GYŐRZÁMOLYI TÜNDÉRRÓZSA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde

Sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki véletlenül talált rá, vagy szándékosan kereste fel honlapunkat. Bognárné Koteczki Ibolya vagyok az intézmény vezetője.

Az óvoda 1976-ban kezdte meg működését, én már a következő évben óvónőként dolgoztam a Győrzámolyi Napköziotthonos

Óvodában.(kép jobb oldalán én vagyok)

1996 óta (két év megszakítással) vagyok az óvoda, illetve az intézmény vezetője.

Büszkeség tölt el, hogy szinte a kezdetektől részt vehetek az óvodás korú gyermekek nevelésében és remélem, hogy nyugdíjazásomig még hozzá tudok járulni a színvonalas munkához.

Honlappal segíteni szeretnénk, hogy jobban megismerhesse minden érdeklődő az intézményünkben folyó munkát.

Kívánok minden kedves „látogatónak” sok hasznos és örömteli percet a honlap nézegetése és olvasása során.

Óvoda történetének rövid, vázlatos áttekintése

Az óvoda 1976. szeptember 16-án nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt a Szent István u. 11. szám alatti épület földszintjén.

Már akkor is kevésnek bizonyult az elindított 2 csoport. Mindkét csoportban 30 feletti létszám volt, ennek ellenére családias légkör uralkodott. Az óvodához tartozó főzőkonyhában csak az óvodásokra főztek, így kényeztettek bennünket, ha csak azt mondom, hogy gyakran volt madártej tízóraira, vagy melegszendvics uzsonnára.

Abban az időben legnagyobb problémát az jelentett, hogy a két csoportnak csak egy öltözője és egy mosdója volt.

Változások az elmúlt több mint 40 évben:

A község lélekszámának növekedésével folyamatosan nőtt a gyermeklétszám az óvodában.

Fenntartóval együttműködve különböző intézkedéseket történtek:

 • 1996-ban új épületbe költözött az óvoda konyhája és attól kezdve már nem csak az óvodásokra főztek, hanem az iskolásokra és külső étkezőkre is, sőt 2009-től a bölcsődésekre is.
 • Ezzel a változtatással az óvodában feleslegessé vált a nagy konyha. Ebből alakítottunk ki még egy öltözőt és mosdót, így mindkét csoportnak külön öltözője és mosdója lett.
 • 1997-ben ajtót nyitottunk a kultúrház felé, és a kultúrház nem használt helyiségeiből altató szobákat csináltunk. Mivel akkor is harminc feletti csoportlétszámok voltak, ez nagy könnyebbséget jelentett a gyermekeknek és a dolgozóknak is.
 • 2003-ban annyira megnövekedett az óvodába jelentkezők száma, hogy a képviselő- testület újabb csoportszoba és az ahhoz szükséges kiszolgáló helyiségek kialakítása mellett döntött.

A legegyszerűbb megoldásként most is a kultúrház helyiségei bizonyultak.

 • A testnevelés foglalkozásokat már a kultúrház nagyteremben tudtuk tartani, ami tulajdonképp a tornaszoba szerepét töltötte be, illetve a nagyobb rendezvények helyszínéül is ez szolgált.
 • 2006 szeptemberére újabb csoport indítása vált szükségessé. Ezt is megoldottuk, igaz ezzel a terjeszkedéssel a kultúrházból szinte mindent kiszorítottunk.
 • 2006 őszén már a játszóudvar is kicsinek bizonyult, így az épület Iskola utca felöli használaton kívüli udvart is birtokba vettük, ezzel enyhítettük az udvar zsúfoltságát is.
 • régi épületv resize2007-ben az egész épületben (óvoda, kultúrház, gyerek orvosi rendelő, fogorvosi rendelő) lecserélték az ablakokat műanyagablakokra és megtörtént az épület szigetelése és vakolása.

