Önkormányzati hírek

Tájékoztató nyári igazgatási szünetről

Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Győrzámolyi Polgármesteri Hivatalban 2022. 07. 25. - 07. 29. között igazgatási szünet lesz. Ezen időszak alatt sem személyes, sem telefonos ügyfélfogadás nem lesz, a Hivatal zárva tart. Augusztus 1-jétől a megszokott rend szerint várjuk ügyfeleinket.

Tájékoztatás július 1-jei munkaszüneti napról

Tisztelt Ügyfeleink! Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy július 1-je (péntek) Köztisztviselők Napja, mely a Győrzámolyi Polgármesteri Hivatal munkatársai számára munkaszüneti nap, így ezen a napon a Hivatalban nem lesz ügyfélfogadás. Hétfőn a megszokott rend szerint várjuk ügyfeleinket.

Július 1-je péntek Semmelweis-nap, ami a magyar egészségügy napja, az orvosok, védőnők, gyógyszerészek számára is munkaszüneti nap, így ezen a napon nem lesz rendelés, védőnői tanácsadás és a gyógyszertár is zárva tart.

 

 

Településképi rendelet módosítása - partnerségi egyeztetés

Partnerségi egyeztetés

Győrzámoly településképi rendelet módosítása

Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 2/2017. (III. 1.) önkormányzati rendeletében meghatározottak alapján, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. § (1) bekezdésében előírtak szerint, Győrzámoly Község Önkormányzata partnerségi egyeztetést kezdeményez a településképi rendelet módosítsáról.

A partnerségi egyeztetés időtartama: 2022. 06. 21. – 2022. 07. 06.

Partnerségi hirdetmény

Településképi rendelet tervezett módosítása

Április 14-én csütörtökön nem lesz ügyfélfogadás

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2022.április 14-én csütörtökön a Győrzámolyi Polgármesteri Hivatalban nem lesz ügyfélfogadás.

Március 26-án szombaton nem lesz ügyfélfogadás

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2022. március 26-án szombaton a Győrzámolyi Polgármesteri Hivatalban nem lesz ügyfélfogadás.

Élelmezésvezetőt keresünk

A Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde élelmezésvezetőt keres. A pályázatokat 2022. április 7-ig lehet benyújtani. Felvilágosítás Benkőné Krankovits Melinda intézményvezetőtől kérhető a +3620/340-4064 telefonszámon. A részletes pályázati feltételeket az alábbi linken olvashatják:

élelmezésvezetői álláshirdetés

Szüntel az ügyfélfogadás

Lakossági Tájékoztatás

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Győrzámolyi Polgármesteri Hivatalban 2021. december 22. – december 23., továbbá december 27. – december 31. között iratleadásra, személyes- és telefonos ügyintézésre nem lesz lehetőség. Kérelmeiket kizárólag elektronikusan vagy postai úton tudják eljuttatni a Hivatal részére. Sürgős esetekben Pulai Nikoletta polgármestert a 20/340-4244 telefonszámon érik el. Anyakönyvi ügyekben a 20/222-4119 telefonszámot hívhatják.

Köszönjük türelmüket és megértésüket, egyben kedves lakosunknak kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

Helyszínváltozás!

Tisztelt Lakosság!

Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. december 14-én 16 órakor közmeghallgatást tart.

Az egészségügyi szabályok könnyebb betartása érdekében és az eddigi évek tapasztalataival szemben, bízunk nagyobb számú érdeklődő jelenlétében új helyszínt jelöltünk ki.

Újhelyszín: Győrzámoly, Sportcsarnok

A közmeghallgatáson való részvétel védettségi igazolványhoz kötött.

Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadása

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2021. december 11. napján szombaton a Polgármesteri Hivatalban nem lesz ügyfélfogadás.

Könyvtárost keresünk

Győrzámoly Község Önkormányzata részmunkaidős könyvtárost keres.

A munkakörbe tartozó feladatok:

A községi könyvtár heti 12 órában történő működtetése, felügyelete. Kölcsönzés, kapcsolattartás a könyvtárat látogatókkal. Késő délutáni és esti munkavégzés.

Pályázati feltételek:

- magyar állampolgárság,

- cselekvőképesség,

- büntetlen előélet,

- legalább középiskolai végzettség,

- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

- felhasználói szintű internetes alkalmazások

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- ECDL vizsga,

- hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

• kommunikációs készség,

• szervezési készség,

• írásbeli- és szóbeli kifejező készség,

• problémamegoldó- és konfliktuskezelő készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Fényképes szakmai önéletrajz és motivációs levél, melyben ismertetni kell a munkakörrel kapcsolatos elképzeléseket és meg kell jelölni a fizetési igényt. Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a megkéréséről szóló igazolás, végzettséget igazoló okiratok másolata. Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban részt vevők megismerhetik és a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázatát a Képviselő-testület nyilvános ülésen bírálja el, vagy zárt ülés tartását kéri. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja a délutáni-esti munkavégzést.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2022. január 10. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pulai Nikoletta polgármester nyújt, a 96/352-122 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton a pályázatnak a Győrzámoly Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 45.).

- Személyesen a Polgármesteri Hivatalban dr. Torma Viktória jegyzőnél (9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 45.).

- E-mailben az onkormanyzat.gyorzamoly@gmail.com e-mail címre. Az e-mail üzenet tárgyában kérjük megjelölni a betölteni kívánt pozíciót.

A pályázatok elbírálásának rendje:

A pályázatok benyújtását követően a pályázók személyes meghallgatására is sor kerülhet. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl érkezett pályázatok érvénytelenek. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

Közmeghallgatás

Tisztelt Lakosság!

Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. december 14-én 16 órakor közmeghallgatást tart.

Helyszín: Győrzámoly, Tűzoltószertár (Győrzámoly, Rákóczi u. 28.)

A közmeghallgatáson való részvétel védettségi igazolványhoz kötött.

Igényelhető a szociális tűzifa támogatás

Tisztelt Lakosság!

Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást, tűzifa formájában biztosít annak a személynek, aki fatüzelésre alkalmas fűtő berendezéssel rendelkezik és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti

aktív korúak ellátásában részesül, vagy

időskorúak járadékában részesül, vagy

települési támogatásban, elsősorban a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesült 12 hónapon belül,

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

Igényt nyújthat be továbbá, aki:

közgyógyellátásban részesül, vagy

3 vagy több gyermeket nevel, vagy

ápolási díjra jogosult, vagy

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy

akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének négyszeresét (114.000,-Ft), egyedülálló személy esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének ötszörösét (142.500,-Ft).

A kérelmeket a szükséges mellékletekkel 2021. november 17. napjáig lehet benyújtani személyesen a Polgármesteri Hivatal előterében elhelyezett "Kérelmek" feliratú gyűjtőládában elhelyezve, postai úton (9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 45.), illetve e-mailben az igazgatas@gyorzamoly.hu e-mailre címre történő megküldéssel. A határidő elmulasztása jogvesztő.

Az igényléshez szükséges nyomtatvány letölthető az alábbi linkről, illetve a Polgármesteri Hivatal előterében, a "Kérelmek" feliratú doboz mellett is megtalálható.

https://www.gyorzamoly.hu/onkormanyzat/letoltheto-nyomtatvanyok

Kérjük a kérelmek teljes körű, pontos kitöltését (TAJ szám is) és a jövedelemigazolások csatolását is (közös háztarásban élő hozzátartozóra is, amennyiben jövedelemmel rendelkezik.)

