Önkormányzati hírek

Nem lesz ügyfélfogadás a polgármesteri hivatalban

Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2024. június 10-én hétfőn a Polgármesteri Hivatalban nem lesz ügyfélfogadás. Helyette június 11-én kedden 7.30-15.30 között lesz lehetőségük személyes ügyintézésre.

Pályázati felhívás a győrzámolyi 1333 hrsz-ú beépítetlen terület (telek) vásárlására

Győrzámoly Község Önkormányzata a tulajdonát képező, Erdősor utcai 1333 hrsz-ú építési telket licit útján értékesíti.

A pályázati felhívást és a Képviselő-testület döntését az alábbi linkekről lehet letölteni:

Pályázati felhívás

Képviselő-testületi határozat

Helyszínrajz méretekkel

Pályázati felhívás a győrzámolyi 1331 hrsz-ú beépítetlen terület (telek) vásárlására

Győrzámoly Község Önkormányzata a tulajdonát képező, Erdősor utcai 1331 hrsz-ú építési telket licit útján értékesíti.

A pályázati felhívást és a Képviselő-testület döntését az alábbi linkekről lehet letölteni:

Pályázati felhívás

Képviselő-testületi határozat

Helyszínrajz méretekkel

Pályázati felhívás a győrzámolyi 1337 hrsz-ú beépítetlen terület (telek) vásárlására

Győrzámoly Község Önkormányzata a tulajdonát képező, Erdősor utcai 1337 hrsz-ú építési telket licit útján értékesíti.

A pályázati felhívást és a Képviselő-testület döntését az alábbi linkekről lehet letölteni:

Pályázati felhívás

Képviselő-testületi határozat

Helyszínrajz méretekkel

Pályázati felhívás a győrzámolyi 1364 hrsz-ú beépítetlen terület (telek) vásárlására

Győrzámoly Község Önkormányzata a tulajdonát képező, Erdősor utcai 1364 hrsz-ú építési telket licit útján értékesíti.

A pályázati felhívást és a Képviselő-testület döntését az alábbi linkekről lehet letölteni:

Pályázati felhívás

Képviselő-testületi határozat

Helyszínrajz méretekkel

Pályázati felhívás a győrzámolyi 1340 hrsz-ú beépítetlen terület (telek) vásárlására

Győrzámoly Község Önkormányzata a tulajdonát képező, Erdősor utcai 1340 hrsz-ú építési telket licit útján értékesíti.

A pályázati felhívást és a Képviselő-testület döntését az alábbi linkekről lehet letölteni:

Pályázati felhívás

Képviselő-testületi határozat

Helyszínrajz méretekkel

Pályázat igazgatási ügyintézői munkakörre

A GYŐRZÁMOLYI POLGÁRMESTERI HIVATAL

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A jegyző és önkormányzat feladat- és hatáskörbe tartozó igazgatási feladatok. Szociális- és gyámügyek, anyakönyvi és hagyatéki ügyintézés, népességnyilvántartással, lakcímbejelentéssel kapcsolatos ügyek. Ipar- és kereskedelmi, működési engedélyezési, telepengedélyezési feladatok ellátása. Hirdetmények kifüggesztése, termőföld eladása, bérlete esetén a jogszabályban előírt feladatok elvégzése, temetőkönyv vezetése, állattartással, növényvédelemmel kapcsolatos feladatok, közterület használatával kapcsolatos eljárások lefolytatása. A helyi választási iroda működésében való részvétel, a választási eljárással kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása.

Betöltendő állás szakmacsoportja: önkormányzat

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Hatósági jogalkalmazási

Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozott idő – legalább 2 év - , teljes munkaidő (heti 40 óra),

Munkavégzés helye: Győrzámoly

Álláshirdető szervezet bemutatása: A határidőn túl érkezett pályázatok érvénytelenek.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. 3 hónap próbaidő. A pályázat benyújtásának módja: postai úton a Győrzámolyi Polgármesteri Hivatal címére (9172 Győrzámoly, Rákóczi út 45. ) vagy dr. Torma Viktória jegyző részére az onkormanyzat.gyorzamoly@gmail.com e-mail címre történő megküldéssel. A pályázattal kapcsolatban érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: 96/352-122/7. gomb

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

Büntetlen előélet

Cselekvőképesség

Magyar állampolgárság

Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása

Elvárt végzettség/képesítés:

4. Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma - középfokú szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség , Egyéb végzettség, Középiskola/gimnázium

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő végzettség/képesítés:

6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Üzleti ismeretek, ügyvitel és jog, m.n.s., Főiskola/egyetem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő járművezetői engedély kategória: B

Egyéb pályázati előnyök:

közigazgatási alapvizsga, közigazgatási szakvizsga

anyakönyvi szakvizsga

hasonló munkakörben szerzett, legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő informatikai kompetenciák:

Táblázatkezelő (pl. Excel) - Alapszint

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata

motivációs levél

fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23) Korm.rendelet 1. sz. melléklete alapján

Adatkezelési nyilatkozat

Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. 04. 22. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A pályázatokról az érvényes pályázatot benyújtók személyes meghallgatását követően a pályázat kiírója – a polgármester véleményének figyelembe vételével – dönt. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. 04. 30. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.gyorzamoly.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024. 05. 02.

Pályázat orvosírnok munkakör betöltésére

Győrzámoly Község Önkormányzata

pályázatot hirdet

1 fő részmunkaidős orvosírnok állás betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Győrzámoly-Győrújfalu háziorvosi körzetbe keresünk részmunkaidőbe, középfokú iskolai végzettséggel rendelkező munkatársat, orvosírnoki munkakörbe, egészségügyi szolgálati jogviszonyba.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • középfokú képesítés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat,

- helyismeret,

- felhasználói szintű számítástechnikai ismertek,

- orvosi latin ismerete

Elvárt kompetenciák:

• jó munkabírás, szorgalom,

 • kommunikációs készség,

• problémamegoldó- és konfliktuskezelő készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Részletes fényképes szakmai önéletrajz és motivációs levél. Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a megkéréséről szóló igazolás, végzettséget igazoló okiratok másolata. Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban részt vevők megismerhetik és a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázatát a Képviselő-testület nyilvános ülésen bírálja el, vagy zárt ülés tartását kéri.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2024. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. március 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pulai Nikoletta polgármester nyújt, a 96/352-122 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton a pályázatnak a Győrzámoly Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9172 Győrzámoly, Rákóczi út 45.).

- Személyesen a Polgármesteri Hivatalban Pulai Nikoletta polgármesternél (9172 Győrzámoly, Rákóczi út 45.).

- E-mailben a polgarmester@gyorzamoly.hu e-mail címre. Az e-mail üzenet tárgyában kérjük megjelölni a betölteni kívánt pozíciót.

