SZIGETKÖZI JUNIOR KENDO KLUB

SZIGETKÖZI JUNIOR KENDO KLUB:
Klubunk 30 évvel ezelőtt alakult.

Célja:
A Győrzámolyon és a környékén élő közösségekkel, illetve a Szigetközben élő fiatalokkal megismertesse, érdeklődést felkeltse és meghonosítsa a távol-keleti harcművészet kendo (hagyományos japán kardvívás) ágát. A tagok konstruktív életvezetését, egészségmegőrzését elősegítse, képességeiket fejlessze. A kendo elméleti és gyakorlati oktatását, hagyományainak, kultúrájának, és az ehhez kapcsolódó szokásoknak az ápolását elősegítse. A képviselt harcművészetben történő minél magasabb szintű képzést és utánpótlást biztosítsa. Magyarországi, nemzetközi versenyeken való versenyeztetés elősegítése a tagok számára. Hasonló profilú hazai, külföldi és nemzetközi szervezetekkel kapcsolatot teremtsen, és velük együttműködést alakítson ki. Táborokat, toborzókat, bemutatókat és sporthoz kapcsolódó programokat szervezzen. Az egyesület további céljai közé tartozik, hogy tagjainak - különös tekintettel az ifjúságra - testi, szellemi, erkölcsi, közösségi életre nevelését elősegítse, fejlessze. A közös edzéseken keresztül tagjait egészséges életmódra, udvariasságra, a szabadidő kulturált eltöltésére nevelje, hogy a magyar társadalom hasznos és tevékeny tagjai legyenek. Továbbá az egyesület célja a magyar és japán nép közötti kulturális kapcsolatok ápolása, új kapcsolatok keresése, a két ország hagyományainak ápolása és megismertetése. Az egyesület vállalja, hogy a működési területén található települések lakosainak sportolási lehetőségeit magas szakmai színvonalú sportegyesület keretében segítse.
Edzések helyszíne: Győrzámolyi Tornacsarnok - 9172 Győrzámoly Rákóczi út 32.
Edzések időpontjai:
⦁ Hétfőnként 18.00 – 20.00
⦁ Péntekenként 17.30 – 19.30
Magyar egyéni bajnokságon minden kategóriában, amiben indítunk versenyzőket az első 3-ban mindig van SZJKK tag. Az országos csapat versenyt sikerült már tizenötször megnyerni a klubnak így hazánkban a legsikeresebb klubnak mondható.
A klubbot Dubi Attila vezeti mint edző és elnök. Rajta kívül Dubi Sándor – nemzeti válogatott edzője – és Babos Gábor vezetik a tréningeket. Az előbb említett 3 fő kiemelkedően nagy eredményekkel rendelkezik nemzetközi színtéren is. Kétszeres Világbajnoki 3. helyezettek a magyar nemzeti válogatott oszlopos tagjaiként valamit Európa Bajnokok.
A kendo egy komoly és kemény sport, de sok gyakorlással és edzéssel jelentős eredményeket lehet elérni, mint ahogy a fenti példa is mutatja.
Image
Üdvözlettel: Dubi Attila
SZJKK edzője és elnöke

Vissza Fel

 
MUNIPOLIS
Önkormányzati hírek 
közvetlenül a telefonjára

 

×