Mobil kormányablak - október 8.

Újabb lehetőség a helyben történő ügyintézésre! Köszönjük szépen!

Lehet, hogy egy kép erről: , szöveg, amely így szól: „KORMANYABLA INTEGRALTKORMANT KORMÁNYABLAK INTEGRÁLT KORMÁNYZATI ÃGYFÉLSZOLGÁLAT HÁZHOZ VISSZÜK AZ ÜGYINTÉZÉST INTÉZHETŐ ÜGYEK: KORMÁNYABLAKBUSZ Többek közt lejárt okmányok ÉRKEZIK cseréje, például .személyi igazolvány GyÅrzámolyra .útlevél 2021. október 8. .jogosítvány 12:30-15:15 •lakcím diákigazolvány (Illetékfizetésre csak bankkártyával van lehetőség.) Rákóczi utca 45. (Polgármesteri Hivatal udvara) WWW.KORMANYABLAK.HU”

 

Szirénapróba -szeptember 22.

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelem tájékoztatása:

Szirénapróba megyénk több településén

A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság értesíti a lakosságot, hogy 2021. szeptember 22-én 09.00 órakor Győrzámoly, 10.00 órakor Lövő és Győrladamér, 11.00 órakor pedig Sopronhorpács településen szirénapróbát tart.

A lakosságnak a jelzések hallatán semmilyen teendője nincs, az elhangzó jelzések csupán a szirénák üzemképességének ellenőrzését szolgálják.

Kérjük a lakosságot, hogy a szabadban tartott állataikra fokozottan figyeljenek. A szirénapróba során elhangzó jelzések az állatok riadtságát, nyugtalanságát okozhatják, ezért javasolt a szabadban tartott állatokat a szirénapróba idejére elzárni.

#győrzámoly

Nem érhető el leírás a fényképhez.

 

Bursa Hungarica 2022.

Bursa Hungarica 2022.

Győrzámoly Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve a 2021. évben is kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2022. évi pályázatot.

- „A” típusú pályázat: 2021/2022. tanév II. félévére és a 2022/2023. tanév I. félévére (10 hónap)

Az „A” típusú pályázatra azok a győrzámolyi állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

- „B” típusú pályázat: tanulmányait a 2021/2022. tanévtől sikeres felvételi esetén megkezdő hallgatók részére (3 x 10 hónap).

„B” típusú pályázatra azok a győrzámolyi állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik

a) 2021/2022. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;

vagy

b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizettek;

és a 2022/2023. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A kinyomtatott és aláírt pályázatot a mellékletekkel együtt 2021. november 5-ig lehet benyújtani Győrzámoly Község Önkormányzatához (Győrzámoly, Rákóczi u. 45.).

A pályázathoz kötelezően csatolandó mellékletek: jövedelemigazolások, hallgatói jogviszony igazolás, egy háztartásban élő közép-, vagy felsőoktatásban tanuló testvérek iskolalátogatási igazolása.

A pályázat beadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Az "A" típusú pályázat az alábbi linken érhető el: https://emet.gov.hu/bursa-2022-a-felhivas-palyazok-reszere/

A "B" típusú pályázat az alábbi linken érhető el: https://emet.gov.hu/bursa-2022-b-felhivas-palyazok-reszere/

EMET.GOV.HU

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Iskolakezdési támogatás 2021.

Győrzámoly Község Önkormányzata a 2021. évben iskolakezdési támogatást nyújt a győrzámolyi állandó lakóhellyel rendelkező általános iskolában tanuló gyermekek, valamint a győrzámolyi állandó lakóhellyel rendelkező középiskolai tanulók és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók részére.

A támogatás összege: 5.000,-Ft/gyermek/tanuló/hallgató

A támogatásra jogosultak köre:

- a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 8-szorosát (228.000,-Ft), egyedülálló törvényes képviselő esetén a 9-szeresét (256.500,-Ft), vagy

- a családban három vagy több gyermeket nevelnek, vagy

a családban tartósan beteg gyermeket nevelnek.

A kérelmeket a szükséges mellékletekkel 2021. október 15. napjáig lehet benyújtani személyesen a Polgármesteri Hivatal előterében elhelyezett "Kérelmek" feliratú gyűjtőládában elhelyezve, postai úton (9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 45.), illetve e-mailben az igazgatas@gyorzamoly.hu e-mailre címre történő megküldéssel. A határidő elmulasztása jogvesztő.

Az igényléshez szükséges nyomtatvány letölthető az alábbi linkről, illetve a Polgármesteri Hivatal előterében, a "Kérelmek" feliratú doboz mellett is megtalálható:

https://www.gyorzamoly.hu/onkormanyzat/letoltheto-nyomtatvanyok

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy banki átutalással történik az iskolakezdési támogatás kifizetése, ezért a kérelem nyomtatványon a bankszámla szám megadása kötelező. Kérjük a kérelmek pontos kitöltését.

Tájékoztató csapadékvíz elvezetéssel érintett ingatlanok tulajdonosainak (Tölgyfa u., Cseresznyefa u., Búzavirág u., Mórvető u.)

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kapubejárókra vonatkozóan a tervezővel egyeztetett igények, illetve az önkormányzat részére eljuttatott szándéknyilatkozatokon szereplő többletigények (szikkasztó mező és akna; többletkapubejáró) a terveken feltüntetésre kerültek. A terveket az utcanevekre kattintva érhetik el.

Tölgyfa u.,

Cseresznyefa u.,

Búzavirág u.,

Mórvető u.

Tájékoztatjuk a Tölgyfa utcai és a Cseresznyefa utcai ingatlantulajdonosokat, hogy az önkormányzati közterületektől Győrladamér irányába az utca mindkét oldalán különálló, összekötés nélküli árkok lesznek, így az ottani tulajdonosoknak teendőjük nincs.

Jelmagyarázat:

szürke: terv szerinti behajtó

zöld: egyeztetett behajtó 5.0 m (önkormányzati költség)

lila: többletigény (lakossági költség)

Megjegyzés:

 • a többletigények csak azon ingatlanoknál kerültek feltüntetésre, ahonnan a tulajdonos leadta a szándéknyilatkozatot,
 • ahol az 5.0 m-es bejáró meg lett bontva a tulajdonos kérésére, ott „2 db” előfej kerül betervezésre (lakossági költség)

Amennyiben a tervekkel kapcsolatban észrevételük van, azt 2021. 09. 03-ig jelezhetik az onkormanyzat.gyorzamoly@gmail.com e-mail címre.

Zöldterület kezelő és karbantartó munkatársat keresünk

Álláslehetőség Győrzámolyon
Győrzámoly Község Önkormányzata azonnali belépéssel zöldterület kezelő és karbantartó munkatársakat keres. Gépkezelésben, mezőgazdasági munkában jártasság előnyt jelent. Érdeklődni a 96/352-122 telefonszámon lehet. Jelentkezési határidő : 2021. 08. 12. (csütörtök). Bérezés megegyezés szerint.