A pályázatok elbírálásának rendje:

A pályázatok benyújtását követően a pályázók személyes meghallgatására is sor kerülhet. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl érkezett pályázatok érvénytelenek. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázatokat Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el.

Pályázat civil szervezetek számára 2024.

Felhívjuk a civil szervezetek figyelmét, hogy Győrzámoly Község Önkormányzata pályázatot hirdet Győrzámoly község területén működő, a község életében részt vállaló civil szerveződések számára.

A pályázatok benyújtának határideje: 2024. március 31.

Pályázati felhívás

Pályázati adatlap

Tájékoztatás településrendezési terv módosításáról (Msz.: 23082)

Hirdetmény

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 65. § (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően, a veszélyhelyzet ideje alatt egyes szervezetek működésére vonatkozó, továbbá egyes közigazgatási eljárási szabályok megállapításáról szóló 146/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet 2. §-a értelmében elektronikus partnerségi egyeztetést kezdeményezek a 23082 munkaszámú általános eljárásban módosítandó településrendezési tervvel kapcsolatban.

A véleményezési tervdokumentáció a www.gyorzamoly.hu-n a Településrendezési terv menüpont alatt megtekinthető. E hirdetmény közterületi hirdetőfelületre is közzétételre került.

https://www.gyorzamoly.hu/onkormanyzat/telepulesrendezesi-terv

A településrendezési terv módosításával kapcsolatban észrevételét írásban legkésőbb 2024. március 3. napjáig e-mailben az epites@gyorzamoly.hu címre szíveskedjen elküldeni. A partnerségi egyeztetés alatt (2024. február 16-tól 2024. március 3-ig) a véleményezési tervdokumentáció a Polgármesteri Hivatalban (9172 Győrzámoly, Rákóczi út 45.) ügyfélfogadási időben elektronikus formában megtekinthető.

Győrzámoly, 2024. február 16.

Pulai Nikoletta polgármester

Ügyfélfogadás az ünnepi időszakban 2023.

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Győrzámolyi Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadás rendje az ünnepi időszakban az alábbiak szerint alakul:

december 22. nincs ügyfélfogadás

december 27. nincs ügyfélfogadás

december 28. ügyfélfogadás 8.00-11.00 óra között

december 29. nincs ügyfélfogadás

2024. január 2. nincs ügyfélfogadás

2024. január 3-tól a megszokott rend szerint várjuk Tisztelt Ügyfeleinket.

Közmeghallgatás 2023.

Tisztelt Lakosság!

Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. december 7. napján (csütörtökön) 17 órai kezdettel közmeghallgatást tart.

Helyszín: Községháza emeleti nagyterme (Győrzámoly, Rákóczi út 45.)

Pályázati felhívás 1337 hrsz-ú beépítetlen terület (építési telek) vásárlására

Győrzámoly Község Önkormányzata a tulajdonát képező, Erdősor utcai 1337 hrsz-ú építési telket licit útján értékesíti.

A pályázati felhívást és a Képviselő-testület döntését az alábbi linkekről lehet letölteni:

Pályázati felhívás

Képviselő-testületi határozat

Helyszínrajz méretekkel

Pályázati felhívás 1364 hrsz-ú beépítetlen terület (építési telek) vásárlására

Győrzámoly Község Önkormányzata a tulajdonát képező, Erdősor utcai 1364 hrsz-ú építési telket licit útján értékesíti.

A pályázati felhívást és a Képviselő-testület döntését az alábbi linkekről lehet letölteni:

Pályázati felhívás

Képviselő-testületi határozat

Helyszínrajz méretekkel

Pályázati felhívás 1340 hrsz-ú beépítetlen terület (építési telek) vásárlására

Győrzámoly Község Önkormányzata a tulajdonát képező, Erdősor utcai 1340 hrsz-ú építési telket licit útján értékesíti.

A pályázati felhívást és a Képviselő-testület döntését az alábbi linkekről lehet letölteni:

Pályázati felhívás

Képviselő-testületi határozat

Helyszínrajz méretekkel

BURSA HUNGARICA 2024.

Bursa Hungarica 2024.

Győrzámoly Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve a 2023. évben is kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2024. évi pályázatot.

- „A” típusú pályázat: 2023/2024. tanév II. félévére és a 2024/2025. tanév I. félévére (10 hónap)

Az „A” típusú pályázatra azok a győrzámolyi állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2023 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2024 őszén már nem áll fenn, úgy a 2024/2025. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2023/2024. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

- „B” típusú pályázat: tanulmányait a 2023/2024. tanévtől sikeres felvételi esetén megkezdő hallgatók részére (3 x 10 hónap).

„B” típusú pályázatra azok a győrzámolyi állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik

a) a 2023/2024. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;

vagy

b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;

és a 2024/2025. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2024/2025. tanévben ténylegesen megkezdik.

Az online beadott, majd kinyomtatott és aláírt pályázatot a mellékletekkel együtt 2023. november 3-ig (péntek) 12 óráig lehet benyújtani Győrzámoly Község Önkormányzatához (Győrzámoly, Rákóczi út 45.).

A pályázathoz kötelezően csatolandó mellékletek: jövedelemigazolások, egy háztartásban élő közép-, vagy felsőoktatásban tanuló testvérek iskolalátogatási igazolása vagy a diákigazolványuk másolata.

A pályázat beadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Az "A" típusú pályázat az alábbi linken érhető el: https://emet.gov.hu/bursa-2024-a-felhivas-palyazok-reszere/

A "B" típusú pályázat az alábbi linken érhető el: https://emet.gov.hu/bursa-2024-b-felhivas-palyazok-reszere/

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Szociális tűzifa támogatás 2023.

Tisztelt Lakosság!

Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást, tűzifa formájában biztosít annak a személynek, aki fatüzelésre alkalmas fűtő berendezéssel rendelkezik és

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti

aa) aktív korúak ellátásában részesül, vagy

ab) időskorúak járadékában részesül, vagy

ac) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására - települési támogatásban, különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesül, vagy

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családnak.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti jogosultak a rendelkezésre álló szociális tűzifa keretet nem merítik ki, úgy a következő, fatüzelésre alkalmas fűtő berendezéssel rendelkező személy részére biztosít vissza nem térítendő természetbeni támogatást tűzifa formájában:

a) közgyógyellátásban részesül, vagy

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy

c) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének négyszeresét (114.000,-Ft), egyedülálló személy a szociális vetítési alap összegének ötszörösét (142.500,-Ft).

A kérelmeket a szükséges mellékletekkel 2023. október 16. napjáig lehet benyújtani személyesen a Polgármesteri Hivatal előterében elhelyezett "Kérelmek" feliratú gyűjtőládában elhelyezve vagy postai úton a 9172 Győrzámoly, Rákóczi út 45. címre történő megküldéssel. A határidő elmulasztása jogvesztő.

