Önkormányzati hírek

Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések TOP-2.1.3-16

Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések

TOP-2.1.3-16

Győrzámoly

Búzavirág, Mórvető, Tölgyfa, Cseresznyefa utcák

csapadékvíz elvezetése

ÁLTALÁNOS SZEMPONTOK

A betervezett csapadékvízelvezetés általános szempontjai

 • A tervezett csapadékvíz elvezető rendszer célja: a csapadékvizekből – különösen a zápor, zivatar eseménykor – bekövetkező felszíni elfolyások összegyűjtése, a felszíni elöntések megelőzése ezzel együtt a csapadékvizek helyben tartása, szikkasztása, de az árkok kapacitásán túli vízmennyiség elvezetése.
 • A tervezett csapadékvíz elvezető nyomvonal vezetése: közterületen, a meglévő közművek, meglévő/tervezett útburkolat figyelembevételével. A nyomvonal a kivitelezés közben a közművek valós helyzete miatt változhat!
 • A tervezett csapadékvíz elvezető kialakítása: nyílt földárok, kapubehajtókba átereszek.
 • Áteresz kialakítási szempontok:
  • behajtó mérete: 5.00 m
  • ingatlanonként egy behajtó
  • elhelyezés: terv szerint, de ez az ingatlan előtt mozdítható, áthelyezhető a

a lakos kérelme szerint (ÖKORMÁNYZATI JOVÁHAGYÁS SZÜKSÉGES!)

többlet igény esetén: saját költségen a kivitelezés közben lehet igényelni az Önkormányzaton keresztül. A teljes ingatlan széleség lefedése/csövezése nem megengedett. Összefüggő, 10 m-nél hosszabb csövezés esetén víznyelő beépítése kötelező.

A tervezett csapadékvíz elvezető rendszernek nem feladata:

 • Felhőszakadás, extrém idejű/méretű csapadékesemény vízmennyiségének fogadása, elvezetése
 • talajvizek, fakadóvizek – különösen árvíz idején - elvezetése

A közterületen csak az ÖNKORMÁNYZAT által engedélyezett és jóváhagyott műszaki tartalommal lehet csak, KAPU BEHAJTÓT létesíteni/ bővíteni, vagy a tervezett/meglévő csapadékvíz elvezető árkokat lefedni!

A csapadékvíz elvezető nyílt árok ENGEDÉLY NÉLKÜLI lefedése, megszüntetése KÖZVAGYON RONGÁLÁSÁNAK minősül!

Mórvető utca

Búzavirág utca

Tölgyfa utca

Cseresznyefa utca

Elhunyt Róth József karnagy

Tisztelt Győrzámolyiak!

Szomorú szívvel értesítem a lakosságot, hogy Róth József karnagy úr, elhunyt. Tanár Úr, ahogyan őt hívtuk, 15 éven keresztül vezette a Győrzámolyi Bárdos Lajos Vegyes Kart. Ezalatt az idő alatt ezer szállal kötődött Győrzámolyhoz, az itt élő emberekhez, kórustagokhoz.

December 2-án 18 órakor szentmise keretében imát mondunk érte, a helyi templomban.

Kedves Tanár Úr! Most már az égi kórust gazdagítod és irányítod! Emlékedet szeretettel megőrizzük!

Pulai Nikoletta

polgármester

Elmarad a közmeghallgatás

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a novemberre tervezett közmeghallgatás - a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel - elmarad.

 

Orvosi eszközök átadása

Tisztelt Lakótársak!

Mint ismeretes a Magyar Falu Programban az alábbi orvosi eszközökre nyertünk 459.698,-Ft támogatást:

Nővértáska felszerelve

Színlátásvizsgáló könyv Velhagen

Vérnyomásmérő Riester Precisa

Magasságmérő falra szerelhető

Otoszkóp KaWe Piccolight

24 órás vérnyomásmérő készülék

Az eszközök megérkeztek, és örömmel adtuk át Dr. Bán Barbara háziorvosnak.

Pulai Nikoletta

polgármester

Falevelek begyűjtése

LAKOSSÁG TÁJÉKOZTATÁSA!

Az elmúlt évhez hasonlóan önkormányzatunk újra megszervezi a falevelek begyűjtését. Az önkormányzat munkatársai az utcára (legkésőbb az adott nap 8 óráig), zsákba kitett avart (kizárólag falevelet) elszállítják a következő napokon:

november 9. (hétfő)

 • Győri út, Nyírfa liget, Patkó utca, Zátony utca, Dergiták útja, Béke út, Bartók B. út, Parti sétány

november 10. (kedd)

 • Iskola út, Fenyő út, Liget út, Szent István út, Major út, Árnyas út, Szent László út, Ady út

november 11. (szerda)

 • Rákóczi út, Kossuth út, Dr. Pécsi Gyula út, Szabadság út, Futódomb út, Petőfi út

november 12. (csütörtök)

 • Széchenyi út, Hunyadi út, Németh Imre utca Ancsali út, Akác út, Tölgyfa utca, Cseresznyefa utca,

november 13. (péntek)

 • Erdősor út, Diósi út, Orgona út, Duna utca, Búzavirág utca, Mórvető utca, Határ út

Kérek mindenkit, hogy tájékoztassa a lehetőségről a lakókörnyezetében élőket! Bízom, a lakosság együttműködésében!

Pulai Nikoletta

polgármester

Szünetel az ügyfélfogadás

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. 11. 04. napján (szerdán) a Polgármesteri Hivatalban áramszünet miatt nem lesz ügyfélfogadás. A Hivatalt ezen a napon sem telefonon, sem e-mailban nem tudják elérni. Kérjük, hogy ezen a napon - levelező rendszerünk leállása miatt - e-mailt se küldjenek, mert azt nem tudjuk fogadni.

Megértésüket köszönjük!

Meghívó lakossági fórumra - csapadékvíz elvezetési pályázat

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA

A Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések c. TOP-2.1.3-16-GM1-2019-00009 azonosító számú, belterületi csapadékvíz elvezetését (Tölgyfa u., Cseresznyefa u., Búzavirág u., Mórvető u.) célzó pályázaton Győrzámoly Község Önkormányzata támogatást nyert.

Második ütemben a Tölgyfa utca és a Cseresznyefa utca lakóit várjuk 2020. október 28-én 17 órakor (szerdán) a Községháza emeleti nagytermében tartandó lakossági fórumra, ahol bemutatásra kerülnek a csapadékvíz elvezetés tervei és lehetőség lesz kérdések feltevésére a szakemberek felé.

Győrzámoly, 2020. október 26.

Pulai Nikoletta polgármester

Pályázati felhívás - Bursa Hungarica

Bursa Hungarica 2021.

Győrzámoly Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve 2020. évben is kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2021. évi pályázatot felsőoktatási intézményben tanuló hallgatók számára

- „A” típusú pályázat: 2020/2021. tanév II. félévére és a 2021/2022. tanév I. félévére (10 hónap),

- „B” típusú pályázat: tanulmányait a 2020/2021. tanévtől sikeres felvételi esetén megkezdő hallgatók részére (3 x 10 hónap).

A kinyomtatott és aláírt pályázatot a mellékletekkel együtt 2020. november 5-ig lehet benyújtani Győrzámoly Község Önkormányzatához (Győrzámoly, Rákóczi u. 45.).

A pályázathoz kötelezően csatolandó mellékletek: jövedelemigazolások, hallgatói jogviszony igazolás, egy háztartásban élő közép-, vagy felsőoktatásban tanuló testvérek iskolalátogatási igazolása.

