által. A projekt specifikus célja a helyi igényeken alapuló, a gyermekjóléti alapellátások körébe tartozó, a 0-3 éves korú gyermekek napközbeni ellátását biztosító bölcsődei szolgáltatás létrehozása, valamint az ellátás biztosításának helyet adó bölcsőde bővítése Győrzámolyon.

A projekt előre haladásának bemutatása

Győrzámoly Község Önkormányzata a tavalyi évben a települési igények alapján a növekvő lakosságszám és egyben a magas születendő gyermeklétszám alapján szükségszerűvé vált a bölcsőde mihamarabbi bővítése. Ezért megbízást adott a bölcsőde bővítésének engedélyezési és kiviteli tervének elkészítésére.

2019 év elején közbeszerzés lefolytatására került sor, melynek keretében kiválasztásra került a nyertes kivitelező. Győrzámoly Község Önkormányzata 2019. május 19-én az FK System Építő Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-vel építési szerződést kötött a Győrzámolyi bölcsőde bővítésére. A munkaterület átadása a szerződés aláírásától számított 15 napon belül megtörtént. A kivitelező elkezdte az építési munkálatokat. A projekt jelenleg 60%-os készültségi szinten van, a tervezett műszaki teljesítése 2019. augusztus 9. A munkálatok során a műszaki ellenőr felügyelete folyamatos. A kivitelező kiválasztása és minden eddig lezajlott folyamat a pályázati felhívás előírásai szerint történtek meg, így azok a projekt keretében elszámolhatóak.

A pályázati támogatásból az intézmény harmadik bölcsődei csoportjának kialakításával az épület földszintje egységesen bölcsőde funkciót kap. A meglévő bölcsődei rész megtartása (északi rész) mellett a dél-nyugati épületrészben egy új bölcsődei csoport, míg a középső épületszárnyban a bölcsődét kiszolgáló (előírt) funkciók: melegítő konyha, tejkonyha, fehér mosogató, raktár, hulladéktároló, takarítóeszköztároló, személyzeti öltöző és wc, gyermek játéktároló kerülnek elhelyezésre. A gyermekszoba egységhez öltözőátadó és fürösztő-biliző kerül kialakításra. A 2 csoportos bölcsőde összes alapterülete így 295,36 m2 lesz, melyből a fejlesztés 187,7 m2-t érint (középső és déli épületszárny).

Helyiségei: lépcső, előcsarnok, mosókonyha, közlekedők, mozgáskorlátozott wc, gyermeköltöző-átadó 1-2, gyermekszoba I (54,56 m2), gyermek szoba II (50,40 m2), fürösztő-biliző 1-2, közlekedő, melegítő konyha, tejkonyha, fehér mosogató, hulladéktároló, közlekedő, takarítóeszköztár, raktár, személyzeti öltöző és mosdó, wc, gyermek játék, ágynemű és textiltároló, előtér, mosókonyha, kültéri játéktároló. A földszinten megmarad a – jelenleg is működő –„Microwave Kábelszolgáltató” helyiség, melyet a felújítás nem érint (alapterülete 10,17 m2). Az emeleten óvodai feladatot is ellátó épület hőszigetelést kap, továbbá az átalakítással érintett helyeken megtörténik a villamos hálózat cseréje és új, energiatakarékos világítás készül, továbbá új radiátoros hőleadó rendszert építünk, így a teljes épület „D-D Korszerűt megközelítő” besorolásba kerül.

Közreműködő szervezet: Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága

Projekt zárása: 2020. szeptember 30.

A közbeszerzési eljárás eredményeként kiválasztásra került a kivitelező, akivel 2019. május 9-én megkötötték a vállalkozási szerződést.

2019. július 23-án a kivitelezés elérte az 50%-os készültséget.

2019. augusztus 9-én megtörtént a műszaki átadás-átvétel.

A projekt zárása 2020. szeptember 30-án megtörtént.

infoblokk kedv final felso cmyk ERFAPályázati konstrukció: TOP-4.1.1-16 „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése”

Projekt azonosítószáma: TOP-4.1.1-15-GM1-2016-00014

Projekt címe: Gyermekeink egészségére és fogaink épségére vigyázó szakorvosoknak, védőnőknek, egészségügyi alkalmazottaknak helyet adó épület jogszabályi előírásoknak megfelelő átalakítása Győrzámolyon

Kedvezményezett neve: Győrzámoly Község Önkormányzata

Kedvezményezett címe: 9172 Győrzámoly, Rákóczi utca 45.