Az igényléshez szükséges nyomtatvány letölthető az alábbi linkről, illetve a Polgármesteri Hivatal előterében, a "Kérelmek" feliratú doboz mellett is megtalálható.

https://www.gyorzamoly.hu/onkormanyzat/letoltheto-nyomtatvanyok

Kérjük a kérelmek teljes körű, pontos kitöltését (TAJ szám is) és a jövedelemigazolások csatolását is (közös háztartásban élő hozzátartozóra is, amennyiben jövedelemmel rendelkezik.)

Iskolakezdési támogatás 2023.

Győrzámoly Község Önkormányzata a 2023. évben iskolakezdési támogatást nyújt a győrzámolyi állandó lakóhellyel rendelkező általános iskolában tanuló gyermekek, valamint a győrzámolyi állandó lakóhellyel rendelkező középiskolai tanulók és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók részére.

A támogatás összege: 5.000,-Ft/gyermek/tanuló/hallgató

A támogatásra jogosultak köre:

- a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 8-szorosát (228.000,-Ft), egyedülálló törvényes képviselő esetén a 9-szeresét (256.500,-Ft), vagy

- a családban három vagy több gyermeket nevelnek, vagy

a családban tartósan beteg gyermeket nevelnek.

A kérelmeket a szükséges mellékletekkel 2023. október 13. napjáig lehet benyújtani személyesen a Polgármesteri Hivatal előterében elhelyezett "Kérelmek" feliratú gyűjtőládában elhelyezve és postai úton (9172 Győrzámoly, Rákóczi út 45.). A határidő elmulasztása jogvesztő.

Az igényléshez szükséges nyomtatvány letölthető az alábbi linkről, illetve a Polgármesteri Hivatal előterében, a "Kérelmek" feliratú doboz mellett is megtalálható:

https://www.gyorzamoly.hu/onkormanyzat/letoltheto-nyomtatvanyok

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy banki átutalással történik az iskolakezdési támogatás kifizetése, ezért a kérelem nyomtatványon a bankszámla szám megadása kötelező. Kérjük, hogy a kérelmeket teljeskörűen töltsék ki és írják alá, valamint csatolják a szükséges mellékleteket.

Igazgatási szünet a Győrzámolyi Polgármesteri Hivatalban

Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Győrzámolyi Polgármesteri Hivatalban 2023. 07. 21. - 2023. 08. 04. között igazgatási szünet lesz. Ezen időszak alatt személyes, telefonos és elektronikus ügyintézésre nincs lehetőség.
Sürgős, anyakönyvi ügyekben sms az alábbi telefonszámra küldhető : +3620/222-4119

Nyári Diákmunka 2023.

Kedves Diákok!

A Gazdaságfejlesztési Minisztérium Koordinálásával idén is meghirdették a Nyári Diákmunka programot.

A program célcsoportjába azok a fiatalok tartoznak, akik:

 • 16–25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok,
 • szolgáltatást kérőként kérték nyilvántartásba vételüket és
 • foglalkoztatásra irányuló, vagy vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkeznek.

A program keretében napi 6 órás foglalkoztatásra nyílik lehetőség. 2023. június 15-től lehet regisztrálni az illetékes járási hivatalban. A munkavégzésre 2023. július 1. – augusztus 31. között van lehetőség. Bérezés szakképzettséget nem igénylő munkakör esetén: bruttó 174.000,-Ft/fő/hó (6 órás munkavégzés esetén).

Jelentkezni személyesen vagy telefonon (96/352-122) lehet a Győrzámolyi Polgármesteri Hivatalban 2023. június 20. kedd 16 óráig.

Zöldterület kezelő munkatársat keresünk

Győrzámoly Község Önkormányzata zöldterület kezelési feladatok ellátására keresi új munkatársát.

Az állásra 2023. június 30. péntek 12 óráig lehet jelentkezni. Bérezés megegyezés szerint. Bővebb felvilágosítás Pulai Nikoletta polgármestertől kérhető (+36203404244).

Az álláspályázatot a Győrzámolyi Polgármesteri Hivatalba (9172 Győrzámoly, Rákóczi út 45.) kérjük eljuttatni.

 

 

 

Pályázati felhívás 1337 hrsz-ú beépítetlen terület (építési telek) értékesítésére

Győrzámoly Község Önkormányzata a tulajdonát képező, Erdősor utcai 1337 hrsz-ú építési telket licit útján értékesíti.

A pályázati felhívást és a Képviselő-testület döntését az alábbi linkekről lehet letölteni:

Pályázati felhívás

Képviselő-testületi határozat

Helyszínrajz méretekkel

A pályázatokat 2023. június 20. (kedd) 16 óráig lehet benyújtani.

Pályázati felhívás 1340 hrsz-ú beépítetlen terület (építési telek) értékesítésére

Győrzámoly Község Önkormányzata a tulajdonát képező, Erdősor utcai 1340 hrsz-ú építési telket licit útján értékesíti.

A pályázati felhívást és a Képviselő-testület döntését az alábbi linkekről lehet letölteni:

Pályázati felhívás

Képviselő-testületi határozat

Helyszínrajz méretekkel

A pályázatokat 2023. június 20. (kedd) 16 óráig lehet benyújtani.

Pályázati felhívás 1364 hrsz-ú beépítetlen terület (építési telek) értékesítésére

Győrzámoly Község Önkormányzata a tulajdonát képező, Erdősor utcai 1364 hrsz-ú építési telket licit útján értékesíti.

A pályázati felhívást és a Képviselő-testület döntését az alábbi linkekről lehet letölteni:

Pályázati felhívás

Képviselő-testületi határozat

Helyszínrajz méretekkel

A pályázatokat 2023. június 20. (kedd) 16 óráig lehet benyújtani.

Tájékoztatás településrendezési terv módosításáról (Msz.: 22102)

Hirdetmény

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 65. § (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően, a veszélyhelyzet ideje alatt egyes szervezetek működésére vonatkozó, továbbá egyes közigazgatási eljárási szabályok megállapításáról szóló 146/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet 2. §-a értelmében elektronikus partnerségi egyeztetést kezdeményezek a 22102 munkaszámú általános eljárásban módosítandó településrendezési tervvel kapcsolatban.

A véleményezési tervdokumentáció a www.gyorzamoly.hu oldalon a Településrendezési terv menüpont alatt megtekinthető. E hirdetmény közterületi hirdetőfelületre is közzétételre került.

https://www.gyorzamoly.hu/onkormanyzat/telepulesrendezesi-terv

A településrendezési terv módosításával kapcsolatban észrevételét írásban legkésőbb 2023. május 30. napjáig e-mailben a jegyzo@gyorzamoly.hu címre szíveskedjen elküldeni. A partnerségi egyeztetés alatt (2023. május 15-től 2023. május 30-ig) a véleményezési tervdokumentáció a Polgármesteri Hivatablban (9172 Győrzámoly, Rákóczi út 45.) ügyfélfogadási időben elektronikus formában megtekinthető.