A pályázat beadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges.

Az "A" típusú pályázat az alábbi linken érhető el: http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica18/

A "B" típusú pályázat az alábbi linken érhető el: http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica19/

EMET.GOV.HU

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Csapadékvíz elvezetése

Tisztelt Lakótársaim! Kedves Győrzámolyiak!

Az elmúlt napokban hatalmas mennyiségű eső esett, jelentős bosszúságot, kellemetlenséget okozva az itt élőknek.

A folyamatos helyszíni bejárások során bebizonyosodott, hogy valóban katasztrofális helyzetek alakultak ki, amiket mindenképpen orvosolni kell.

Vannak olyan problémák, amiket hosszútávon lehet csak orvosolni, vannak viszont olyanok, amik rövid távon belül megoldhatók.

A csapadékvíz elvezetést a mindenkinek saját ingatlanán belül kell megoldani. Az OTÉK előírja, hogy „a telek, terület csapadékvíz-elvezetési rendszerét úgy kell kialakítani, hogy a víz a terepen és az építményekben, továbbá a szomszédos telkeken és építményekben, valamint a közterületen kárt (átázást, kimosást, korróziót stb.) ne okozzon, és a rendeltetésszerű használatot ne akadályozza. A csapadékvíz a telken belül elszivárogtatható, ha ez a telek és a szomszédos telkek, továbbá az építmények állékonyságát és rendeltetésszerű használatát nem veszélyezteti. A telekről csapadékvizet a közterületi nyílt vízelvezető árokba csak zártszelvényű vezetékben és az utcai járdaszint alatt szabad kivezetni. Amennyiben a vízelvezető árok a közút tartozéka, úgy abba a környezetéből - a telkekről - csapadékvíz bevezetése csak az út kezelőjének hozzájárulásával történhet.”

Megállapítást nyert, hogy a kritikus helyek környékén nagy számban az utcára vezetik a tetőkről a csapadékvizet. Sokat javítana a helyzeten, ha ez megszűnne. A közösségi együttélés érdekében kérek minden érintettet, hogy 2020. október 26. napjáig szüntesse meg a csapadékvíz közterületre történő nyílt kivezetését.

Ezután újra ellenőrzésre kerül a jogszabály betartása, és ha továbbra is szabálytalanságot tapasztalunk, akkor az érintettek szankciókra számíthatnak!

Pulai Nikoletta

polgármester

A képen a következők lehetnek: túra/szabadtéri, víz és természet

Álláspályázat

📣Karbantartó-zöldterület kezelő munkatársat keresünk📣

Győrzámoly Község Önkormányzata zöldterületek karbantartására, gondozására és egyéb karbantartási feladatok ellátására keresi új munkatársát. Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk!

A pályázatot az önéletrajz és bizonyítvány másolatával a Községházán lehet beadni, postai úton a 9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 45. címre küldjék. Érdeklődni a +3620/222-4119-es telefonszámon lehet.

A pályázat beadási határideje: 2020. 11. 03. (kedd)

A képen a következők lehetnek: fű, növény, túra/szabadtéri és természet

Az eltelt egy év margójára

Az eltelt egy év margójára!

2019. október 13.

Ekkor kaptam meg a falu lakosaitól azt a bizalmat, hogy öt éven keresztül legjobb tudásom szerint vezessem a települést. Ha visszatekintünk az elmúlt 365 napra, úgy gondolom kemény időszak áll mögöttünk. A nagy lendületű munkának és terveknek a márciusi pandémia beköszöntése adott lassítót, hiszen megváltozott minden.

A nehézségek ellenére úgy gondolom, hogy bár nem az eltervezetteknek megfelelően, de sikerül folyamatosan fejlesztenünk, pályáznunk annak érdekében, hogy községünk folyamatosan fejlődjön.

Köszönöm mindenkinek a munkáját, aki nap mint nap a község érdekében dolgozik! Egyet megígérhetek, a megkezdett munkát folytatom, hogy az sikerüljön megvalósítani mindent, ami a község lakóinak érdekeit szolgálja!

Vigyázzunk egymásra! Vigyázzunk magunkra!

Pulai Nikoletta

polgármester

A képen a következők lehetnek: 9 ember, álló emberek és cipők

 

Emlékeztető a hulladékszállítás változásáról

Kedves Győrzámolyiak!

Tisztelt Lakosság!

Ismételten szeretném felhívni a figyelmet a Hulladékszállítás változásra, mivel pont ma aktuális.

Október 5-étől a lakossági hulladékszállítás éjszakai műszakra áll át, a hulladékokat este 8 és reggel 6 óra között fogja elszállítani a GYHG. Így a lakosság a megszokott szállítási napon, azaz a mi esetünkben a fekete fedeles hulladégyűjtő edényt csütörtökön este 19 óráig helyezheti ki. A GYHG kéri a lakosság együttműködését a rendszer változásában és türelmét.

Felhívom újra a lakosság figyelmét a Hulladék112 applikációra, mely elérhető Andoridon, IOS-en is egyaránt. Az applikáció segítségével személyre szabható hulladéknaptár is beállítható, így értesítést kaphatunk a szemét elszállításáról is, illetve egy térképen tekinthető meg a szelektív szigetek és a hulladékudvarok helye, illetve lehetőség van a megtelt szelektív gyűjtőedények bejelentésére is.

Figyeljünk saját és lakókörnyezetünk tisztaságára! Legyen fontos számunkra községünk tisztasága!

Pulai Nikoletta

polgármester

Nem érhető el leírás a fényképhez.

 

Volánbusz válasza

Jó hír is érkezett ma, ami bizakodásra adhat okot!

 

Tűzifa támogatás igényelhető

Igényelhető a szociális tűzifa támogatás

Tisztelt Lakosság!

Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást, tűzifa formájában biztosít annak a személynek, aki fatüzelésre alkalmas fűtő berendezéssel rendelkezik és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti

aktív korúak ellátásában részesül, vagy

időskorúak járadékában részesül, vagy

települési támogatásban, elsősorban a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesült 12 hónapon belül,

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

Igényt nyújthat be továbbá, aki:

közgyógyellátásban részesül, vagy

3 vagy több gyermeket nevel, vagy

ápolási díjra jogosult, vagy

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy

akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj minimum legkisebb összegének négyszeresét (114.000,-Ft).

A kérelmeket a szükséges mellékletekkel 2020. október 30. napjáig lehet benyújtani személyesen a Polgármesteri Hivatal előterében elhelyezett "Kérelmek" feliratú gyűjtőládában elhelyezve, postai úton (9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 45.), illetve e-mailben az igazgatas@gyorzamoly.hu e-mailre címre történő megküldéssel.

Az igényléshez szükséges nyomtatvány letölthető az alábbi linkről, illetve a Polgármesteri Hivatal előterében, a "Kérelmek" feliratú doboz mellett is megtalálható:

https://www.gyorzamoly.hu/.../pol.../letoltheto-nyomtatvanyok

Fejlesztés

Tisztelt Lakótársak!

Örömmel tájékoztatom a lakosságot, hogy elkészült a két új utca (Szerencse utca, Gesztenye liget) útalapja. Kérem az ott építkezőket, hogy a lehetőségekhez képest alkalmazkodjanak az időjárási körülményekhez és tartsák be a közlekedési szabályokat, így vigyázva az elkészült út minőségére.