Tájékoztató csapadékvíz elvezetéssel érintett ingatlanok tulajdonosainak (Búzavirág u., Mórvető u., Tölgyfa u., Cseresznyefa u.)

Tárgy: Csapadékvíz elvezetés, Búzavirág, Mórvető, Tölgyfa és Cseresznyefa utcákban

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Azért írunk Önöknek, mert több érintett helyi lakos megkereste önkormányzatunkat a Búzavirág és a Mórvető utcákból és kifejezte elégedetlenségét a tervezett csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatban. Kifogásolták mind a nyílt árkot, mint műszaki megoldást, mind az önkormányzattal és a tervezővel való együttműködés nehézségeit.

Szeretnénk megerősíteni, hogy az önkormányzat azért dolgozik, hogy az Önök utcájában is biztosítani tudjuk a korszerű csapadékvíz elvezetés legjobb módját, a jogszabályoknak, a technológiai és anyagi lehetőségeknek megfelelően. Amennyiben a lakóutcákat szilárd burkolattal kívánjuk ellátni, gondoskodni kell a csapadékvíz elvezetéséről. A vízelvezetés megszokott, költségtakarékos és sík vidéken kifejezetten indokolt módszere a szikkasztó árkos megoldás. Az útburkolat építés tervein is ez szerepel és önkormányzatunk is erre pályázott és nyert el támogatást. Az árkok elkészítése jogszabályi kötelezettség, e nélkül burkolatot nem lehet építeni, mert a hatóság vízelvezetés nélkül nem helyezi forgalomba az utakat és az építtetőt bírsággal sújtja. Természetesen van más módja is a csapadékvíz elvezetésnek, pl. a zárt rendszerű csatorna, ami nagyságrendekkel többe kerül, fenntartása költséges és létesítési engedélyhez kötött. Műszakilag a nyílt árok megfelelő megoldás, faluhelyen szinte csak ezzel találkozhatunk.

A fenti érvektől vezérelve Horváth Gábor előző polgármester úr javaslatára a képviselő- testület 2019. októberében úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések TOP-2.1.3-16 kódszámú Európai Unió Regionális Fejlesztési Alapból finanszírozott támogatására. A pályázat sikeres volt, és a biztosított források elköltésénél így a pályázat feltételeire is tekintettel kell lennünk.

Megértettük, hogy a helyi lakosok egy része nem támogatja a nyílt árkot, mint csapadékvíz elvezetési műszaki megoldást. Az önkormányzat sem ragaszkodik hozzá, annak ellenére sem, hogy a felhozott ellenérvek (balesetveszély, szúnyoglárva élőhely, esztétikai kifogások) cáfolhatók, és az árkolt utcák falusi környezetben megszokottak.

Azt is egyértelművé kell tennünk azonban, hogy azok a javasolt műszaki megoldások, amelyek az úttest felszíne alatt zárt rendszerben vezetnék el a csapadékvizet, az elnyert pályázat feltételeinek nem felelnek meg, az Európai Unió környezetvédelmi, fenntarthatósági irányelveinek a nyílt csapadékvíz elvezetés, a helyben szikkasztás felel meg, hiszen így az úttest környezetében a talaj nem szárad ki, a csapadékvíz helyben hasznosul.

A tervezővel és Önökkel közösen számos egyeztetést tartottunk, és ugyan a pályázat kifejezetten nyílt árok finanszírozására irányul, de találtunk olyan megoldást, amely jóval költségesebb ugyan, de alternatívát jelent a nyílt árokkal szemben.

A tervező bemutatta Önöknek azt a lehetőséget, hogy „coulé” kaviccsal feltöltött, duplafalú geotextíliával borított, dréncsővel ellátott ún. szikkasztó mezőt és aknát alakítsunk ki a nyílt árok kiváltására, ennek műszaki ábrázolása a web oldalunkon található:

https://www.gyorzamoly.hu/webuploads/files/Szikkasztomezoesaknamintaterv2021.pdf

Az önkormányzat ezt a lehetőséget támogatja, ugyanakkor aki ezt választja, tőle anyagi hozzájárulást kérünk a többletköltség finanszírozására. A kormányzati intézkedések az önkormányzatok bevételeit csökkentették, és felelős gazdálkodás mellett nem vállalhatunk az Önök utcája javára olyan anyagi terheket, amit a község többi utcájának nem tudunk biztosítani.

A tervezett nyílt árkos megoldás biztosítja áteresszel ellátott kapubejárók elhelyezését, az árkok felett telkenként 5 méter szélességben. Az egyeztetések során minden telektulajdonos lehetőséget kapott a kapubejárók terven történő feltüntetésére. A pályázat feltételeivel összhangban kiterjeszthető az áteresszel ellátott, burkolt kapubejáró legfeljebb a telek utcafrontjának fele szélességében, tehát egy 16 méter széles telek esetében legfeljebb 8 méter szélességben. Annak, aki ezt a többletszélességet kéri, szintén vállalnia kell az ezzel járó költségeket.

Akik a fent írt műszaki megoldások közül szeretnének választani, kérjük a mellékelt szándéknyilatkozatot kitöltve juttassák el önkormányzatunkhoz. A szándéknyilatkozatot elhelyezhetik a Községháza alulájában lévő „Kérelmek” feliratú dobozban, illetve visszaküldhetik postai úton Győrzámoly Község Önkormányzata címére (9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 45.). Beküldési és beérkezési határidő: 2021. augusztus 6-án (péntek) 12 óra. Az ezt követően érkezett szándéknyilatkozatokat nem áll módunkban elfogadni.

Akik nem kívánnak alternatív műszaki megoldást finanszírozni, tudomásul veszik, hogy a telkükkel határos közterületen az önkormányzat a nyílt árkos megoldást valósítja meg (ikerházaknál 2 db 5 méteres kapubejáró épül meg költségmentesen).

A többletköltségek az alábbiak szerint alakulnak a tervezett műszaki tartalom szerint:

 • drain csővel ellátott „coulé” kavicsos szikkasztó test: 11.200,Ft/fm+áfa
 • víznyelős fedlappal ellátott beton szikkasztó akna 450.000,Ft/db+áfa (a „coulé” kavicsos szikkasztó test építésnél elengedhetetlen egy beton szikkasztó akna építése is)
 • 3 méter áteresz NA30 betoncsőből monolit vagy előre gyártott beton előfejekkel 180.000,Ft+áfa

Az önkormányzat vállalja, hogy a saját költségén áttervezteti az engedélyes terveket, a lakossági igényeknek megfelelően. Ehhez azonban az szükséges, hogy a tervezés megkezdése előtt a lakosság részéről fizetendő többletköltségek önkormányzatunkhoz beérkezzenek.

Azokkal az ingatlantulajdonosokkal, akik „coulé” kavicsos szikkasztót vagy nagyobb kapubejárót kérnek, az önkormányzat szerződést köt. A nyílt közbeszerzés során reményeink szerint kedvezőbb egységárakat kapunk, mint a fentiek, ez esetben a műszaki átadás lezárultával az önkormányzat a különbözetet visszatéríti.