Konzorciumi partner: Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal

Elnyert támogatás: 100.814.013 forint

Támogatás intenzitása: 100%

Finanszírozó alap: ERFA

Projekt célja és tartalma:

A projekt átfogó célja a TOP célkitűzésekkel és a TOP-4.1.1-15 pályázati felhívásban foglaltakkal összhangban az egészségügyi alapellátáshoz való hozzáférés minőségének javítása, az ellátás hatékonyságának, valamint prevenciós funkcióinak fokozása. A pályázat az egészségügyi szolgáltatásoknak és infrastrukturális feltételeknek a korszerűsítését célozza, valamint a hozzáférés egyenlőtlenségeinek mérséklését az akadálymentesítés megvalósításával, továbbá a meglévő eszközpark bővítését új szűrővizsgálatok elvégzése érdekében és az egészségügyi alapellátás lehetőségeinek szélesítését az életmentés terén új sürgősségi eszköz beszerzésével. Specifikus cél a gyermek háziorvosi ellátás, a fogorvosi ellátás és a védőnői ellátás infrastrukturális fejlesztése, melynek eredményeképpen megvalósul az egészségügyi alapellátáshoz való hozzáférés minőségének javítása oly módon, hogy a kialakításra kerülő tetőtéri szint megfelel a jogszabályi előírásoknak, a kor színvonalának, minőségi elvárásainak, figyelembe véve a lakosság, az Önkormányzat és az egészégügyi szolgáltatók igényeit. A fejlesztés célja továbbá, hogy az összes szolgáltatás a bővítmény részben fizikai és infokommunikációs szempontból is teljes körűen akadálymentesített legyen. Az épületen belül ennek elérését többek között egy lift biztosítja majd, a fogyatékossággal élők és a mozgásukban korlátozott emberek is könnyen és biztonságosan hozzájuthatnak az egészségügyi alapellátásokhoz. Specifikus cél az eddig elvégzett szűrővizsgálatok kiegészítése különböző prevenciós, egészségmegőrző vagy a betegségek kezelésében segítséget nyújtó előadások, programok szervezésével, melynek eredményeképpen javul az egészségügyi ellátás színvonala, szélesebb körű lesz a településen elérhető prevenciós tevékenységek köre, valamint idővel javulnak az egészségügyi mutatók és növekszik a település népességmegtartó ereje. Specifikus célja a projektnek az eszközpark bővítése, melynek eredményeképpen javulnak az egészségügyi alapellátás feltételei, illetve új prevenciós tevékenységek megvalósítására nyílik lehetőség.

Közreműködő szervezet: Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága

Projekt zárása: 2019. augusztus 31.

2018. május 7. aláírásra került a kivitelezői szerződés

2018. szeptember 20. a kivitelezési szerződésben rögzítettek szerinti munkák az 50% készültségnek megfelelően elkészültek

50 szazalek foto

2018. október 31. a kivitelezési szerződésben rögzítettek szerinti munkák a 75% készültségnek megfelelően elkészültek

75 szazalek foto

2018. december 4. a kivitelezési szerződésben rögzítettek szerinti munkák a 100% készültségnek megfelelően elkészültek. A műszaki átadás-átvétel megtörtént.

IMG 20190415 141449 v2

 

A pályázatban beszerzésre kerültek a fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok működéséhez szükséges eszközök, 2018. december 15-én.

GYŐRZÁMOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÖZLEMÉNY

GYŐRZÁMOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00182 SZÁMÚ PÁLYÁZAT KERETÉBEN CSATLAKOZIK AZ ASP KÖZPONTHOZ

A KÖFOP Irányító Hatóságának vezetője 2016. november 23-án meghozott döntése értelmében Győrzámoly Község Önkormányzatának KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00182 kódszámú, „Győrzámoly Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” című pályázatát 6.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásra érdemesnek minősítette. A támogatás intenzitása 100%. A projekt az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában valósul meg.

A pályázati program célul tűzte ki a közigazgatás színvonalának javítását, valamint az átláthatóság, a hatékonyság és az ügyfélközpontúság növelését. Ennek keretében cél az egységesített elektronikus ügyintézési módok bevezetése is. Fenti célok eléréséhez a Kormány az előző fejlesztési ciklusban már kipróbált ASP technológiát vezeti be országos szinten az önkormányzatok napi ügyvitelébe.

A projekt során, az ASP központhoz való csatlakozás által megvalósul az önkormányzatnál folyó, lényegében a teljes lakosságot érintő közigazgatási munka informatikai eszközökkel való támogatása, valamint az önkormányzati munka egységességének biztosítása. A hivatali folyamatok átalakulása mellett a lakosságot leginkább az a változás érinti, hogy lehetővé válik az iparűzési adó elektronikus bevallása is. A projekt 2018. június 30-án zárul.

Kötelező tájékoztatási és nyilvánossági feladatok:

- honlapon megjelenítendő projekttájékoztató, a támogatással összefüggő főbb adatokról, programelemekről és a végrehajtás fázisairól,

- „C” típusú projekttábla kihelyezése a megvalósítás helyszínén,

- kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése,

- térképtér feltöltése a projekthez tartozó tartalommal

Vissza Fel

 
MUNIPOLIS
Önkormányzati hírek 
közvetlenül a telefonjára

 

×