Mivel az útalap elkészítésénél nem került sor a martaszfalt felhasználására (aminek a mennyisége két utcára elegendő), ezért - egyeztetve a szakemberekkel - a Patkó utca és a Dergiták útja új martaszfalt réteget kap. Időközben kiderült, hogy a Dergiták útjának alapja nem jó helyen van, a martaszfaltozás előtt ennek korrekciója is meg fog történni.

A Képviselő-testület támogatta a kérést és kiválasztotta a kivitelezőt, akivel a szerződéskötés folyamatban van. Reményeink szerint még ebben a hónapban megtörténik a kivitelezés!

Vigyázzunk egymásra! Vigyázzunk magunkra!

Pulai Nikoletta

polgármester

A képen a következők lehetnek: égbolt, fa, túra/szabadtéri és természet

 

Meghívó lakossági fórumra

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ!

MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA

A Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések c. TOP-2.1.3-16-GM1-2019-00009 azonosító számú, belterületi csapadékvíz elvezetését (Tölgyfa u., Cseresznyefa u., Búzavirág u., Mórvető u.) célzó pályázaton Győrzámoly Község Önkormányzata támogatást nyert.

Első ütemben a Búzavirág és Mórvető utca lakóit várjuk 2020. október 7-én 17 órakor (szerdán) a Községháza emeleti nagytermében tartandó lakossági fórumra, ahol bemutatásra kerülnek a csapadékvíz elvezetés tervei és lehetőség lesz kérdések feltevésére a szakemberek felé.

Győrzámoly, 2020. szeptember 28.

Pulai Nikoletta

polgármester

A képen a következők lehetnek: , szöveg, amely így szól: „Forum”

 

Mobil kormányablak

Lakossági tájékoztatás!

Örömmel osztom meg a lakossággal ezt az új lehetőséget, amivel gyorsabban és várhatóan kevesebb várakozással intézhetik ügyeiket!

A képen a következők lehetnek: túra/szabadtéri, , szöveg, amely így szól: „KO KMANY INTEGRA ROEN MOBIL KORMÁNYABLAK Győrzámoly, Szent István út 1. előtti terület 2020. október 6-án (kedden) 1:15- 12:45 óráig A kormányablak buszon az alábbi ügyek intézésére van lehetőség: személyi igazolvány igénylése lakcímváltozás bejelentése jogosítvány (vezetői engedély) ügyintézése parkolási igazolvánnyal kapcsolatos ügyek diákigazolvány igényléséhez szükséges NEK adatlap felvétele útlevél igénylése •ügyfélkapu regisztráció TAJ Europai Egészségbiztosítási Kártya ügyintézése hatósági eljárások megindítására szolgáló kérelmek benyújtása KORMÁNYABLAK”

 

Változás a szemétszállításban

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS!

Nem érhető el leírás a fényképhez.

 

Online ügyintézés

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ!

Tisztelt Ügyfeleink!

A Győrzámolyi Polgármesteri Hivatalban 2020. szeptember 21-től – további intézkedések meghozataláig – a személyes ügyfélfogadás szünetel.

A személyes ügyfélkapcsolat kizárólag az ügyintézővel előre egyeztetett, halaszthatatlan ügyben – ügyintézői mérlegelést követően - lehetséges,

de telefonon és elektronikus úton segítjük az ügyintézést.

A Hivatal telefonszámai: 96/352-122; 96/585-018

A kérelmeket be lehet nyújtani e-mailben az igazgatas@gyorzamoly.hu e-mail címen, és az alábbi elektronikus felületeken https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap; https://epapir.gov.hu/

Iskolakezdési támogatás 2020.

Iskolakezdési támogatás 2020.

Győrzámoly Község Önkormányzata a 2020. évben iskolakezdési támogatást nyújt a győrzámolyi állandó lakóhellyel rendelkező, helyi általános iskolában tanuló gyermekek, valamint a győrzámolyi állandó lakóhellyel rendelkező középiskolai tanulók és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók részére.

A támogatás összege: általános iskolások esetén 3.000,-Ft/gyermek, közép- és felsőfokú oktatásban részt vevők esetén: 4.000,-Ft/tanuló/hallgató

A támogatásra jogosultak köre:

- a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 8-szorosát (228.000,-Ft), egyedülálló törvényes képviselő esetén a 9-szeresét (256.500,-Ft), vagy

- a családban három vagy több gyermeket nevelnek, vagy

a családban tartósan beteg gyermeket nevelnek.

A kérelmeket a szükséges mellékletekkel 2020. október 30. napjáig lehet benyújtani személyesen a Polgármesteri Hivatal előterében elhelyezett "Kérelmek" feliratú gyűjtőládában elhelyezve, postai úton (9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 45.), illetve e-mailben az igazgatas@gyorzamoly.hu e-mailre címre történő megküldéssel.

Az igényléshez szükséges nyomtatvány letölthető az alábbi linkről, illetve a Polgármesteri Hivatal előterében, a "Kérelmek" feliratú doboz mellett is megtalálható:

https://www.gyorzamoly.hu/.../pol.../letoltheto-nyomtatvanyok

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a vírushelyzetre tekintettel az idei évben banki átutalással történik az iskolakezdési támogatás kifizetése, ezért a kérelem nyomtatványon a bankszámla szám megadása kötelező.

Tesztelik az új rendszert

Látványtervek tervezett benzinkút és autómosó

Tisztelt Lakótársak! Kedves Győrzámolyiak!

Megkaptam a község elejére tervezett benzinkút és autómosó látványtervét a beruházótól. Tájékoztatott, hogy várhatóan 2021. októberétől vehetik használatba a vásárlók.

Pulai Nikoletta

polgármester

 

Fejlesztés - optikai kábel vezetése

Lakossági tájékoztatás!

Községünkben tovább folytatódik Metalcom Zrt. kivitelezésében a Magyar Telekom Nyrt megbízásából készülő optikai kábel vezetése.

A második ütem, (amennyiben az időjárás engedi) a Búzavirág és a Mórvető utcában kezdődik jövő hét elején. Majd sorra jönnek a karikában jelzett részek. (A képen a fehér x-szel jelölt részek a légkábeles, a kékkel jelöltek a földkábeles vezetést jelölik).

A falu többi területén is történtek jelölések a cég geodétáinak kivitelezésében. Fehér karóval jelölték a nyomvonalat, rózsaszínnel a betonos aknák helyét, zölddel a gázvezetéket és kékkel a vízvezetéket. A kivitelező cég igyekszik a mindenki számára a lehető legjobb megoldást megtalálni probléma esetén. Amennyiben szükséges az önkormányzaton elérhető a kapcsolattartó telefonszáma.

Számítok a lakosság együttműködésére!

Pulai Nikoletta

polgármester

Nem érhető el leírás a fényképhez.

 

Szúnyogkérdés 2020.

Kedves Győrzámolyiak! Kedves Lakótársaim!

Számos megkeresést, telefont, e-mailt kaptam az elmúlt időszakban a szúnyogüggyel kapcsolatban. Sajnos nem tudok mindegyikre egyesével válaszolni, bármennyire szeretnék, így itt is megosztom Önökkel az eddigi egyeztetéseket, válaszokat. Természetesen én is tapasztalom, hogy a kellemes nyári estéket nem lehet szúnyogmentesen eltölteni az udvarokban, teraszokon, nem lehet a kertekben dolgozni.