A szándéknyilatkozatok beérkezését követően e-mailben szerződéstervezetet küldünk, melynek aláírásával egy időben be kell fizetni az abban megállapított összeget az önkormányzat számlájára. Amennyiben a szerződés szerinti összeg nem kerül megfizetésre, a szerződést és a szándéknyilatkozatot semmisnek tekintjük és az eredeti tervek kerülnek megvalósításra.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a pályázat arról rendelkezik, hogy az elkészült csapadékvíz-rendszert és a kapubejárókat 5 évig az eredeti állapotában önkormányzatunknak fenn kell tartani. A fenntartási időszak alatt változtatásra különleges indokkal kerülhet csak sor, kizárólag az Irányító Hatóság jóváhagyását követően, önkormányzati engedély birtokában.

Győrzámoly, 2021. július 22.

Tisztelettel: Horváth Károly alpolgármester

A szándéknyilatkozatot innen tudják letölteni.

Tájékoztató településrendezési terv módosításáról (Msz.: 20128)

Győrzámoly Község Önkormányzata módosítani kívánja a településrendezési tervet. A tervezett módosítás, a partnerségi hirdetmény az alábbi linken érhető el: https://www.gyorzamoly.hu/onkormanyzat/telepulesrendezesi-terv

Tájékoztató településrendezési terv módosításáról (Msz.: 21075)

Győrzámoly Község Önkormányzata módosítani kívánja a településrendezési tervet. A tervezett módosítás, a partnerségi hirdetmény az alábbi linken érhető el: https://www.gyorzamoly.hu/onkormanyzat/telepulesrendezesi-terv

Ingatlantulajdonosok figyelem! Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések TOP-2.1.3-16

Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések

TOP-2.1.3-16

Győrzámoly

Búzavirág, Mórvető, Tölgyfa, Cseresznyefa utcák

csapadékvíz elvezetése

ÁLTALÁNOS SZEMPONTOK

A betervezett csapadékvízelvezetés általános szempontjai

 • A tervezett csapadékvíz elvezető rendszer célja: a csapadékvizekből – különösen a zápor, zivatar eseménykor – bekövetkező felszíni elfolyások összegyűjtése, a felszíni elöntések megelőzése ezzel együtt a csapadékvizek helyben tartása, szikkasztása, de az árkok kapacitásán túli vízmennyiség elvezetése.
 • A tervezett csapadékvíz elvezető nyomvonal vezetése: közterületen, a meglévő közművek, meglévő/tervezett útburkolat figyelembevételével. A nyomvonal a kivitelezés közben a közművek valós helyzete miatt változhat!
 • A tervezett csapadékvíz elvezető kialakítása: nyílt földárok, kapubehajtókba átereszek.
 • Áteresz kialakítási szempontok:
  • behajtó mérete: 5.00 m
  • ingatlanonként egy behajtó
  • elhelyezés: terv szerint, de ez az ingatlan előtt mozdítható, áthelyezhető a

a lakos kérelme szerint (ÖKORMÁNYZATI JOVÁHAGYÁS SZÜKSÉGES!)

többlet igény esetén: saját költségen a kivitelezés közben lehet igényelni az Önkormányzaton keresztül. A teljes ingatlan széleség lefedése/csövezése nem megengedett. Összefüggő, 10 m-nél hosszabb csövezés esetén víznyelő beépítése kötelező.

A tervezett csapadékvíz elvezető rendszernek nem feladata:

 • Felhőszakadás, extrém idejű/méretű csapadékesemény vízmennyiségének fogadása, elvezetése
 • talajvizek, fakadóvizek – különösen árvíz idején - elvezetése

A közterületen csak az ÖNKORMÁNYZAT által engedélyezett és jóváhagyott műszaki tartalommal lehet csak, KAPU BEHAJTÓT létesíteni/ bővíteni, vagy a tervezett/meglévő csapadékvíz elvezető árkokat lefedni!

A csapadékvíz elvezető nyílt árok ENGEDÉLY NÉLKÜLI lefedése, megszüntetése KÖZVAGYON RONGÁLÁSÁNAK minősül!

FRISSÍTÉS: Az utca névre kattintva megnyílik a tervrajz pdf formátumban is, melyek a lakókkal történt egyeztetéseket már tartalmazzák.

Mórvető utca

Búzavirág utca

Tölgyfa utca

Cseresznyefa utca

FRISSÍTÉS

A lakossági fórumon elhangzottaknak megfelelően kidolgozásra került a csapadékvíz szikkasztó mezővel és aknával történő elvezetésének terve és költsége, melyet az alábbi linkre kattintva érhetnek el:

Szikkasztó mező és akna tervrajza

Tájékoztató településrendezési terv módosításáról (Msz.: 21066)

Győrzámoly Község Önkormányzata módosítani kívánja a településrendezési tervet. A tervezett módosítás, a partnerségi hirdetmény az alábbi linken érhető el: https://www.gyorzamoly.hu/onkormanyzat/telepulesrendezesi-terv

 

 

Igényfelmérés felelős állattartás elősegítése c. pályázathoz

Tisztelt Állattartó Lakosaink!

Amennyiben elegendő igény érkezik, önkormányzatunk indul a Magyar Falu Programban kiírásra került "Felelős állattartás elősegítése" című pályázaton. Ennek keretében lehetőség lesz ivartalanításra, veszettség elleni védőoltásra és mikrochippel történő megjelölésre pályázni. Tájékoztatjuk Önöket, hogy erre vonatkozó szándékukat az innen letölthető nyomtatványon jelezhetik, legkésőbb 2021. május 14. napján 12 óráig az alábbi e-mail címre történő megküldéssel: allattartas.gyorzamoly@gmail.com

Felhívjuk a figyelmüket, hogy csak aláírt nyomtatványt tudunk elfogadni. Nyertes pályázat esetén az igényeket jelentkezési sorrendben fogjuk tudni teljesíteni, a megnyert összeg erejéig.

A nyomtatvány az alábbi linkről is letölthető:

https://www.gyorzamoly.hu/onkormanyzat/letoltheto-nyomtatvanyok

Változás a hulladékudvarnál

Lakossági tájékoztató - hulladékudvar 2021. április 15.

Tisztelt Pulai Nikoletta Polgármester Asszony

Tájékoztatjuk, hogy a Győri Hulladékégető Kft. által Üzemeltetett létesítmény leállása miatt a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tulajdonában lévő 43 hulladékudvarban 2021.április 15-től 2021.június 30-ig kénytelenek vagyunk felfüggeszteni a 15 01 10* azonosító kódú, "veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék" elnevezésű hulladékok átvételét.

Kérjük, hogy a fentiekről a lakosságot a helyben szokásos módon értesíteni szíveskedjék.

A hulladék ismételt fogadásáról külön tájékoztatást küldünk.

Tisztelettel: Herceg Sándor Ottó sk.

ügyvezető

Lehet, hogy egy kép erről: , szöveg, amely így szól: „FIGYELEM! FIGYEL”

 

Fogászati rendelés szünetel április 15-22-ig

Lakossági tájékoztató!

2021. ápr. 15 és 22 kötött a fogászati rendelés SZÜNETEL

Helyettes : Dr. Hetényi Gábor

Nyúl Sz. István tér 6 / Egészségház /

Rendelési idő : Hétfő

Kedd 13h------16.30h között

Csütörtök T :06-20-274-02-06

Szerda 8h-----11h között

Péntek

FÁJDALOM ESETÉN , SÜRGŐS ESETBEN !

