Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Lakossági tájékoztató Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatás igénybevételéről

Tájékoztatás

A Győrzámoly Község Önkormányzatának Család- és Gyermekjóléti Szolgálata családsegítőjeként ezúton értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a személyesen, telefonon és e-mailban, ügyfélfogadási időben a rendelkezésükre állok.

Hivatali időben, hétfőtől – csütörtökig 8.00 órától 15.00 óráig, pénteken 8.00 órától 12.00 óráig érhetnek el a +3620/521-8481 telefonszámon, illetve a 0696/352-122 telefonszámon (9. gomb), a csaladsegito@gyorzamoly.hu e-mail címen, illetve személyesen a Győrzámoly, Rákóczi u. 45. szám alatti Községháza emeleti irodájában.

Várom a Tisztelt Ügyfeleket, ha segítségre van szükségük és ügyeik intézése érdekében.

A hivatali munkaidőn túl felmerülő krízishelyzetekben azonnali segítséget, tanácsadást, tájékoztatást nyújtanak a krízisvonalak is.

Szili-Kisné Pénzes Erzsébet családsegítő
Győrzámoly Község Önkormányzatának Család- és Gyermekjóléti Szolgálata
Győrzámoly, Rákóczi út 45.
Telefon: +3620/521-8481; 96/352-122 (9. gomb)
E-mail: csaladsegito@gyorzamoly.hu

2016. január 1-jén a gyermekvédelem magyarországi intézményrendszerében jelentős átalakulás történt. A jogalkotó a gyermekjóléti alapellátást a kerületekben, városokban, falvakban működő családsegítő szolgálatokhoz rendelte. Ennek értelmében a családsegítő szolgálatok működésében, feladat ellátásában nagyfokú változás történt. A változások az intézmény megnevezésében is tükröződik, így 2016. január 1-el az addigi Családsegítő Szolgálat megnevezése Család- és Gyermekjóléti Szolgálattá módosult.

A családsegítő szolgáltatás a település közigazgatási területén élő, életvitelszerűen tartózkodó lakosokra terjed ki. A szolgáltatást úgy szerveztük, hogy a települések teljes lakossága számára elérhető legyen.

A családsegítés elsődlegesen azon családok, személyek segítését hivatott teljesíteni, akik élethelyzetükből, életkorukból, egészségi állapotukból kifolyólag a társadalom perem részén helyezkednek el. A családsegítés keretében végzett munka sokszor kiterjed az igénybevevő környezetére, komplex rendszerszemléletű családgondozás felhasználásával.

Miben segíthetünk Önnek?

A gyermekjóléti alapellátás keretében a családsegítő információt gyűjt, tájékoztat, szolgáltatást közvetít, szociális segítő munkát végez és koordinálja a gyermekkel kapcsolatban álló szakemberek munkáját az esetkezelés során. Segíti az igénybevevőket a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozásában, a családban élő gyermek gondozásában, ellátásának megszervezésében. Az igénybevevő szükségleteinek kielégítése, problémájának megoldása, céljai elérése érdekében számba veszi és mozgósítja az igénybevevő saját és környezetében jelentkező erőforrásait, továbbá azokat a szolgáltatásokat, amelyek bevonhatók a célok elérésébe, újabb problémák megelőzésébe. Koordinálja az esetkezelésben közreműködő szakemberek, valamint a közvetített ellátásban, szolgáltatásban dolgozók együttműködését.

A szolgálat gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatai:

  • segíti a gyermekeket jogaik érvényesítésében, problémáik megoldásában, a szülőkkel, a felnőttekkel való kapcsolatuk rendezésében,
  • tanácsadás a szülőknek gyermekeik gondozásával, nevelésével kapcsolatos problémáikban,
  • jelzéseket fogad a jelzőrendszer tagjaitól és a lakosságtól a gyermekek veszélyeztetettségére vonatkozóan,
  • feltárja a veszélyeztetettség okait, és segítséget nyújt ezek megszüntetéséhez,
  • a veszélyeztetettség megszüntetése érdekében segítő kapcsolat keretében a szociális munka eszközeivel szociális segítő munkát végez.
Vissza Fel

 
MUNIPOLIS
Önkormányzati hírek 
közvetlenül a telefonjára

 

×