GYŐRZÁMOLYÉRT KÖZÉLETI CIVIL ÖSSZEFOGÁS

Baráti beszélgetések során 2019 tavaszán merült fel az ötlet, hogy jöjjön létre Győrzámolyon egy közélettel foglalkozó fórum, a falu érdekében tevékenykedő közösség, amely pártoktól, politikai csoportoktól független, de lehetőséget teremt a tenni akarásnak, egy minőségi közösségi együttlétnek.
Az alapítók, Simonné Friman Georgina és Kadler Kata jelenleg a klubformát választották, de a későbbiekben az igényeknek megfelelően egyesületi formában kívánnak tevékenykedni. A tagok szabadidejük terhére, a közéleti paletta színesítését szolgálva teszneknek Győrzámolyért. Céljaink között szerepel a hátrányos helyzetű csoportok, közösségek segítése, társadalomba való beilleszkedésének elősegítése, az ifjúság nevelése, tájékoztatása, közösséggé való formálása, az ifjúsági önszerveződés segítése, koordináció.
Az Összefogás fontosnak tartja a településkép javítását, így célja a folyamatos településszépítési akciók létrehozása. Az egyesület programjaival, rendezvényeivel a tagjai és a településen élők számára egyaránt cselekvési és kikapcsolódási lehetőséget is kíván nyújtani. A GYKCO feladatának tartja a néphagyományok felelevenítését, ápolását, a szabadidő eltöltésének, hasznos formáinak kimunkálását, szervezését.
Önként vállalt feladatunk az önkéntesség, az egészséges életmód népszerűsítése, az ismeretterjesztő előadások szervezése, értékfeltáró és kulturális élményt nyújtó kirándulások, túrák szervezése a lakosság bevonásával. A GYKCO tagja lehet bárki, aki hasonlóan gondolkodik, hajlandó áldozni időt és fáradtságot a közösségi programok szervezésére, lebonyolítására!

Vissza Fel

 
MUNIPOLIS
Önkormányzati hírek 
közvetlenül a telefonjára

 

×