Telefonos egyeztetés szükséges !

Tisztelettel :

Dr, Szegedy Judit

fogorvos

Nem érhető el leírás a fényképhez.

Áramszünet - április 14.

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS ÁRAMSZÜNETRŐL!

Értesítés tervezett üzemszünetről:

az áramszolgáltatást időszakosan szüneteltetjük Győrzámolyon 2021. 04.14-én várhatóan 08:00-tól 16:00-ig.

A jelen helyzetre való tekintettel áramszünettel járó beavatkozásainkat felülvizsgáltuk, és csak

a feltétlenül szükséges munkákat végezzük el.

A meghirdetett áramszünet oka: Közcélú hálózat részét képező föld feletti tartószerkezet (Oszlop) csere miatt

Érintett utcák szakaszok:

Széchenyi utca páros oldal 44-től végig

Széchenyi utca páratlan oldal 9-től végig

Lehet, hogy egy kép erről: szöveg

 

 

Egyeztető megbeszélés új praxisok létrehozásáról

Kedves Győrzámolyiak!

Ma délután (április 8-án) fontos tárgyalásnak adott otthont községünk. Öt település polgármestere, két jegyzője, Dr. Bán Barbara háziorvos és dr. Kelemen Ágnes gyermekorvos jelenlétében konstruktív egyeztetést folytattunk a betegellátási rendszer jelentős javítása érdekében.

Dr. Kelemen Ágnes praxisában (Győrújfalu-Győrzámoly-Győrladamér-Dunaszeg-Dunaszentpál) jelenleg 1.838 fő 0-18 év közötti gyermek van.

Dr. Bán Barbara háziorvoshoz 4.605 TAJ kártyát adtak le az általa ellátott Győrújfalu-Győrzámoly praxisban.

Dr. Környei Miklós háziorvosnál 3.400 TAJ kártya van az általa ellátott Győrladamér-Dunaszeg-Dunaszentpál praxisban.

Az öt település polgármestere egyhangúlag támogatja új háziorvosi praxisok nyitását, az alábbi elképzelések szerint.

Házi gyermekorvos:

• Győrújfalu-Győrzámoly: új praxis (jelenleg 926 gyermek)

• Győrladamér-Dunaszeg-Dunaszentpál: dr. Kelemen Ágnes (jelenleg 912 gyermek)

Felnőtt háziorvos:

• Győrújfalu: új praxis (jelenleg 1.843 leadott TAJ kártya)

• Győrzámoly: Dr. Bán Barbara és egy új praxis (jelenleg 2.762 leadott TAJ kártya)

• Győrladamér: új praxis

• Dunaszeg-Dunaszentpál: dr. Környei Miklós és egy új praxis

A községek polgármesterei és háziorvosai a következő héten közös megkereséssel élnek az engedélyező hatóság irányába a praxisok mielőbbi kialakítása, engedélyezése érdekében.

Pulai Nikoletta

polgármester

#gyorzamoly

Lehet, hogy egy kép erről: egy vagy több ember, ülő emberek és belső tér

 

Április 1-jén zárva tart a Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Ügyfeleink!
A Győrzámolyi Polgármesteri Hivatal 2021. április 1-jén zárva tart. Munkatársainkat legközelebb a húsvéti ünnepek után, 2021. április 6-tól érhetik el telefonon, illetve elektronikus úton.

Óvodai beíratás a 2021/2022. nevelési évre

HIRDETMÉNY

ÓVODAI BEÍRATÁS

Győrzámoly Község Önkormányzata értesíti azokat a szülőket,

akiknek gyermeke a harmadik életévét 2021. augusztus 31-ig betölti,

valamint a 2021/2022. nevelési év során betölti a 3. életévét

(az utóbbiak előjegyzésbe kerülnek) hogy a fenntartásában működő óvodában

a 2021/2022. nevelési évre az óvodai beíratás, a jelen rendkívüli helyzetre való tekintettel nem személyesen, hanem online történik.

 1. Online beíratáshoz szükséges:
 • Kitöltött nyomtatvány pdf formátumban (óvodai beíratás nevű nyomtatvány az óvoda honlapjáról letölthető; www.gyorzamolyovi.hu)
 • beszkennelve, illetve képformátumban
 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (születési anyakönyvi kivonat, vagy személyi igazolvány),
 • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
 • a gyermek nevére kiállított TAJ kártya,
 • a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
 1. Nyomtatványok megküldésének ideje: 2021. 04. 21. és 2021. 04. 25. között. Beérkezési határidő: 2021. 04. 25.
 2. Beküldési cím: gyorzamolyovi@wave-net.hu

További fontos információk:

 1. Óvoda felvételi körzete: Győrzámoly település közigazgatási területe.
 2. Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető 2021. május 20-ig írásban megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek.
 3. A szülő a döntés kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Győrzámoly Község jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A jegyző, a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.
 4. Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
 5. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.
 6. Az intézmény az Alapító Okirata alapján fogadja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket. (Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek közül a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján sajátos nevelési igényű: mozgásszervi fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekeket.)

Győrzámoly, 2021. 03. 23.

Pulai Nikoletta

Győrzámoly Község polgármestere

Álláspályázat intézményvezetői munkakörre

A Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsődébe intézményezetőt keresünk. A pályázati felhívás az alábbi linken olvasható:

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=uj7j4uf3e9

 

Álláslehetőség a Győrzámolyi Polgármesteri Hivatalban

Szeretett kolleganőink nyugdíjba vonulnak, keressük új igazgatási és gazdálkodási ügyintéző munkatársainkat a Győrzámolyi Polgármesteri Hivatalba.
Igazgatási ügyintézői álláspályázat az alábbi linken tekinthető meg:
Gazdálkodási ügyintézői álláspályázat az alábbi linken érhető el:

Újabb lehetőség környezetünk megóvására

Tisztelt Lakótársak! Kedves Győrzámolyiak!

A mai naptól (2021. január 21.) lehetőség van községünkben a használt sütőolaj korszerű, környezetbarát gyűjtésére! A temető mellett lévő hulladékszigeten elhelyezésre került tartály áll rendelkezésre a lakóknak e célból.

A használt sütőolaj gyűjtésének lépései:

- otthonunkban zárható műanyag flakonba tesszük az elhasznált olajat

- a teli flakont elhelyezzük a használt sütőolaj gyűjtő konténerben

A HASZNÁLT SÜTŐOLAJ KÖRNYEZETRE KÁROS HATÁSAI

❖ A kommunális hulladékba helyezve nehezen lebontható anyagként jelenik meg.

❖ A csatornahálózatba kerülve a szennyvíztisztítók terhelését növeli, és/vagy a természetes vizek autooxidációs folyamatait gátolja.

❖ A talajba kerülve gátolja annak légáteresztő képességét, illetve záró réteget képezve megakadályozza a víz feljebb jutását.

❖ Megakadályozza a növények gyökérzetének tápanyag- és vízfelvételét, illetve gyökérlégzését.

❖ A természetes vizekbe kerülve pedig akadályozza a vízfelület oxigéncseréjét és növeli a víz biológiai oxigénigényét is.