Győrzámoly, 2023. május 15.

Pulai Nikoletta polgármester

A csapadékvíz elvezetéssel érintett utcákra (Akác u., Dr. Pécsi Gy. u.) elkészültek a végleges tervek

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az Akác utcában és a Dr. Pécsi Gyula utcákban tervezett csapadékvíz-elvezető rendszer végleges tervei elkészültek. Ezek tartalmazzák a kapubejárókkal kapcsolatban önkormányzatunkhoz eljuttatott és egyeztetett lakossági igényeket.

A terveket az utcanevekre kattintva érhetik el.

Akác utca csapadékvíz elvezetés végleges terve

Dr. Pécsi Gyula csapadékvíz elvezetés végleges terve

Ancsali út csapadékvíz elvezetés végleges terve

Pályázat civil szervezetek számára

Felhívjuk a civil szervezetek figyelmét, hogy Győrzámoly Község Önkormányzata pályázatot hirdet Győrzámoly község területén működő, a község életében részt vállaló civil szerveződések számára.

A pályázatok benyújtának határideje: 2023. március 17.

Pályázati kiírás civil szervezetek számára

Pályázati adatlap

A csapadékvíz elvezetéssel érintett utcákra (Akác u., Dr. Pécsi Gy. u.) elkészültek a lakossági igényeket tartalmazó tervek

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az Akác utcában és a Dr. Pécsi Gyula utcákban tervezett csapadékvíz-elvezető rendszer végleges tervei elkészültek. Ezek tartalmazzák a kapubejárókkal kapcsolatban önkormányzatunkhoz eljuttatott lakossági igényeket.

A terveket az utcanevekre kattintva érhetik el.

Kérjük, hogy a terveket szíveskedjenek megnézni, amennyiben észrevételük van, akkor azt legkésőbb 2023. január 30. napján (hétfő) 16 óráig jelezhetik, kizárólag az onkormanyzat.gyorzamoly@gmail.com e-mail címen. A határidő elmulasztása jogvesztő, azt ezt követően érkezett jelzéseket nem áll módunkban figyelembe venni.

Akác utca

Dr. Pécsi Gyula utca

Tervezett áteresz

 

 

Gyermekorvost keresünk

Győrzámoly-Győrújfalu Önkormányzatai a jelenlegi Győrújfalu-Győrzámoly-Győrladamér-Dunaszeg-Dunaszentpál praxisból kiváló Győrzámoly-Győrújfalu praxisba, a házi gyermekorvosi feladatok ellátására keresnek vállalkozó házi gyermekorvost. A praxist térítésmentesen adják át az önkormányzatok. Mindkét településen a rendelők új egészségügyi központban kerültek kialakításra. Bővebb felvilágosítást Pulai Nikoletta győrzámolyi polgármester nyújt a +36203404244 telefonszámon.

Pályázati feltételek:
– büntetlen előélet
– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz
– Magyar Orvosi Kamarai Tagság
– az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, továbbá a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt képesítési előírásoknak való megfelelés,
– vállalkozói jogviszony formában való feladatellátás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz,
– motivációs levél,
– iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
– egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
– a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata (társas vállalkozás esetén alapító okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata vagy egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum)
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.

A pályázat benyújtásának módja: Személyesen, illetve postai úton (Győrzámolyi Polgármesteri Hivatal 9172 Győrzámoly, Rákóczi út 45.) vagy a polgarmester@gyorzamoly.hu email címre elektronikusan.
Megye: Győr-Moson-Sopron
Település: Győrzámoly
Email: polgarmester@gyorzamoly.hu
Telefon: +36202224119 és +36203404244
Ellátandó települések száma: Két település az Alsó-Szigetközben, Győr közvetlen szomszédságában, Győrzámoly és Győrújfalu községek.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Gyermek
Hirdető neve: Győrzámoly Község Önkormányzata

Műszaki ügyintézőt keresünk

Győrzámolyi Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

műszaki ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9172 Győrzámoly, Rákóczi út 45.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 32. pontja szerinti feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Szakhatósági állásfoglalások, közútkezelői hozzájárulások kiadása, műszaki nyilvántartások kezelése, statisztikai adatszolgáltatás, kapcsolattartás társhatóságokkal, településrendezéssel kapcsolatos előkészítő munka, közterülethasználati engedélyek kiadása, építési ügyekben tájékoztatás nyújtása, településképi ügyek lefolytatása, építkezések, közterület használat helyszíni ellenőrzése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint az illetményalapot megállapító önkormányzati rendelet az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,

• Cselekvőképesség,

• Büntetlen előélet,

• Középiskola/gimnázium, 29/2012. (III .7) Korm. rendelet 1. melléklet 32. pont I. vagy II. besorolási osztályban felsorolt képesítés,

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Főiskola, környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szak,

• hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

• B kategóriás járművezetői engedély

• közigazgatási alapvizsga, közigazgatási szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a megkéréséről szóló igazolás,

• végzettséget igazoló okiratok másolata,

• nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról, valamint a pályázat tartalmának és személyes adatainak az elbírálásban részt vevők általi megismerhetőségéről és kezeléséről

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Torma Viktória jegyző nyújt, a 96/352-122 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Győrzámolyi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (9172 Győrzámoly, Rákóczi út 45. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2023. , valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző.

• Elektronikus úton dr. Torma Viktória jegyző részére a onkormanyzat.gyorzamoly@gmail.com E-mail címen keresztül

• Személyesen: dr. Torma Viktória jegyző, Győr-Moson-Sopron megye, 9172 Győrzámoly, Rákóczi út 45. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok benyújtását követően a pályázók személyes meghallgatására is sor kerülhet. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl érkezett pályázatok érvénytelenek. A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. február 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.gyorzamoly.hu

Védőnőt keresünk

Győrzámoly Község Önkormányzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet területi védőnő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9172 Győrzámoly, Rákóczi út 49/B.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Győrzámoly község 1. számú védőnői körzetében a mindenkor hatályos 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet szerinti feladatok ellátása, egészségügyi szolgálati jogviszonyban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskola, egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél, vagy azzal egyenértékű elismert oklevél a 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet szerint,

• büntetlen előélet

• cselekvőképesség

• egészségügyben dolgozók számára előírt COVID-19 oltás igazolása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• részletes fényképes szakmai önéletrajz,

• végzettséget igazoló okiratok másolata,

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a megkéréséről szóló igazolás,

• a pályázó nyilatkozata arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, és azokat a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik,

• a pályázó nyilatkozata, hogy nyilvános vagy zárt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Torma Viktória jegyző nyújt, a 96/352-122 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Győrzámoly Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9172 Győrzámoly, Rákóczi út 45. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2022. , valamint a munkakör megnevezését: területi védőnő.