 • bolcsode2009-ben megépült a bölcsőde és egy csoporttal megkezdte működését a Szent László u. 3. szám alatt.
 • 2010-ben a szintén az egész épületben, fűtés korszerűsítését hajtották végre, ami a radiátorok és csövek cseréjét is jelentette.
 • 2011-ben, óvodabővítési pályázat segítségével, az óvoda életében talán a legnagyobb változás történt. A csoportok száma ötre növekedett, és három csoport a felújított épületben (Szent István u. 6) kezdhette meg az évet, másik kettő a régi épületben folytatta a munkát. Tágas csoportok kialakításával, és egy csoportra jutó kevesebb gyereklétszámmal mindenki számára ideális feltételeket tudtunk biztosítani. Az új épületben tornaszoba is lett kialakítva, ahol a testnevelés foglalkozásokat, illetve különböző rendezvényeket tudunk tartani.
 • Új épület2012 júliusában, az állami intézkedések miatt, a 2008ban, az iskolával létrejött közös működésű intézmény megszűnt, így az óvoda és bölcsőde felvette a Tündérrózsa nevet és maradt a község fenntartása alatt.
 • 2015-ben új bölcsődei csoport indult a Szent István u. 11. szám alatt, az egyik óvodai csoport helyén, ami az emeletre költözött.
 • 2017-ben újabb nagyszabású óvodai pályázat valósult meg. Az épület felső szintjét az óvoda vette birtokba. Három világos, tágas csoportszoba és kényelmes öltözők, mosdók lettek. Nagyon szép időszak volt. A Kultúrház nagyterméből is óvodai csoport lett, ami eddig tornaszobaként funkcionált így testnevelés foglalkozások megtartására a földszinti csoportszobát használtuk.
 • 2019-ben beindítottuk a 7. óvodai csoportot, mely 20 fő befogadására alkalmas.
 • 2019-ben a telekszomszédos Plébániai Hivatal udvarának nagy részét megkapta az óvoda, új udvari játékok vásároltunk.
 • 2019 szeptemberétől új tálaló konyha nyílt az iskolások étkeztetésére, a plébániai Hivatal alagsorában (Iskola u. 2. szám alatt)
 • 2020 szeptemberében átadásra került a 3. bölcsődei csoport a Szent István u. 11. szám alatt az orvosi rendelők helyén.

Jelenleg 194 kisgyerek jár az óvodába és az előre tervezhető gyermeklétszám szükségessé teszi a 8. óvodai csoport beindítását 2020 szeptemberében.

Hálás vagyok minden óvodai és bölcsődei dolgozónak, hogy lelkiismeretes és önzetlen munkájukkal hozzájárulnak az intézménybe járó gyermekek harmonikus fejlődéséhez.

Győrzámoly, 2020. 03.04.

Bognárné Koteczki Ibolya

intézményvezető

 

Intézményvezető

Szeretettel köszöntöm a településünk lakóit!

Benkőné Krankovits Melinda vagyok, 1975-ben születtem Győrben. Születésem óta Öttevényen élek. Tanulmányaimat az Általános Iskola elvégzése után a csornai Hunyadi János Gimnázium és Óvónői Szakközépiskolában folytattam. Már akkor tudatosan választottam az óvónői hivatást, hiszen nagyon szerettem a gyerekeket, egész kicsi koromtól kezdve meghatározó volt számomra a zene szeretete, az empatikus, segítő magatartás.

Következő állomás a Benedek Elek Óvóképző Főiskola volt Sopronban, ahol aztán óvodapedagógus, szociálpedagógus, majd a későbbiekben fejlesztőpedagógus, közoktatási menedzser/vezető végzettséget szereztem. 22 éve kezdtem el óvónői pályafutásomat, melyből 5 évig vezetői feladatokat is elláttam. Két évvel ezelőtt a változás ideje elkövetkezett és utam Győrzámolyra vezetett, ahol egyaránt nagy szeretettel fogadott a fenntartói, intézményi és szülői közösség. Ebben az időszakban intézményvezető helyettes és óvodapedagógus munkakörben dolgoztam. Igyekeztem mielőbb megismerkedni a helyi sajátosságokkal, aktívan bekapcsolódni az intézményi folyamatokba, a község életébe, programjaiba. Az intézmény vezetője, Bognárné Koteczki Ibolya a kezdetektől arra bíztatott és támogatott, hogy nyugdíjba vonulása után én vegyem át a helyét, mely nagy megtiszteltetés volt számomra. Benyújtott pályázatom pozitív elbírálása után 2021 július elsejétől látom el az intézményvezetői feladatokat. Az intézményben, nevelőmunkánkban elért eredmények ismeretében szeretném folytatni a munkát, újabb célokkal, feladatokkal. Olyan környezetet kívánok létrehozni az intézményben, mely továbbra is szerető, befogadó, elfogadó, gyermekközpontú intézmény, melyben legfőbb érték a gyermek. Arra törekszem, hogy a gyermekeket továbbra is olyan közeg vegye körül a mindennapokban, ahol a biztonság, állandóság, szeretet és elfogadás a jellemző. Nagyon fontosnak tartom a gyerekek tiszteletén túl a szülők, családok és a kollégák megbecsülését, hiszen közös célért dolgozunk nap, mint nap: a gyermekekért!

Ehhez kérem az Önök támogatását és bizalmát!

Benkőné Krankovits Melinda

intézményvezető

Vissza Fel

 
MUNIPOLIS
Önkormányzati hírek 
közvetlenül a telefonjára

 

×