Köszönöm a lakosság együttműködését!

Pulai Nikoletta

polgármester

 

+

Tájékoztatás a helyi iparűzési adó bevallási nyomtatványok visszavonásáról

Tisztelt Adózók!

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény rendelkezéseinek hatálybalépését követően (2021. 01. 01-től) az adózó a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést – és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon teljesítheti. Az e-önkormányzat portál helyi iparűzési adó űrlapjai központilag visszavonásra kerültek.

Kérjük, legyenek a fentiekre figyelemmel az elektronikus ügyintézés során.

dr. Torma Viktória jegyző

Tájékoztató gépjárműadót érintő változásról

Tisztelt Adózók!

2021. január 1-jétől a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adóhatóság, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) látja el.
Az év elején a NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról.
A változás miatt a gépjármű-üzembentartóknak (tulajdonosoknak) nem lesz teendőjük. Az első részletet március 15-e helyett elég április 15-éig befizetni, de erről majd a NAV ad tájékoztatást.
A 2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó ügyekben (a 2020. december 31-ig keletkezett, változott, vagy megszűnt adókötelezettséggel kapcsolatos ügyintézéssel, ezen időszak adójának beszedésével, végrehajtásával, erre az időszakra vonatkozó ellenőrzés és szankciók megállapításával) az adóhatósági feladatokat továbbra is az önkormányzati adóhatóság végzi.
A 2020. december 31-ig fennálló gépjárműadó tartozásokat továbbra is Győrzámoly Község Önkormányzat 11737007-15366667- 08970000 számú gépjárműadó beszedési számlájára kell megfizetni. Az önkormányzati adóhatóság továbbra is élhet a végrehajtás lehetőségével, vagy akár a gépjármű forgalomból való kivonására vonatkozó kezdeményezés lehetőségével, ha az adótartozás az egy évi adótételt meghaladja, feltéve, hogy a fizetési kötelezettség 2020. december 31-ig keletkezett.
Amennyiben az adótartozás 2021-től az egy évi adótételt meghaladja, akkor a NAV kezdeményezheti a gépjármű forgalomból való kivonását.
A változások nem befolyásolják a gépjárműadó alóli mentességeket. A 2020. december 31-én fennálló adómentességet és szüneteltetést az önkormányzatok adatszolgáltatása alapján a NAV hivatalból, automatikusan veszi figyelembe az adó kivetésénél.
dr. Torma Viktória jegyző

Karácsonyi üdvözlet

Lakossági tájékoztatás - december 18.

Lakossági Tájékoztatás!

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Győrzámolyi Polgármesteri Hivatalban 2020. december 21. (hétfő) – december 23. (szerda), továbbá december 28. (hétfő) – december 31. (csütörtök) között iratleadásra, személyes- és telefonos ügyintézésre nem lesz lehetőség. Kérelmeiket kizárólag elektronikusan vagy postai úton tudják eljuttatni a Hivatal részére. Sürgős esetekben Pulai Nikoletta polgármestert hívhatják, a 20/340-4244 telefonszámon.

Köszönjük türelmüket és megértésüket, egyben kedves lakosunknak kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

A képen a következők lehetnek: , szöveg, amely így szól: „FIGYELEM! FIGYEL”

Térfigyelő kamerarendszer telepítése Győrzámolyon

 

Lakossági Tájékoztató!

TERMÉSZETI, KULTURÁLIS, TÖRTÉNELMI, ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNKET FENNTARTÓ, ELÉRHETŐSÉGÉT JAVÍTÓ ÉS AZ IDENTITÁSTUDATOT NÖVELŐ KEZDEMÉNYEZÉSEK TÁMOGATÁSA” című, VP6-19.2.1.-81-1-17.-es kódszámú felhívásra beadott „A közbiztonság javítása érdekében térfigyelő kamerarendszer telepítése Győrzámolyon” tárgyú projekt befejeződött községünkben.

A beruházás össz értéke 13 millió 600 ezer forint. Ebből pályázaton nyertünk 5 millió forintot.

21 kamera került kihelyezésre, közte 2 db rendszámtáblafelismerő kamera. A nyilvános átadóünnepséget a veszélyhelyzet lejárta után fogjuk megtartani.

 

 

 

 

December 12-én nem lesz ügyfélfogadás

Tisztelt Ügyfeleink!

A Győrzámolyi Polgármesteri Hivatalban 2020. december 12-én (szombaton) nem lesz ügyfélfogadás.

Elhunyt Róth József karnagy

Tisztelt Győrzámolyiak!

Szomorú szívvel értesítem a lakosságot, hogy Róth József karnagy úr, elhunyt. Tanár Úr, ahogyan őt hívtuk, 15 éven keresztül vezette a Győrzámolyi Bárdos Lajos Vegyes Kart. Ezalatt az idő alatt ezer szállal kötődött Győrzámolyhoz, az itt élő emberekhez, kórustagokhoz.

December 2-án 18 órakor szentmise keretében imát mondunk érte, a helyi templomban.

Kedves Tanár Úr! Most már az égi kórust gazdagítod és irányítod! Emlékedet szeretettel megőrizzük!

Győrzámoly 2020. november 25.

Pulai Nikoletta

polgármester

Elmarad a közmeghallgatás

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a novemberre tervezett közmeghallgatás - a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel - elmarad.

 

Orvosi eszközök átadása

Tisztelt Lakótársak!

Mint ismeretes a Magyar Falu Programban az alábbi orvosi eszközökre nyertünk 459.698,-Ft támogatást:

Nővértáska felszerelve

Színlátásvizsgáló könyv Velhagen

Vérnyomásmérő Riester Precisa

Magasságmérő falra szerelhető

Otoszkóp KaWe Piccolight

24 órás vérnyomásmérő készülék

Az eszközök megérkeztek, és örömmel adtuk át Dr. Bán Barbara háziorvosnak.

Pulai Nikoletta

polgármester

Falevelek begyűjtése

LAKOSSÁG TÁJÉKOZTATÁSA!

Az elmúlt évhez hasonlóan önkormányzatunk újra megszervezi a falevelek begyűjtését. Az önkormányzat munkatársai az utcára (legkésőbb az adott nap 8 óráig), zsákba kitett avart (kizárólag falevelet) elszállítják a következő napokon:

november 9. (hétfő)

 • Győri út, Nyírfa liget, Patkó utca, Zátony utca, Dergiták útja, Béke út, Bartók B. út, Parti sétány

november 10. (kedd)

 • Iskola út, Fenyő út, Liget út, Szent István út, Major út, Árnyas út, Szent László út, Ady út

november 11. (szerda)

 • Rákóczi út, Kossuth út, Dr. Pécsi Gyula út, Szabadság út, Futódomb út, Petőfi út

november 12. (csütörtök)

 • Széchenyi út, Hunyadi út, Németh Imre utca Ancsali út, Akác út, Tölgyfa utca, Cseresznyefa utca,

november 13. (péntek)

 • Erdősor út, Diósi út, Orgona út, Duna utca, Búzavirág utca, Mórvető utca, Határ út

Kérek mindenkit, hogy tájékoztassa a lehetőségről a lakókörnyezetében élőket! Bízom, a lakosság együttműködésében!