• Elektronikus úton dr. Torma Viktória jegyző részére a jegyzo@gyorzamoly.hu E-mail címen keresztül

• Személyesen: dr. Torma Viktória jegyző, Győr-Moson-Sopron megye, 9172 Győrzámoly, Rákóczi út 45.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázat benyújtási határidejének lejártát követően a pályázókat a pályázat kiírója a képviselő-testületi ülésen meghallgatja és dönt a védőnő személyéről. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója az eljárás során fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. február 28.

Ügyfélfogadás az ünnepi időszakban

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Győrzámolyi Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadás rendje az ünnepi időszakban az alábbiak szerint alakul:

december 22. nincs személyes ügyfélfogadás

december 23. nincs személyes ügyfélfogadás

december 27. nincs személyes ügyfélfogadás

december 28. ügyfélfogadás 8.00-12.00 óra között

december 29. ügyfélfogadás 8.00-12.00 óra között

december 30. nincs személyes ügyfélfogadás

2023. január 2. nincs személyes ügyfélfogadás

2023. január 3-tól a megszokott rend szerint várjuk Tisztelt Ügyfeleinket.

A sírhelymegváltási díjakat január 2-a helyett január 9-én hétfőn lehet személyesen befizetni. A sírhelymegváltási díjak befizetésének további időpontjai:

február 6. hétfő

március 6. hétfő

április 3. hétfő

Közmeghallgatás 2022.

Tisztelt Lakosság!

Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. december 7-én 16 órakor közmeghallgatást tart.

Helyszín: Győrzámoly, Községháza emelete (Győrzámoly, Rákóczi u. 45.)

Tájékoztató a csapadékvíz elvezetéssel érintett ingatlanok tulajdonosainak (Akác utca, dr. Pécsi Gy. utca)

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

A 2022. november 21-én tartott lakossági fórumon ismertésre került az Akác utcában és a dr. Pécsi Gy. utcában a TOP-2.1.3-16-GM1-2021-00052 „Győrzámoly települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése” kódszámú pályázatból megvalósítandó csapadékvíz elvezetés műszaki tartalma.

A bemutatott terveket az alábbi linkekről tölthetik le:

Akác utca csapadékvíz elvezetés

Ancsali út csapadékvíz elvezetés

Dr. Pécsi Gyula utca csapadékvíz elvezetés

A tervezett nyílt árkos megoldás biztosítja áteresszel ellátott kapubejárók elhelyezését, az árkok felett, telkenként 5 méter szélességben. A pályázat feltételeivel összhangban kiterjeszthető az áteresszel ellátott, burkolt kapubejáró, legfeljebb 3 méter, összesen 8 méter szélességben. Annak, aki ezt a többletszélességet kéri, vállalnia kell az ezzel járó költségeket.

Amennyiben a fent írt műszaki megoldást szeretnék választani, kérjük a szándéknyilatkozatot kitöltve juttassák el önkormányzatunkhoz, a tervezett kapubejárót ábrázoló helyszínrajzzal együtt. A szándéknyilatkozatot elhelyezhetik a Községháza alulájában lévő „Kérelmek” feliratú dobozban, illetve visszaküldhetik postai úton Győrzámoly Község Önkormányzata címére (9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 45.). Beküldési és beérkezési határidő: 2022. december 5. (hétfő). Az ezt követően érkezett szándéknyilatkozatokat nem áll módunkban elfogadni.

Akik nem kívánnak többlet műszaki megoldást finanszírozni, tudomásul veszik, hogy a telkükkel határos közterületen az önkormányzat a nyílt árkos megoldást valósítja meg, 5 méter széles kapubejáróval (ikerházaknál 2 db 5 méteres kapubejáró épül meg költségmentesen).

A szándéknyilatkozat letölhető itt.

A többletigény ábrázolásához szükséges helyszínrajz letölthető itt.

A költségekkel kapcsolatban hangsúlyozzuk, hogy ezek becsült összegek, melyek a kivitelezésig változhatnak:

Aki úgy igényel szélesebb kapubejárót, hogy több helyre kéri (pl. 5+3 méter vagy 4+4 méter szélességben), ott további előfejek beépítése válik szükségessé. Ennek becsült költsége: +3 méter kapubejáró 2 db előfejjel: 204.866,-Ft+áfa, bruttó: 260.180,-Ft

1 db előfej költsége: 65.530,-Ft+áfa, bruttó: 83.223,-Ft. Ez az előre gyártott előfej jelenleg ismert költsége, de ezen projekt keretében helyszínen kivitelezett előfejek kerülnek beépítésre, aminek a költsége várhatóan magasabb lesz.

Aki egyben kéri a 8 méter széles kapubejárót, tehát három métert kér pluszban, és nem kell további előfejeket beépíteni, úgy a becsült költség 73.806,-Ft+áfa, bruttó: 93.734,-Ft.

Lakossági fórum - csapadékvíz elvezetés (Akác u., Dr. Pécsi Gy. u)

MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA

A Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések c. TOP-2.1.3-16-GM1-2021-0052 azonosító számú, belterületi csapadékvíz elvezetését (Akác út, Dr. Pécsi Gyula út.) célzó pályázaton Győrzámoly Község Önkormányzata támogatást nyert.

Második ütemben az Akác út és dr. Pécsi Gyula út lakóit várjuk 2022. november 21-én 16 órakor (hétfőn) a Községháza emeleti nagytermében tartandó lakossági fórumra, ahol bemutatásra kerülnek a csapadékvíz elvezetés tervei és lehetőség lesz kérdések feltevésére a szakemberek felé.

Győrzámoly, 2022. november 8.

Pulai Nikoletta polgármester

Szociális tűzifa támogatás 2022.

Tisztelt Lakosság!

Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást, tűzifa formájában biztosít annak a személynek, aki fatüzelésre alkalmas fűtő berendezéssel rendelkezik és
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti
aa) aktív korúak ellátásában részesül, vagy
ab) időskorúak járadékában részesül, vagy
ac) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására - települési támogatásban, különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesül, vagy
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családnak.
(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti jogosultak a rendelkezésre álló szociális tűzifa keretet nem merítik ki, úgy a következő, fatüzelésre alkalmas fűtő berendezéssel rendelkező személy részére biztosít vissza nem térítendő természetbeni támogatást tűzifa formájában:
a) közgyógyellátásban részesül, vagy
b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
c) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének négyszeresét, egyedülálló személy esetén az öregségi nyugdíj legkisebb összegének ötszörösét.