A szúnyoggyérítés kezdete óta folyamatosan egyeztetek a Katasztrófavédelem illetékeseivel, hiszen az irtást nem az önkormányzat végzi, hanem központilag, állami finanszírozással ütemezve történik. Egyeztetéseket folytattam Sallai Péterrel, a Megyei Katasztrófavédelem igazgatójával, a gyérítés sokszorosításáról, illetve a kivitelezés módjáról. Kértem a kivitelező céget, hogy menjenek lassabban a falu utcáin, térképkivonatot küldtem nekik, jelölve a kritikus pontokat, illetve azokat a területeket (mert sajnos ilyen is van), ahova nem ment be az autó.

Folyamatosan egyeztetünk az alsó-szigetközi polgármesterekkel is a megoldásról, hiszen nem állnak meg a rovarok a települések határain, így fontosnak tartjuk az összehangolt irtást.

Az elfogadhatatlan helyzet miatt már a médiához is fordultunk és kérem a lakosságot, hogy az alábbi linken Önök is adják meg észrevételeiket.

https://www.facebook.com/.../a.21807.../3319851418053197/...

Folyamatosan keressük a lehetőségeket a kritikus helyzet javítására.

Pulai Nikoletta

polgármester

A képen a következők lehetnek: 1 személy, , szöveg, amely így szól: „KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉST SZERVEZTÜNK POLGARMESTEREKNEK VAN AVASLATUK Szigetköz elégedetlen a szúnyogirtással többség ALSÓ-SZIGETKÖZ szakképzett emberünk foldi FOLYTATASAZ1.0 OLDALRÓL. érdemes irtás kiemelte: lesz,s ettünk ÁRJÁKABIOLÓGIAI Adrienn, nek Nagyon fontos tirtás, mert zuralkodó széljárás miatt nemcsak só-szigetközi települé- sekre fújja szél szú- eAttilaé Nikoletta Kamocsai Sándor, Adrienn Teilinger| egyetértenek pillanatban Ambrus Gellért, ből, hanem Győrbe is. üzemelteti lesznek nihamarabb elmúlt nem onnan elnöke akezddhe hétfői”

 

Fejlesztések

Lakossági tájékoztató!

Mint ahogy bizonyára észrevették az érintett utcák lakói, pénteken a Metalcom Zrt. a Magyar Telekom Nyrt. megbízásából elkezdte a GPON lefedő hálózat támszerkezet és alépítmény építését (optikai kábel vezetését). Az első ütemről kaptam tájékoztatást. A mellékelt képen jelölt terület várhatóan két héten belül el fog készülni. A munkálatok a község más területét is érinteni fogják, amiről igyekszünk maximálisan tájékoztatni a lakosságot.

Továbbá tájékoztatom az érintett lakosságot, hogy szerződést kötöttünk a Szerencse utca és a Gesztenye liget útalapjának elkészítésére, ami szintén a napokban fog elkezdődni és a kivitelezés szeptember 21-ére lezárul!

Pulai Nikoletta

polgármester

Nem érhető el leírás a fényképhez.

 

 

Pályázati felhívás

Nyílt építészeti ötletpályázati FELHÍVÁS

Győrzámoly Község Önkormányzata „Győrzámoly településközpont kialakítása” címmel nyílt építészeti ötletpályázatot hirdet.

A pályázat célja olyan ötletek, javaslatok begyűjtése, ami a jelenlegi központi útcsatlakozást és a településközponti területet építészetileg is vonzóvá teszi; javaslatot tesz a jövőbeli fejlesztésekre, valamint építészeti vázlattervet mutat be a központban létesítendő új épület (főzőkonyha, üzletek, szolgálati lakás) vonatkozásában.

Az ötletpályázati felhívás, az ötletpályázati kiírás honlapunkról, az alábbi linkről tölthetők le:

https://www.gyorzamoly.hu/.../polgarmesteri.../hirdetmenyek2

Nem érhető el leírás a fényképhez.

 

Szúnyoggyérítés - 2020. augusztus 25.

 

Tisztelt Lakosság!

Községünkben földi úton történő szúnyoggyérítés lesz.

A kezelés időpontja: 2020. augusztus 25-én (kedd) napnyugta utáni órákban. Rossz idő esetén tartaléknapok: 2020. augusztus 26-27. napnyugta után.

Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer.

A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

A lakosság részére javasolt intézkedések:

A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.

A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

Bölcsőde bővítés kezdődik

Tisztelt Lakótársak! Kedves Győrzámolyiak!

Augusztus első hetében elkezdődött a Szent László utca 3-ban lévő bölcsőde épület bővítése.

Terveink szerint, ebben az épületben kap helyet két bölcsődei csoport. Cél, hogy a legapróbbak otthon érezzék magukat és megkönnyítsük a bölcsődei dolgozók munkáját. A Szent István út 11-ben felszabaduló bölcsődei csoport pedig helyet ad az óvoda nyolcadik csoportjának. Igyekszünk úgy megszervezni a munkát, hogy a lehető legkevesebb kellemetlenséggel járjon. A kivitelezés várhatóan 140 napot vesz igénybe! Kérek mindenkit, aki az érintett szakaszon közlekedik (autóval, gyalogosan vagy bármilyen formában) fokozottan figyeljen, hogy a balesetek elkerülhetők legyenek! Köszönöm az együttműködést!

Pulai Nikoletta

polgármester

 

Szúnyoggyérítés - 2020. augusztus 5.

 

Tisztelt Lakótársak! Kedves Győrzámolyiak!

A lakosságtól kapott folyamatos jelzések és panaszok, arra ösztönöztek, hogy a lehető legtöbb helyen és alkalommal képviseljem azt a lakossági igényt, hogy történjen előrelépés szúnyoggyérítés ügyben. Országos probléma a légi szúnyoggyérítés betiltása. Eltérőek a vélemények ennek helyességéről. Úgy gondolom ezt a vitát a szakemberekre kell hagyni, mi nem tudjuk megoldani. Viszont közben történtek változások miszerint újra engedélyezett a légi gyérítés és ez községünkben is be fog következni. A pontos ütemtervek még nem ismertek, de amint konkrét információnk lesz, azt megosztjuk a lakossággal.

Ami tény, Szigetközben mindig volt szúnyog és valószínűleg lesz is, az itt élőknek ezzel számolni kell.

Felhívom mindenki figyelmét, hogy vannak lehetőségek arra, hogy a saját ingatlanunkon minimalizáljuk a szúnyogok jelenlétét!

Néhány hasznos link:

https://www.alon.hu/szunyo.../hazi-praktikak-szunyogok-ellen

https://www.penzcentrum.hu/.../szunyogirtas-hazilag...

További szép, kevés csapkodással járó nyarat kívánok mindenkinek!

Pulai Nikoletta

polgármester

TÁJÉKOZTATÓ FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A kezelés pontos időpontja: 2020. 08. 05. napján, napnyugta utáni órákban. Rossz idő esetén a védekezés 2020. 08. 06-07. napján, ugyanebben az időben kerül elvégzésre.

Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer.

A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

A lakosság részére javasolt intézkedések:

A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.

A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

Választókerületei egyeztetés a térség polgármestereivel

Tisztelt Lakótársak! Kedves Győrzámolyiak!

A mai napon (július 29-én) egyeztető tárgyaláson vettem részt a Magyar Falu Program aktuális pályázati lehetőségeiről Öttevényen. Köszönöm Dr. Bider Zsolt öttevényi polgármester szervező munkáját és a térség polgármestereinek a konstruktív együttműködést!