Pulai Nikoletta

polgármester

Meghívó lakossági fórumra - csapadékvíz elvezetési pályázat

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA

A Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések c. TOP-2.1.3-16-GM1-2019-00009 azonosító számú, belterületi csapadékvíz elvezetését (Tölgyfa u., Cseresznyefa u., Búzavirág u., Mórvető u.) célzó pályázaton Győrzámoly Község Önkormányzata támogatást nyert.

Második ütemben a Tölgyfa utca és a Cseresznyefa utca lakóit várjuk 2020. október 28-én 17 órakor (szerdán) a Községháza emeleti nagytermében tartandó lakossági fórumra, ahol bemutatásra kerülnek a csapadékvíz elvezetés tervei és lehetőség lesz kérdések feltevésére a szakemberek felé.

Győrzámoly, 2020. október 26.

Pulai Nikoletta polgármester

Pályázati felhívás - Bursa Hungarica

Bursa Hungarica 2021.

Győrzámoly Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve 2020. évben is kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2021. évi pályázatot felsőoktatási intézményben tanuló hallgatók számára

- „A” típusú pályázat: 2020/2021. tanév II. félévére és a 2021/2022. tanév I. félévére (10 hónap),

- „B” típusú pályázat: tanulmányait a 2020/2021. tanévtől sikeres felvételi esetén megkezdő hallgatók részére (3 x 10 hónap).

A kinyomtatott és aláírt pályázatot a mellékletekkel együtt 2020. november 5-ig lehet benyújtani Győrzámoly Község Önkormányzatához (Győrzámoly, Rákóczi u. 45.).

A pályázathoz kötelezően csatolandó mellékletek: jövedelemigazolások, hallgatói jogviszony igazolás, egy háztartásban élő közép-, vagy felsőoktatásban tanuló testvérek iskolalátogatási igazolása.

A pályázat beadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges.

Az "A" típusú pályázat az alábbi linken érhető el: http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica18/

A "B" típusú pályázat az alábbi linken érhető el: http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica19/

EMET.GOV.HU

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Csapadékvíz elvezetése

Tisztelt Lakótársaim! Kedves Győrzámolyiak!

Az elmúlt napokban hatalmas mennyiségű eső esett, jelentős bosszúságot, kellemetlenséget okozva az itt élőknek.

A folyamatos helyszíni bejárások során bebizonyosodott, hogy valóban katasztrofális helyzetek alakultak ki, amiket mindenképpen orvosolni kell.

Vannak olyan problémák, amiket hosszútávon lehet csak orvosolni, vannak viszont olyanok, amik rövid távon belül megoldhatók.

A csapadékvíz elvezetést a mindenkinek saját ingatlanán belül kell megoldani. Az OTÉK előírja, hogy „a telek, terület csapadékvíz-elvezetési rendszerét úgy kell kialakítani, hogy a víz a terepen és az építményekben, továbbá a szomszédos telkeken és építményekben, valamint a közterületen kárt (átázást, kimosást, korróziót stb.) ne okozzon, és a rendeltetésszerű használatot ne akadályozza. A csapadékvíz a telken belül elszivárogtatható, ha ez a telek és a szomszédos telkek, továbbá az építmények állékonyságát és rendeltetésszerű használatát nem veszélyezteti. A telekről csapadékvizet a közterületi nyílt vízelvezető árokba csak zártszelvényű vezetékben és az utcai járdaszint alatt szabad kivezetni. Amennyiben a vízelvezető árok a közút tartozéka, úgy abba a környezetéből - a telkekről - csapadékvíz bevezetése csak az út kezelőjének hozzájárulásával történhet.”

Megállapítást nyert, hogy a kritikus helyek környékén nagy számban az utcára vezetik a tetőkről a csapadékvizet. Sokat javítana a helyzeten, ha ez megszűnne. A közösségi együttélés érdekében kérek minden érintettet, hogy 2020. október 26. napjáig szüntesse meg a csapadékvíz közterületre történő nyílt kivezetését.

Ezután újra ellenőrzésre kerül a jogszabály betartása, és ha továbbra is szabálytalanságot tapasztalunk, akkor az érintettek szankciókra számíthatnak!

Pulai Nikoletta

polgármester

A képen a következők lehetnek: túra/szabadtéri, víz és természet

Álláspályázat

📣Karbantartó-zöldterület kezelő munkatársat keresünk📣

Győrzámoly Község Önkormányzata zöldterületek karbantartására, gondozására és egyéb karbantartási feladatok ellátására keresi új munkatársát. Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk!

A pályázatot az önéletrajz és bizonyítvány másolatával a Községházán lehet beadni, postai úton a 9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 45. címre küldjék. Érdeklődni a +3620/222-4119-es telefonszámon lehet.

A pályázat beadási határideje: 2020. 11. 03. (kedd)

A képen a következők lehetnek: fű, növény, túra/szabadtéri és természet

Az eltelt egy év margójára

Az eltelt egy év margójára!

2019. október 13.

Ekkor kaptam meg a falu lakosaitól azt a bizalmat, hogy öt éven keresztül legjobb tudásom szerint vezessem a települést. Ha visszatekintünk az elmúlt 365 napra, úgy gondolom kemény időszak áll mögöttünk. A nagy lendületű munkának és terveknek a márciusi pandémia beköszöntése adott lassítót, hiszen megváltozott minden.

A nehézségek ellenére úgy gondolom, hogy bár nem az eltervezetteknek megfelelően, de sikerül folyamatosan fejlesztenünk, pályáznunk annak érdekében, hogy községünk folyamatosan fejlődjön.

Köszönöm mindenkinek a munkáját, aki nap mint nap a község érdekében dolgozik! Egyet megígérhetek, a megkezdett munkát folytatom, hogy az sikerüljön megvalósítani mindent, ami a község lakóinak érdekeit szolgálja!

Vigyázzunk egymásra! Vigyázzunk magunkra!

Pulai Nikoletta

polgármester

A képen a következők lehetnek: 9 ember, álló emberek és cipők

 

Emlékeztető a hulladékszállítás változásáról

Kedves Győrzámolyiak!

Tisztelt Lakosság!

Ismételten szeretném felhívni a figyelmet a Hulladékszállítás változásra, mivel pont ma aktuális.

Október 5-étől a lakossági hulladékszállítás éjszakai műszakra áll át, a hulladékokat este 8 és reggel 6 óra között fogja elszállítani a GYHG. Így a lakosság a megszokott szállítási napon, azaz a mi esetünkben a fekete fedeles hulladégyűjtő edényt csütörtökön este 19 óráig helyezheti ki. A GYHG kéri a lakosság együttműködését a rendszer változásában és türelmét.

Felhívom újra a lakosság figyelmét a Hulladék112 applikációra, mely elérhető Andoridon, IOS-en is egyaránt. Az applikáció segítségével személyre szabható hulladéknaptár is beállítható, így értesítést kaphatunk a szemét elszállításáról is, illetve egy térképen tekinthető meg a szelektív szigetek és a hulladékudvarok helye, illetve lehetőség van a megtelt szelektív gyűjtőedények bejelentésére is.

Figyeljünk saját és lakókörnyezetünk tisztaságára! Legyen fontos számunkra községünk tisztasága!