A kérelmeket a szükséges mellékletekkel 2022. november 15. napjáig lehet benyújtani személyesen a Polgármesteri Hivatal előterében elhelyezett "Kérelmek" feliratú gyűjtőládában elhelyezve vagy postai úton a 9172 Győrzámoly, Rákóczi út 45. címre történő megküldéssel. A határidő elmulasztása jogvesztő.

Az igényléshez szükséges nyomtatvány letölthető az alábbi linkről, illetve a Polgármesteri Hivatal előterében, a "Kérelmek" feliratú doboz mellett is megtalálható.

https://www.gyorzamoly.hu/onkormanyzat/letoltheto-nyomtatvanyok

Kérjük a kérelmek teljes körű, pontos kitöltését (TAJ szám is) és a jövedelemigazolások csatolását is (közös háztartásban élő hozzátartozóra is, amennyiben jövedelemmel rendelkezik.)

Változik az ügyfélfogadás rendje a Polgármesteri Hivatalban

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Győrzámolyi Polgármesteri Hivatalban a személyes ügyfélfogadás rendje módosul:

 • Hétfő: 7.30 – 16.00 (a Polgármesteri Hivatal küldeményei 7.30 órától-17.00 óráig átvehetők)
 • Kedd: nincs személyes ügyfélfogadás
 • Szerda: 8.00 – 16.00 (a Polgármesteri Hivatal küldeményei 7.30 órától-17.00 óráig átvehetők)
 • Csütörtök: 7.30 – 16.00 (a Polgármesteri Hivatal küldeményei 7.30 órától-17.00 óráig átvehetők)
 • Péntek: nincs személyes ügyfélfogadás
Ügyfélfogadási időn kívül az alábbi telefonszámokon érhetik el a Hivatalt:
96/352-122; +3620/222-4119

 

 

Szombaton nem lesz ügyfélfogadás

Tisztelt Ügyfeleink!

A Győrzámolyi Polgármesteri Hivatalban 2022. október 15-én szombaton nem lesz ügyfélfogadás.

Kérdőív a közvilágítással kapcsolatban

FONTOS KÉRDÉSBEN VÁRJUK A LAKOSSÁG VÉLEMÉNYÉT!

Minden vártnál komolyabb energiaválságot élünk meg a mindennapokban és semmi garancia nincs arra, hogy ez a folyamat nem fordul még rosszabb irányba.

Nem kerülhető el az, hogy a térség települései egyénileg is és közösen is lépéseket tegyenek meg az energia-megtakarítás terén.

Ennek egyik módja közvilágítás idejének korlátozása, mely az alábbi módokon képzelhető el:

A bekapcsolás későbbre, a kikapcsolás előrébb időzíteni.

Bizonyos időintervallumban a közvilágítás teljes kikapcsolása (pl. éjfél és hajnal 4 óra között).

Kombinált megoldás, a kettő lehetőség együttes alkalmazása.

Kérem, válaszaival segítse a helyi önkormányzat munkáját! A válaszok összesített formában kerülnek felhasználásra. A kérdőív kitöltése pár percet vesz igénybe és teljesen anonim.

A kérdőív kitöltésére 2022. 10. 10. (hétfő) 24:00-ig van lehetőség.

Segítségét és együttműködését előre is köszönöm!

A kérdőív itt érhető el:

https://online-kerdoiv.com/index/q/h/0724fa5c5f7eeaec08297718d02c3e27?fbclid=IwAR38QuPGrqg3huqwvJmN8bJz7RUg6LJFPftSyly7Y1irZ6XHtpvRhVTdZoI

Gondnokot keresünk a sportcsarnokba

Győrzámoly Község Önkormányzata

pályázatot hirdet

1 fő gondnok-takarító állás betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A település sportcsarnokában gondnoki feladatok ellátása. Bérlőkkel történő kapcsolattartás, felügyelet. Rendezvények után az eszközök számba vétele, elpakolás. Adminisztrációs feladatok elvégzése, bérleti díjak beszedése, elszámolása. A létesítmény tisztán tartása. Késő délutáni, esti és esetenként hétvégén történő munkavégzés.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • középfokú képesítés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat,

- középiskolai végzettség,

- pénzügyi ismeretek

- felhasználói szintű számítástechnikai ismertek

Elvárt kompetenciák:

jó munkabírás, szorgalom,

 • kommunikációs készség,

problémamegoldó- és konfliktuskezelő készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Részletes fényképes szakmai önéletrajz és motivációs levél, melyben ismertetni kell a munkakörrel kapcsolatos elképzeléseket és meg kell jelölni a fizetési igényt. Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a megkéréséről szóló igazolás, végzettséget igazoló okiratok másolata. Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban részt vevők megismerhetik és a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázatát a Képviselő-testület nyilvános ülésen bírálja el, vagy zárt ülés tartását kéri. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja a délutáni-esti, esetenként a hétvégi munkavégzést.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. november 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pulai Nikoletta polgármester nyújt, a 96/352-122 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton a pályázatnak a Győrzámoly Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9172 Győrzámoly, Rákóczi út 45.).

- Személyesen a Polgármesteri Hivatalban dr. Torma Viktória jegyzőnél (9172 Győrzámoly, Rákóczi út 45.).

- E-mailben a polgarmester@gyorzamoly.hu e-mail címre. Az e-mail üzenet tárgyában kérjük megjelölni a betölteni kívánt pozíciót.

A pályázatok elbírálásának rendje:

A pályázatok benyújtását követően a pályázók személyes meghallgatására is sor kerülhet. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl érkezett pályázatok érvénytelenek. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázatokat Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el.

Bursa Hungarica 2023.

Bursa Hungarica 2023.

Győrzámoly Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve a 2022. évben is kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2023. évi pályázatot.

- „A” típusú pályázat: 2022/2023. tanév II. félévére és a 2023/2024. tanév I. félévére (10 hónap)

Az „A” típusú pályázatra azok a győrzámolyi állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2022 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2023 őszén már nem áll fenn, úgy a 2023/2024. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2022/2023. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

- „B” típusú pályázat: tanulmányait a 2022/2023. tanévtől sikeres felvételi esetén megkezdő hallgatók részére (3 x 10 hónap).

„B” típusú pályázatra azok a győrzámolyi állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik

a) a 2022/2023. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;

vagy

b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;

és a 2023/2024. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2023. évi felsőoktatási felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2023/2024. tanévben ténylegesen megkezdik.

A kinyomtatott és aláírt pályázatot a mellékletekkel együtt 2022. november 3-ig lehet benyújtani Győrzámoly Község Önkormányzatához (Győrzámoly, Rákóczi u. 45.).