Pulai Nikoletta

polgármester

 

Választókerületei egyeztetés

Szombaton a térség polgármesterei a Magyar Falu Programban megjelenő újabb pályázati lehetőségekről egyeztettek Mosonmagyaróváron.

Nyár ide nyár oda , a munkát el kell végezni . A szabadság várhat . A térség fejlesztése viszont nem . Választókerületi egyeztetés a térség polgármestereivel .

Fotó : Pausits István

 

Települési ügysegéd

Tisztelt Lakótársak! Kedves Győrzámolyiak!

Örömmel tájékoztatom a lakosságot, hogy a települési ügysegédi eljárás újra indult. Minden páros hét csütörtökén kérhetnek segítséget (a Községháza felső emeletén) a következő ügytípusokban:

- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, - közgyógyellátás megállapítása, - ápolási díj, - időskorúak járadéka, - aktív korúak ellátása, - egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás.

Polgármesteri fogadóóráim a szokott időpontban (hétfőn 15-16 óra, szerda 8-9 óra) vannak, illetve telefonos egyeztetés utáni időpontban szeretettel várom azokat, akiknek kérdésük van felém!

Pulai Nikoletta

polgármester

Szúnyoggyérítés - 2020. július 22.

Tisztelt Lakosság!

Községünkben földi úton történő szúnyoggyérítés lesz.

A kezelés időpontja: 2020. július 22. (szerda) napnyugta utáni órákban. Rossz idő esetén tartaléknapok: 2020. július 23-24. napnyugta után.

Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer.

A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

A lakosság részére javasolt intézkedések:

A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.

A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

Községi utak javítása, nyertes pályázatok

Tisztelt Lakótársaim, kedves Győrzámolyiak!

A múlt héten megtörtént az aszfaltos községi utak javítása és a Majori út padkájának feltöltése. Köszönöm a kivitelező cég szakszerű és gyors munkáját!

A Magyar Falu Program keretében 15.908.572,-Ft-ot nyert községünk az útépítésre beadott pályázaton. Köszönet a támogatásért Dr. Nagy István országgyűlési képviselőnknek. A Képviselő-testület döntése alapján az összeget a Búzavirág utca aszfaltozására fogjuk fordítani. (Zárójelben jegyzem meg, hogy ez az összeg kb. az utca 90%-ára elegendő.)

A Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések c. TOP-2.1.3-16-GM1-2019-00009 azonosító számú, belterületi csapadékvíz elvezetését (Tölgyfa u., Cseresznyefa u., Búzavirág u., Mórvető u.) célzó pályázaton 50 millió forint támogatást nyertünk, köszönetem fejezem ki az előző településvezetésnek, hogy döntésükkel lehetőséget adtak a pályázaton való részvételre.

A Képviselő-testület erre az évre tervezte a Búzavirág, a Mórvető, a Diósi út és a Határ út folytatásának az aszfaltozását. Ebben nagy segítség a Magyar Falu Programon elnyert pénz, viszont nem előzheti meg az útépítés a csapadékvíz elvezetés megvalósítását. Ezért az érintett lakosság türelmét kérem!

Pulai Nikoletta

polgármester

Szúnyoggyérítés - 2020. július 6.

Tisztelt Lakosság!

Községünkben földi úton történő szúnyoggyérítés lesz.

A kezelés időpontja: 2020. július 6.(hétfő) napnyugta utáni órákban. Rossz idő esetén tartaléknapok: 2020. július 7-8. napnyugta után.

Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer.

A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

A lakosság részére javasolt intézkedések:

A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.

A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

Nyertes pályázat a Magyar Falu Programban

Kedves Győrzàmolyiak!

Örömmel tudatjuk, hogy a Magyar Falu Program keretében az orvosi eszközök beszerzése című pályázaton támogatást nyertünk. Köszönjük dr. Nagy István miniszter úr, országgyűlési képviselő támogatását.

Pulai Nikoletta

polgármester

Új szelektív szigetek érkeztek

Tisztelt Lakótársak! Kedves Győrzámolyiak!

A mai naptól négy szelektív sziget áll a község lakóinak rendelkezésére (Majori út, Tölgyfa utca, Szabadság út vége, Temető melletti parkoló mögött). Ez jelentős fejlődés az eddigi két szigethez képest. Kérek mindenkit, sziveskedjenek azokat rendeltetésszerűen használni! Amennyiben azt tapasztalják, hogy tele van, ne hagyják mellette a szemetet, hanem jelezzék a szolgáltatónak a konténeren lévő telefonszámra.

A jövő héten el fog készülni a kerítés, aminek célja a lehető legesztétikusabb állapot elérése, illetve a kiépítésre kerülő kamerarendszerben térfigyelő kamerákkal is felszereljük a szigetek környékét. Viszont én is tudom, hogy minden erőfeszítés felesleges, ha nem megfelelően használjuk a szelektív szigeteket. Amennyiben ilyet tapasztalok, jelentős bírságra számíthatnak az elkövetők! Számítok a lakosság együttműködésére! Szép nyári hétvégét kívánok mindenkinek!

Pulai Nikoletta

polgármester

Szúnyoggyérítés - 2020. június 23.

Tisztelt Lakosság!

Községünkben földi úton történő szúnyoggyérítés lesz.

A kezelés időpontja: 2020. június 23. (kedd) napnyugta utáni órákban. Rossz idő esetén tartaléknapok: 2020. június 24-25., napnyugta után.

Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer.

A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

A lakosság részére javasolt intézkedések:

A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.

A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

Új eszköz vásárlása

Kedves Győrzámolyiak!

A közterületek nagysága, a megnövekedett munkamennyiség arra ösztönözte a képviselő-testületet, hogy lépéseket tegyen megfelelő eszköz beszerzésére.

Örömmel értesítem a lakosságot, hogy beszerzésre került egy megfelelő teljesítményű traktor és egy fűnyírásra, szártépésre alkalmas eszköz.

Pulai Nikoletta

polgármester

Meghívó Nemzeti összetartozás napjára

Találkozó Csizmadia Gáborral és Váczi Attilával

Tisztelt Lakótársak! Kedves Győrzámolyiak!

A mai napon (május 28-án) fontos találkozásra és megbeszélésre került sor községünkben. A megbeszélésen részt vett Csizmadia Gábor megyei rendőrfőkapitány és Váczi Attila győri rendőrkapitány. Az összejövetel célja, az volt, hogy olyan kamerarendszer kiépítésére kerüljön sor Győrzámolyon, ami hosszútávon hozzájárul községünk közbiztonságának növeléséhez, a különböző szabálytalanságok számának jelentős csökkentéséhez. Segítségükkel hamarosan elkezdődhet a célnak legjobban megfelelő kamerarendszer kiépítése.
Köszönöm nekik azt a jóindulatot, segítőszándékot, amivel hozzájárultak a megbeszélés sikeréhez!

Pulai Nikoletta
polgármester

Részletek...

GYHG tájékoztatása (május 21.)

A Gyhg Nonprofit Kft. értesíti a lakosságot, hogy a kezelésében lévő győrzámolyi hulladékudvar 2020. június 2-től a nyári nyitvatartási rend szerint üzemel. A hulladékudvarban egyszerre csak három ügyfél tartózkodhat, a többieknek kint kell várakozniuk és továbbra is kötelező a szájmaszk használata.

Nyitvatartás:
kedd: 10.00-18.00
szombat: 14.30-18.00

1 % felajánlás

Kedves Győrzámolyiak! Kedves Győrzámolyt szeretők!