Pulai Nikoletta

polgármester

Nem érhető el leírás a fényképhez.

 

Volánbusz válasza

Jó hír is érkezett ma, ami bizakodásra adhat okot!

 

Tűzifa támogatás igényelhető

Igényelhető a szociális tűzifa támogatás

Tisztelt Lakosság!

Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást, tűzifa formájában biztosít annak a személynek, aki fatüzelésre alkalmas fűtő berendezéssel rendelkezik és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti

aktív korúak ellátásában részesül, vagy

időskorúak járadékában részesül, vagy

települési támogatásban, elsősorban a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesült 12 hónapon belül,

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

Igényt nyújthat be továbbá, aki:

közgyógyellátásban részesül, vagy

3 vagy több gyermeket nevel, vagy

ápolási díjra jogosult, vagy

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy

akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj minimum legkisebb összegének négyszeresét (114.000,-Ft).

A kérelmeket a szükséges mellékletekkel 2020. október 30. napjáig lehet benyújtani személyesen a Polgármesteri Hivatal előterében elhelyezett "Kérelmek" feliratú gyűjtőládában elhelyezve, postai úton (9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 45.), illetve e-mailben az igazgatas@gyorzamoly.hu e-mailre címre történő megküldéssel.

Az igényléshez szükséges nyomtatvány letölthető az alábbi linkről, illetve a Polgármesteri Hivatal előterében, a "Kérelmek" feliratú doboz mellett is megtalálható:

https://www.gyorzamoly.hu/.../pol.../letoltheto-nyomtatvanyok

Fejlesztés

Tisztelt Lakótársak!

Örömmel tájékoztatom a lakosságot, hogy elkészült a két új utca (Szerencse utca, Gesztenye liget) útalapja. Kérem az ott építkezőket, hogy a lehetőségekhez képest alkalmazkodjanak az időjárási körülményekhez és tartsák be a közlekedési szabályokat, így vigyázva az elkészült út minőségére.

Mivel az útalap elkészítésénél nem került sor a martaszfalt felhasználására (aminek a mennyisége két utcára elegendő), ezért - egyeztetve a szakemberekkel - a Patkó utca és a Dergiták útja új martaszfalt réteget kap. Időközben kiderült, hogy a Dergiták útjának alapja nem jó helyen van, a martaszfaltozás előtt ennek korrekciója is meg fog történni.

A Képviselő-testület támogatta a kérést és kiválasztotta a kivitelezőt, akivel a szerződéskötés folyamatban van. Reményeink szerint még ebben a hónapban megtörténik a kivitelezés!

Vigyázzunk egymásra! Vigyázzunk magunkra!

Pulai Nikoletta

polgármester

A képen a következők lehetnek: égbolt, fa, túra/szabadtéri és természet

 

Meghívó lakossági fórumra

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ!

MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA

A Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések c. TOP-2.1.3-16-GM1-2019-00009 azonosító számú, belterületi csapadékvíz elvezetését (Tölgyfa u., Cseresznyefa u., Búzavirág u., Mórvető u.) célzó pályázaton Győrzámoly Község Önkormányzata támogatást nyert.

Első ütemben a Búzavirág és Mórvető utca lakóit várjuk 2020. október 7-én 17 órakor (szerdán) a Községháza emeleti nagytermében tartandó lakossági fórumra, ahol bemutatásra kerülnek a csapadékvíz elvezetés tervei és lehetőség lesz kérdések feltevésére a szakemberek felé.

Győrzámoly, 2020. szeptember 28.

Pulai Nikoletta

polgármester

A képen a következők lehetnek: , szöveg, amely így szól: „Forum”

 

Mobil kormányablak

Lakossági tájékoztatás!

Örömmel osztom meg a lakossággal ezt az új lehetőséget, amivel gyorsabban és várhatóan kevesebb várakozással intézhetik ügyeiket!

A képen a következők lehetnek: túra/szabadtéri, , szöveg, amely így szól: „KO KMANY INTEGRA ROEN MOBIL KORMÁNYABLAK Győrzámoly, Szent István út 1. előtti terület 2020. október 6-án (kedden) 1:15- 12:45 óráig A kormányablak buszon az alábbi ügyek intézésére van lehetőség: személyi igazolvány igénylése lakcímváltozás bejelentése jogosítvány (vezetői engedély) ügyintézése parkolási igazolvánnyal kapcsolatos ügyek diákigazolvány igényléséhez szükséges NEK adatlap felvétele útlevél igénylése •ügyfélkapu regisztráció TAJ Europai Egészségbiztosítási Kártya ügyintézése hatósági eljárások megindítására szolgáló kérelmek benyújtása KORMÁNYABLAK”

 

Változás a szemétszállításban

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS!

Nem érhető el leírás a fényképhez.

 

Online ügyintézés

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ!

Tisztelt Ügyfeleink!

A Győrzámolyi Polgármesteri Hivatalban 2020. szeptember 21-től – további intézkedések meghozataláig – a személyes ügyfélfogadás szünetel.

A személyes ügyfélkapcsolat kizárólag az ügyintézővel előre egyeztetett, halaszthatatlan ügyben – ügyintézői mérlegelést követően - lehetséges,

de telefonon és elektronikus úton segítjük az ügyintézést.

A Hivatal telefonszámai: 96/352-122; 96/585-018

A kérelmeket be lehet nyújtani e-mailben az igazgatas@gyorzamoly.hu e-mail címen, és az alábbi elektronikus felületeken https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap; https://epapir.gov.hu/

Iskolakezdési támogatás 2020.

Iskolakezdési támogatás 2020.

Győrzámoly Község Önkormányzata a 2020. évben iskolakezdési támogatást nyújt a győrzámolyi állandó lakóhellyel rendelkező, helyi általános iskolában tanuló gyermekek, valamint a győrzámolyi állandó lakóhellyel rendelkező középiskolai tanulók és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók részére.

A támogatás összege: általános iskolások esetén 3.000,-Ft/gyermek, közép- és felsőfokú oktatásban részt vevők esetén: 4.000,-Ft/tanuló/hallgató

A támogatásra jogosultak köre:

- a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 8-szorosát (228.000,-Ft), egyedülálló törvényes képviselő esetén a 9-szeresét (256.500,-Ft), vagy

- a családban három vagy több gyermeket nevelnek, vagy

a családban tartósan beteg gyermeket nevelnek.

A kérelmeket a szükséges mellékletekkel 2020. október 30. napjáig lehet benyújtani személyesen a Polgármesteri Hivatal előterében elhelyezett "Kérelmek" feliratú gyűjtőládában elhelyezve, postai úton (9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 45.), illetve e-mailben az igazgatas@gyorzamoly.hu e-mailre címre történő megküldéssel.

Az igényléshez szükséges nyomtatvány letölthető az alábbi linkről, illetve a Polgármesteri Hivatal előterében, a "Kérelmek" feliratú doboz mellett is megtalálható:

https://www.gyorzamoly.hu/.../pol.../letoltheto-nyomtatvanyok

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a vírushelyzetre tekintettel az idei évben banki átutalással történik az iskolakezdési támogatás kifizetése, ezért a kérelem nyomtatványon a bankszámla szám megadása kötelező.

Vissza Fel

 

 

×