A pályázathoz kötelezően csatolandó mellékletek: jövedelemigazolások, hallgatói jogviszony igazolás, egy háztartásban élő közép-, vagy felsőoktatásban tanuló testvérek iskolalátogatási igazolása.

A pályázat beadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Az "A" típusú pályázat az alábbi linken érhető el: https://emet.gov.hu/bursa-2023-a-felhivas-palyazok-reszere/

A "B" típusú pályázat az alábbi linken érhető el: https://emet.gov.hu/bursa-2023-b-felhivas-palyazok-reszere/

EMET.GOV.HU

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Tájékoztató az iparűzési adóban egyszerűsített adóalap meghatározást választott (KATA-s) vállalkozások számára

Tisztelt Adózó!

A kisadózó vállalkozók tétételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény (a továbbiakban: Kata tv.) 16-18. §-ai 2022. szeptember 1-jei hatállyal több ponton módosították a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényt (a továbbiakban: Htv.). A változások lényege, hogy a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény szerinti kisadózó vállalkozások tételes adója, a „régi KATA”, mint adózási mód 2022. augusztus 31-ével – a törvény erejénél fogva – megszűnik. A Htv. 39/B. §-ában szabályozott, egyszerűsített, tételes iparűzési adómegállapítás lehetősége csak a Kata tv. („új KATA”) hatálya alá tartozókra, 2022. szeptember 1-jétől vehető igénybe.

Az adónem megszűnése miatt e változást nem kell külön űrlapon bejelenteni.

Tájékoztatjuk a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvényen alapuló, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 39/B. § (3) bekezdése alapján adóhatóságunknál egyszerűsített (tételes) adóalap meghatározást választott (KATA-s) Adózóinkat, hogy a kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény (új KATA tv.) 26. § e) pontja alapján ez az adószámítási mód 2022. szeptember 1-jétől megszűnik. E változást önkormányzati adóhatóságunkhoz nem kell bejelenteni, a változást nyilvántartásunkban hivatalból átvezetjük.

Iparűzési adófizetés

Az adóév kezdő napjától (jellemzően 2022. január 1-jétől) 2022. augusztus 31-ig tartó időszakra jutó (időarányos) iparűzési adót az érintetteknek az önkormányzati adóhatóság iparűzési adó beszedési számlájára 2022. szeptember 15-ig kell megfizetni. /Az iparűzési adót Győrzámoly Község Önkormányzat Helyi iparűzési adó beszedési számlájára 11737007-15366667-03540000 kell befizetni./

Új KATA-ra egyszeri, de egyébként jogvesztő határidővel, be kell jelentkezni az önkormányzati adóhatóság felé is.

Azoknak az adóalanyoknak, akik az állami adóhatóságnál sikeresen bejelentkeznek az új KATA tv. hatálya alá, lehetőségük van az önkormányzati adóhatóságnál a Htv. 39/B. § (3) bekezdése szerinti egyszerűsített (tételes) adóalap meghatározás választására, melyhez a jelzett portálon, űrlapon kell bejelentést tenni. A benyújtás határideje az új KATA tv. hatálya alá kerülést követő 45 napon belül van lehetőség (végső határidő: 2022. október 15-e). A bejelentésre alkalmas „BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS- BEJELENTÉS” nevű /ASP-ADO_BEJ/ űrlap a Portál honlapján elérhető. https://ohp-20.asp.lgov.hu

Szeretnénk felhívni külön is a figyelmet arra, hogy nem elegendő a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál választani az új KATÁ-t, hanem amennyiben a helyi iparűzési adóban az önkormányzati adóhatóságnál is ilyen alapon kíván adózni és már az állami adóhatóságnál is ezt az adózási formát választotta, úgy ezt az igényét külön– elektronikus úton – kell bejelenteni az előírt nyomtatványon önkormányzati adóhatóságunk felé.

Tehát fontos kiemelni, hogy az önkormányzat felé fizetendő helyi iparűzési adót az említett kisadózó vállalkozók tételes adója nem váltja ki automatikusan, így arra vonatkozóan az adózóknak majd külön adókötelezettsége/bejelentési kötelezettsége lesz. A tételes hipa szerinti adózási mód bejelentésére – jogvesztő határidővel - 2022. október 15-ig van lehetősége az adózónak.

Az iparűzési bejelentkezési, változás bejelentési nyomtatvány kizárólag elektronikus úton (Elektronikus Önkormányzati Portálról) nyújtható majd be, kifejezetten Győrzámoly Község Önkormányzatának Adóhatóságához. A tételesen adózó vállalkozónak az időarányos adórészek fizetésének esedékessége: 2022. október 15-e, illetve 2023. január 15-e lesz.

Az új KATA-ra át nem térő adózóknak 30 napon belül nem kell adóbevallást tenniük.

Adóhatóságunknál az iparűzési adóban egyszerűsített (tételes) adóalap meghatározást választott (KATA- s), de az új KATA-t nem választó vagy új KATÁ-sként az iparűzési adóban egyszerűsített (tételes) adóalap meghatározást NEM választó adózóinknak az iparűzési adó záróbevallási, illetve adóelőleg-bevallási kötelezettsége nincs. Legközelebbi bevallási kötelezettsége a 2022. szeptember 1- től az adóév utolsó napjáig tartó időszak tekintetében lesz, melynek esedékessége 2023. május 31.

Akik, nem tudnak az „új KATA”-ba belépni, nekik az idén már semmiféle adóadminisztrációt nem kell teljesíteniük, azaz bevallást és bejelentést sem kell tenniük az önkormányzati adóhatóság felé. Mindössze a fennálló adórészt kellett 2022. szeptember 15-ig megfizetniük. Ha az adózó nem lesz jogosult a tételes iparűzési adóalap- megállapítás szerinti egyszerűsített adóalap-megállapításra, akkor 2022. tört évre nem köteles iparűzési adóelőleget bejelenteni a 2022. szeptember 1-je és 2023. június 30-a közötti időszakra. A 2023. május 31-éig benyújtandó HIPA bevallásában (22HIPAK) fog a végleges iparűzési adóval elszámolni és egyben előleget közöl a 2023. július 1. és 2024. június 30-a közötti időszakra.

Együttműködését köszönjük.

Győrzámoly, 2022. október 4.

dr. Torma Viktória jegyző

 

Hatósági áras tűzifa program

Tisztelt Érintettek!

Elindult a hatósági áras tűzifa program. A részletekről az alábbi linken tájékozódhatnak:

https://kormany.hu/hirek/elindul-a-hatosagi-aras-tuzifa-program

Barnakőszén igényfelmérés

BARNAKŐSZÉN IGÉNYFELMÉRÉS – FELHÍVÁS!

A Kormány a kialakult helyzetben, a lakosság téli tüzelőanyag igényének megfelelő kielégítése érdekében fel kívánja mérni a lakosság barnakőszén igényét a fűtési szezonra.