Hamarosan lejár a határidő, amikor még rendelkezhetünk a személyi jövedelemadónk 1%-áról!
Kérem Önöket, kérlek Benneteket, utaljátok a Győrzámolyért Alapítványnak az 1%-ot, ezzel is támogatva szeretett községünk fejlődését. Kérem, hogy minél többen osszuk meg a bejegyzést, hogy a lehető legtöbb emberhez eljusson a hír! Köszönöm!
A részletek a fényképen megtalálhatók! Előre is köszönöm az utalásokat!

Pulai Nikoletta polgármester

Álláshirdetés - óvodapedagógus

Óvodapedagógust keresünk Győrzámolyra!

Az álláshirdetés az alábbi linken tekinthető meg:

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=usyb6z1ca9

Kedves Szülők! (április 28.)

Kedves Szülők!

A Kormány 152/2020. (IV. 27.) rendelete alapján ügyeletet kell biztosítani az óvodákban, bölcsődékben, így a Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsődében is, 2020. április 30-tól. Az ügyeletet maximum 5 fős csoportokban kell megszervezni, a nyitva tartási időben.
A szülőnek írásban kell nyilatkozni arról, hogy gyermeke nem szenved fertőző betegségben, ezt a nyilatkozatát 5 munkanaponkét újra meg kell erősítenie.
Aki igénybe szeretné venni az ügyeletet, legyen szíves egy munkanappal előbb, legkésőbb 9 óráig jelezni a következő elérhetőségek valamelyikén:
Bognárné Koteczki Ibolya intézményvezető: 20/340-4064
e-mailben: gyorzamolyovi@wave-net.hu
A következő napi lemondásokat is délelőtt 9 óráig tehetik meg.
Az étkezést az ügyelet alatt változatlan térítési díjakkal biztosítjuk.

Kérem Önöket, hogy csak valóban indokolt esetben vegyék igénybe az ügyeletet! Gyermekeink biztonsága mindennél előbbre való. Az intézmény minden eszközzel igyekezni fog a továbbiakban is megakadályozni az esetleges vírusfertőzést, de amint mindannyian tudjuk, 100 %-os biztonság nincs.
Viszont a munkahely megőrzése is fontos, tehát, abban az esetben, ha a szülő nem tudja másképp megoldani gyermeke felügyeletét, szeretettel várjuk intézményünkben.

Pulai Nikoletta
polgármester

Szúnyoggyérítés 2020.

Föld napja

A Föld 🌍 napja - április 22.

Denis Hayes amerikai egyetemi hallgató 1970. április 22-én mozgalmat indított a Föld védelmében, és megalapította az Earth Day Network-ot (Föld Napja Hálózat).
1989-ben Kaliforniában a Föld Napja Nemzetközi Hírközpont megalakulása a következő jelentős esemény, ettől kezdve havonta küldtek hírlevelet a világ minden országába.

Ezért a Föld napján a világ szinte minden országában különböző megmozdulásokkal, eseményekkel hívják fel az emberek figyelmét a környezet megóvásának fontosságára, az ökológiailag érzékenyebb életvitelre.

Az elmúlt hetekben a Föld is fellélegzett, hiszen a kijárási korlátozásnak köszönhetően a levegő kitisztul. Közös érdekünk bolygónk megóvása, amit ajándékba adhatunk a gyerekeknek, unokáinknak! Vigyázzunk rá az év minden napján!

„Az életnek csak akkor van értelme, ha lassacskán elcseréli valamire az ember. A kertész halála mit sem árt a fának. De ha a fát fenyegeted, akkor kétszeresen hal meg a kertész.” Antoine de Saint-Exupéry

Tisztelt Lakótársak! (április 21.)

Tisztelt Lakótársak! Kedves Győrzámolyiak!

Hálás szívvel köszönöm azoknak, akik utaltak a Győrzámolyért Alapítványra! Minden forintra szükség van és biztosíthatom Önöket, hogy jó célra fordítjuk, az Önök által adományozott összeget!
Kérek mindenkit, amennyiben lehetősége van rá, támogassa alapítványunkat! Várjuk az 1%-os felajánlásokat is!
Győrzámolyért Alapítvány (9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 45.; adószám: 19111634-1-08; bankszámla szám: 63200308-10000276; IBAN szám: HU97 6320 0308 1000 0276 0000 0000; BIC kód: TAKBHUHB)

Együtt sikerülni fog!

Pulai Nikoletta
polgármester

Álláshirdetés - közművelődési referens

Győrzámoly Község Önkormányzata 1 fő közművelődési referenst keres.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A település közművelődési feladatainak teljes körű ellátása Gyermekekkel, fiatalokkal, felnőttekkel, idősekkel való kapcsolattartás, helyi rendezvények, programok, foglalkozások szervezése, lebonyolítása, pályázatok elkészítésében és lebonyolításában való közreműködés, adatszolgáltatások végzése, adminisztrációs és ügyeleti feladatok elvégzése. Faluújság és honlap szerkesztése. Késő délutáni, és esti és esetenként hétvégén történő munkavégzés.

Pályázati feltételek:

- magyar állampolgárság,

- cselekvőképesség,

- büntetlen előélet,

- legalább középiskolai végzettség, /művelődésszervező, közművelődési szakember, rendezvényszervező/,

- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

- felhasználói szintű internetes alkalmazások

A munkakör legkorábban 2020. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 31.

Az állással kapcsolatos további információkat a www.gyorzamoly.hu oldalon érhetik el.

 

Álláshirdetés - takarító

Takarítói álláslehetőség az önkormányzatnál

Győrzámoly Község Önkormányzata 1 fő takarítót keres, napi 8 órás munkaidőben.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az új egészségház és a Községháza emeleti helyiségeinek takarítása, tisztán tartása. Közreműködés parkosítási, zöldterület gondozási feladatokban. Esetenként helyettesítés további, takarítást igénylő helyiségekben.

Pályázati feltételek:

- magyar állampolgárság,

- cselekvőképesség,

- büntetlen előélet,

- 8 általános végzettség

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 10.

További részletek az állással kapcsolatban a www.gyorzamoly.hu oldalon olvashatók.

Tisztelt Lakótársak! (április 20.)

Tisztelt Lakótársak! Kedves Győrzámolyiak!

Sokadszor és valószínűleg nem utoljára beszélünk a szemétkérdésről. Az új képviselő-testület és jómagam a megválasztás óta kiemelt kérdésként kezeli a hulladékgyűjtéssel kapcsolatos problémákat. Ajánlom figyelmükbe a honlapunkon lévő jegyzőkönyveket, aminek nagy része foglalkozik a témával. Igyekszünk megoldást találni, de sajnos mindenhol falakba ütközünk. A GYHG Nonprofit Kft. a fejlesztési stratégiájában továbbra is a háztól való szelektív hulladékszállítást preferálja, de ennek megvalósításában csúszás várható. Több alkalommal kerestük őket a hulladékudvar nyitva tartásának, ürítésének kérdésében is, de mindig azt a választ kaptuk, hogy nincs kapacitás.
Mint ismeretes, a lakosság kérésére áthelyezésre került a szelektív hulladékgyűjtő a Majori útra. Igyekeztünk megfelelő feltételeket teremteni. Az önkormányzat elkészítette a kerítést és kamera is felkerült. Azonban sok esetben én is azt tapasztalom, hogy ennek sincs visszatartó ereje. A kamerákat e rövid idő alatt is többször elforgatták, hogy ne tudja ellátni a funkcióját. Az adatok alapján már több figyelmeztetést kiküldtünk és a rendszeresen szemetelők bírságra számíthatnak.
Szomorúan tapasztaljuk, hogy a buszmegállók szemetesei rendszeresen megtelnek háztartási hulladékkal és ez történik a templom udvarán elhelyezett új szemetessel is. Egyre több szemetet találunk a határi utak mentén, annak ellenére, hogy többen igyekeznek fenntartani a rendet.
Nagyon várjuk a két új szelektív sziget kiépítését (amire azt az ígéretet kaptam, hogy négy hónapon belül várhatóak a konténerek), de biztos vagyok benne, hogy ezek is újabb problémákat fognak okozni. Nem vigasztal az sem, hogy máshol - beleértve Győrt is - hasonló a helyzet. Sokukkal együtt én is azt szeretném, hogy a mi községünk kivétel legyen. Viszont ehhez az kellene, hogy mindenki fegyelmezett legyen a szelektív hulladékgyűjtésben, betartsák a szabályokat. Igen, tudom, hogy ez több kört jelent és sokan kénytelenek „sétáltatni” a szemetet. Hálás szívvel köszönöm azoknak, akik a szívükön viselik és komolyan veszik a szemétkérdést!
Szívesen fogadok minden építő jellegű, segítő megoldást, forduljanak hozzám bizalommal a polgarmester@gyorzamoly.hu email címen.

Tegyünk meg mindent közösen azért, hogy Győrzámolyon a szemétkérdés, ne legyen „szemét” kérdés!

Pulai Nikoletta polgármester

Álláshirdetés - védőnő

Még mindig keressük új védőnőnket Győrzámolyra, a második védőnői körzetbe.

Az álláshirdetés az alábbi linken érhető el:

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=ua7d0us5e1

GYHG tájékoztatása (április 8.)

Tisztelt Lakosság!

A Gyhg. Nonprofit Kft. kérésére közzétesszük tájékoztatójukat. Az abban foglaltak betartása mindannyiunk közös érdeke, ezért együttműködésüket kérjük!

Lakossági jótanácsok

A GYHG Nonprofit Kft. továbbra is folyamatosan végzi a szemétbegyűjtést és -szállítást Győr városában és 111 településen, naponta mintegy 90 dolgozója és 40 járműve van jelen az utcákon. Közegészségügyi szempontból is kiemelt közszolgáltatást végeznek, ezért a mostani helyzetben különösen nagy jelentősége van annak, hogy a GYHG erőfeszítései mellett ezt a 112 település lakossága is segítse - közölte a cég.

A társaság munkáját néhány egyszerű szabály betartásával segítheti:
• A bio, vegyes és maradék hulladék gyűjtő tartályokat, hulladékgyűjtő zsákokat, időben, legkésőbb az ürítés napján reggel 6 óráig helyezzük ki.
• Mindenki éljen a hulladéknaptárban megjelölt lehetőséggel és tegye ki az edényét ürítésre.
• Különösen figyeljünk oda a gyűjtőtartályok megközelíthetőségének biztosítására. Sokan dolgoznak otthonról és a szabálytalanul parkoló autók miatt a GYHG munkatársai sokszor nem tudják megközelíteni az edényeket.
• A potenciálisan fertőzőhulladékot (pl. papírzsebkendő, szájmaszk, gumikesztyű, ételmaradék) zárt csomagolásban helyezzük a gyűjtőtartályokba. Ez jó alkalom a már használt zacskók újrahasználatára.
• Mivel az esetleges fertőzés terjedését nagyban elősegítheti, ha a zárt csomagolás sérül, ezért tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy a tartályok ne boruljanak ki, azok tartalmához illetéktelenek ne férjenek hozzá.
• A huzamosabb otthon tartózkodás miatt különösen fontos, hogy törekedjünk a keletkező hulladék, különösen a csomagolóanyagok mennyiségének csökkentésére, erre már a bevásárlás során figyeljünk oda!
• A hulladék mennyiségének csökkentése érdekében használjuk újra a még tiszta zacskókat, műanyag dobozokat!
• Ha lehet, vásárláskor lebomló vagy újrahasznosítható csomagolást válasszunk, ezzel nemcsak a környezetet védjük, hanem az elszállítandó hulladék mennyiségét is csökkentjük.
• A kommunális gyűjtőtartályokba csak annyi hulladékot tegyünk, hogy a teteje lecsukható legyen.
• Az ürítések után lehetőleg mossuk ki, fertőtlenítsük a tartályokat!
• A közterületeken található szelektív gyűjtőszigetek tartályai és más utcai hulladékgyűjtő edények mellé ne tegyünk semmilyen más anyagot, pl. háztartási hulladékot, lomot a fokozott fertőzésveszély miatt! Ezek kirakását jogszabály is tiltja.
• A közterületen elhelyezett szelektív hulladékgyűjtőket ne rongáljuk meg, a papír a műanyag és fém italos (üdítős, sörös, tejes stb.) dobozokat összelapítva tegyük bele. Használt szájmaszk és gumikesztyű még véletlenül se kerüljön ezen gyűjtőkbe.

Hirdetmény - Óvodai beiratás

HIRDETMÉNY
ÓVODAI BEÍRATÁS

Győrzámoly Község Önkormányzata értesíti azokat a szülőket, akiknek gyermeke a harmadik életévét 2020. augusztus 31-ig betölti, valamint a 2020/2021. nevelési év során betölti a 3. életévét, (az utóbbiak előjegyzésbe kerülnek) hogy a fenntartásában működő óvodában

a 2020/2021. nevelési évre az óvodai beíratás, a jelen rendkívüli helyzetre való tekintettel nem személyesen, hanem online történik.

Online beíratáshoz szükséges:
- Kitöltött nyomtatvány pdf formátumban (óvodai beíratás nevű nyomtatvány az óvoda honlapjáról letölthető, www.gyorzamolyovi.hu), továbbá

- beszkennelve, illetve kép formátumban:

a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (születési anyakönyvi kivonat, vagy személyi igazolvány),
a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
a gyermek nevére kiállított TAJ kártya,
a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
2. Nyomtatványok megküldésének határideje: 2020. 04. 30.

3. Beküldési cím: gyorzamolyovi@wave-net.hu
További fontos információk:

Óvoda felvételi körzete: Győrzámoly település közigazgatási területe.
Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető 2020. május 20-ig írásban megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek.
A szülő a döntés kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Győrzámoly Község jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A jegyző, a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.
Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő,aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be,szabálysértést követ el.
Az intézmény az Alapító Okirata alapján fogadja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket. (Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek közül a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján sajátos nevelési igényű: mozgásszervi fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekeket.)

Győrzámoly, 2020. 03. 26.

Pulai Nikoletta
Győrzámoly község polgármestere

Hulladékudvar nyitva tartás (márc. 25.)

Hulladékudvar használata

A GYHG Nonprofit Kft. tájékoztatja a lakosságot, hogy a hulladékudvar továbbra is a téli nyitvatartási rend szerint üzemel. Munkatársaik egészségének megőrzése érdekében a hulladékudvarban egyszerre csak egy ügyfél tartózkodhat, a többieknek az udvar előtt kell várakozni a belépésre.

Nyitvatartási idő:

Kedd: 8.00-16.00

Szombat: 12.30-16.00

Kedves Lakótársak! (március 23.)

Tisztelt Lakótársak! Kedves Győrzámolyiak!

Kérem, akinek lehetősége van és anyagilag hozzá tud járulni, ahhoz, hogy minél több segítséget tudjunk nyújtani a bajbajutottaknak, a lakosságnak, adományával támogassa a Győrzámolyért Alapítványt (9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 45.; adószám: 19111634-1-08; bankszámla szám: 63200308-10000276; IBAN szám: HU97 6320 0308 1000 0276 0000 0000) Ha teheti, adója 1%-át is ide utalja! Az ide érkezett összeg felhasználásáról pontosan el fogunk számolni a lakosságnak!

Pulai Nikoletta

Rendkívüli körülmények között

A képviselő testület - megfelelő óvintézkedések mellett - tegnap (március 19-én) folytatta a munkát, annak érdekében, hogy a rendkívüli helyzet ellenére megvalósuljanak határidős feladatok és, hogy lehetőségeinkhez képest csökkentsük a ránk váró gazdasági nehézségeket. Fontos, hogy az egészségünk megőrzése mellett, arra is gondoljunk, hogy a lehető legnagyobb anyagi biztonságban vészeljék át mind a község lakói, mind az önkormányzat ezt a nehéz időszakot! Köszönöm a képviselőknek, hogy ebben az extrém helyzetben is részt vettek a testületi ülésen.
Pulai Nikoletta
polgármester

Összeírókat keres a Központi Statisztikai Hivatal

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2020 júniusában teljes körű összeírást hajt végre az egyéni gazdaságok körében, „Agrárcenzus, 2020” elnevezéssel, amiben az ország valamennyi települése, összesen 750 ezer cím érintett. A felvétel kiemelkedő jelentőségű a gazdálkodók, a döntéshozók és az érdekképviseletek számára, mivel ez alapján lehet átfogó képet alkotni többek között az ágazat strukturális jellemzőiről, az egyéni gazdaságok szerepéről és a termelés sajátosságairól. A felvételhez uniós adatszolgáltatási kötelezettség is társul. A felvétellel kapcsolatban további információkat tudhat meg a KSH honlapjáról:

www.ksh.hu/agrarcenzusok_agrarium_2020

Az Agrárcenzus végrehajtásához 7500 összeíróra van szükség. Ahhoz, hogy a KSH ezt a létszámot biztosítani tudja, összeírói toborzást indít, amihez szíves támogatását kérjük. Széles körben ismertté kívánjuk tenni az elérhetőségét annak a webes felületnek, amely az összeírói jelentkezésre szolgál. Az itt megadott információk alapján – az adatkezelési követelmények szigorú érvényesítése mellett, illetve az adatkezelési tájékoztató elfogadásával – történik az összeírók kiválasztása az adott település, településrész összeírására. A toborzás 2020. február 15-től március végéig tart. Az összeírók kiválasztására legkésőbb április közepéig kerül sor.

Kérem, szíveskedjék munkánkat támogatni azzal, hogy megkeresésünket, illetve a toborzási felületet széles körben ismertté teszi munkatársai között!

A link elérhető a KSH honlapján is.

A toborzó felületen mutatjuk be az elvégzendő feladatot, a határidőket és az összeírótól elvárt kompetenciákat. Fontos kiemelni, hogy a jogi szabályozó környezet sajnos nem teszi lehetővé korbetöltött öregségi nyugdíjasok foglalkoztatását.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
1024 Budapest, Keleti Károly utca 5–7.
Telefon: (+36-1) 345-6000
Honlap: www.ksh.hu

A koronavírussal kapcsolatos tájékoztatók

Tisztelt Lakosság!

A koronavírussal kapcsolatos információk a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján megtalálhatók, melyet az alábbi linken érhetnek el. Kérjük, hogy saját- és hozzátartozóik érdekében folyamatosan tájékozódjanak!

https://www.nnk.gov.hu/

Magyar Falu Program 2020.

Tisztelt Lakótársak!

Pénteken (február 28-án) Mosonmagyaróváron egyeztetésen vettem részt a Magyar Falu Programmal kapcsolatos 2020-as évi lehetőségekről Nagy István országgyűlési képviselő meghívásából. A megbeszélést további egyeztetések követik a térség polgármestereivel, annak érdekében, hogy községeink a lehető legtöbb támogatást igénybe tudják venni.

 

Döntött a megyei közgyűlés

A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés megtárgyalta és támogatja az alsó-szigetközi településeket átszelő 1401-es utat elkerülő út építését. Németh Zoltán elnök úr nyilatkozata 2.10 perctől látható.

https://www.youtube.com/watch?v=Zo2saGenUMw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR19a_x1m8NSufhmNvTBm8wTF52ZQJQW4hEPdhA3sfncghfM80dNfJw-6-w

 

Újabb egyeztetés

Újabb egyeztetés az alsó-szigetközi elkerülő úttal kapcsolatban

Számunkra talán az egyik legégetőbb, legfontosabb kérdés a Győrbe való közlekedés napi gondjainak megoldása. A megkezdett munka a mai napon (február 18-án) folytatódott. Újabb egyeztető megbeszélésre került sor községünkben az alsó-szigetközi elkerülő úttal kapcsolatban. A megbeszélésen részt vett Németh Zoltán a megyei közgyűlés elnöke, Végh Csaba megyei főépítész, a Lechner Tudásközpont munkatársai, Babos Attila Dunaszeg, Pappné Kett Adrienn Győrladamér, Nagy Imre Attila Győrújfalu, Ambrus Gellért Vámosszabadi polgármestere és jómagam. Pontosításra kerültek az elkerülőre kivezető községi utak, illetve a tervezett útnak a 14-es útba való becsatlakozása is. Sikerült közös álláspontot kialakítani, ezzel jelentős lépést tettünk a megvalósulás felé.
Az úttal kapcsolatos előterjesztést február 21-én tárgyalja a megyei közgyűlés.

Pulai Nikoletta
polgármester

A tárgyalások elkezdődtek

Előzetes egyeztetés Győrzámolyon az alsó-szigetközi polgármesterekkel, a térség országgyűlési képviselője, Dr. Nagy István és a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnöke, Németh Zoltán részvételével a településeket elkerülő út létesítéséről.

Megbízólevelek átadása

Köszönet és gratuláció!

2019. október 17-én 17 órakor az új képviselő testület átvette megbízólevelét Fazekas Ferenctől, a Helyi Választási Bizottság elnökétől!

Sok szeretettel gratulálok minden képviselőnek! Bízom benne, hogy a közös munka gyümölcsöző lesz, és Győrzámoly érdekeit szem előtt tartva valósítjuk meg terveinket! Képviselő testület nevében köszönöm a választók bizalmát és, hogy olyan szép számmal elmentek szavazni! Ez egyértelműen bizonyítja, hogy sok olyan ember él ebben a csodálatos, értékes múlttal bíró faluban, akiket érdekel Győrzámoly sorsa. Minden erővel azon leszünk, hogy ezt a bizalmat megháláljuk!

Köszönöm dr. Torma Viktóriának, a Helyi Választási Bizottságnak és mindenkinek, aki közreműködött a választások lebonyolításában!

 

cél: értékőrzés és értékteremtés

 

Pulai Nikoletta

Győrzámoly Község Polgármestere

 

Vissza Fel

 
×
Elindult Győrzámoly új honlapja!
Kis türelmet kérünk, a tartalmakon még dolgozunk... ;-)

 

×