Önkormányzatunknak szeptember 30-ig kell jeleznie a települési szintű adatokat a Kormány felé.

Mindezek alapján kérjük, hogy amennyiben háztartásában van barnakőszén felhasználás, ill. tervezi azt, úgy várható felhasználási igényét jelezze 2022. szeptember 29-ig hivatalunk felé az alábbi adatok megadásával:

• név,

• lakcím és

• mennyiség mázsában kifejezve.

Igényét Horváth Bernadett ügyintézőnek az alábbi formában jelezheti: hivatalunkban személyesen, telefonon a 96/352-122 telefon 1. melléken vagy az igazgatas@gyorzamoly.hu e-mail címre történő megküldéssel.

Tájékoztatjuk a bejelentőket, hogy a bejelentéssel automatikusan hozzájárulnak a személyes adataik önkormányzat általi kezeléséhez.

Határidőn túli bejelentéseket nem áll módunkban elfogadni.Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást.

Iskolakezdési támogatás 2022.

Győrzámoly Község Önkormányzata a 2022. évben iskolakezdési támogatást nyújt a győrzámolyi állandó lakóhellyel rendelkező általános iskolában tanuló gyermekek, valamint a győrzámolyi állandó lakóhellyel rendelkező középiskolai tanulók és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók részére.

A támogatás összege: 5.000,-Ft/gyermek/tanuló/hallgató

A támogatásra jogosultak köre:

- a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 8-szorosát (228.000,-Ft), egyedülálló törvényes képviselő esetén a 9-szeresét (256.500,-Ft), vagy

- a családban három vagy több gyermeket nevelnek, vagy

a családban tartósan beteg gyermeket nevelnek.

A kérelmeket a szükséges mellékletekkel 2022. október 14. napjáig lehet benyújtani személyesen a Polgármesteri Hivatal előterében elhelyezett "Kérelmek" feliratú gyűjtőládában elhelyezve és postai úton (9172 Győrzámoly, Rákóczi út 45.). A határidő elmulasztása jogvesztő.

Az igényléshez szükséges nyomtatvány letölthető az alábbi linkről, illetve a Polgármesteri Hivatal előterében, a "Kérelmek" feliratú doboz mellett is megtalálható:

https://www.gyorzamoly.hu/onkormanyzat/letoltheto-nyomtatvanyok

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy banki átutalással történik az iskolakezdési támogatás kifizetése, ezért a kérelem nyomtatványon a bankszámla szám megadása kötelező. Kérjük, hogy a kérelmeket teljeskörűen töltsék ki és írják alá.

Tájékoztatás kedvezménnyel elszámolt földgáz igénybevételéhez

Tisztelt Lakosság!

2022. szeptember 10-től a jegyző állít ki hatósági bizonyítványt a lakás rendeltetési egységeinek számáról ahhoz, hogy a lakossági fogyasztó jogszerűen vegyen igénybe kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget.

A hatósági bizonyítvány kiállításának feltétele, hogy:

 1. a kérelmezett ingatlan társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősül,
 2. a kérelmezett ingatlanban 2-4 lakás található.

Az eljárási idő 8 nap.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hatósági bizonyítvány a ténylegesen kialakult állapotot igazolja, ezért csak helyszíni szemlét követően adható ki, melyet a kérelmező köteles lehetővé tenni az eljárási határidőn belül, az eljáró hatóság munkaidejében.

A hatósági bizonyítvány iránti kérelem nyomtatvány itt letölthető:

https://www.gyorzamoly.hu/onkormanyzat/letoltheto-nyomtatvanyok

A hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztó nyújtja be az egyetemes szolgáltató részére.

Lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki a saját háztartása – egy felhasználási helyet képező egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs – fogyasztása céljára vásárol földgázt földgáz vételezésre megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. Ha a lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, a lakóépületet, mint felhasználót a közös fogyasztás vonatkozásában úgy kell tekinteni, hogy saját háztartás céljára vételez és a vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet.

Ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása érdekében az eljáró hatóság felé jelzi. Ha a hatósági ellenőrzés azzal az eredménnyel zárul, hogy a hatósági bizonyítványban foglaltnál kisebb számú, ténylegesen kialakult lakás rendeltetési egység található az ingatlanon belül, az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy a felhasználó jogosulatlanul vette igénybe a kedvezményes többletmennyiséget a bejelentett és a tényleges lakás rendeltetési egységek különbözete vonatkozásában. Ebben az esetben a jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget a versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron kell a felhasználóval elszámolni.

Győrzámoly, 2022. szeptember 12.

dr. Torma Viktória jegyző

Tájékoztató nyári igazgatási szünetről

Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Győrzámolyi Polgármesteri Hivatalban 2022. 07. 25. - 07. 29. között igazgatási szünet lesz. Ezen időszak alatt sem személyes, sem telefonos ügyfélfogadás nem lesz, a Hivatal zárva tart. Augusztus 1-jétől a megszokott rend szerint várjuk ügyfeleinket.

Tájékoztatás július 1-jei munkaszüneti napról

Tisztelt Ügyfeleink! Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy július 1-je (péntek) Köztisztviselők Napja, mely a Győrzámolyi Polgármesteri Hivatal munkatársai számára munkaszüneti nap, így ezen a napon a Hivatalban nem lesz ügyfélfogadás. Hétfőn a megszokott rend szerint várjuk ügyfeleinket.

Július 1-je péntek Semmelweis-nap, ami a magyar egészségügy napja, az orvosok, védőnők, gyógyszerészek számára is munkaszüneti nap, így ezen a napon nem lesz rendelés, védőnői tanácsadás és a gyógyszertár is zárva tart.

 

 

Településképi rendelet módosítása - partnerségi egyeztetés

Partnerségi egyeztetés

Győrzámoly településképi rendelet módosítása

Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 2/2017. (III. 1.) önkormányzati rendeletében meghatározottak alapján, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. § (1) bekezdésében előírtak szerint, Győrzámoly Község Önkormányzata partnerségi egyeztetést kezdeményez a településképi rendelet módosítsáról.

A partnerségi egyeztetés időtartama: 2022. 06. 21. – 2022. 07. 06.

Partnerségi hirdetmény

Településképi rendelet tervezett módosítása

Április 14-én csütörtökön nem lesz ügyfélfogadás

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2022.április 14-én csütörtökön a Győrzámolyi Polgármesteri Hivatalban nem lesz ügyfélfogadás.

Március 26-án szombaton nem lesz ügyfélfogadás

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2022. március 26-án szombaton a Győrzámolyi Polgármesteri Hivatalban nem lesz ügyfélfogadás.

Élelmezésvezetőt keresünk

A Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde élelmezésvezetőt keres. A pályázatokat 2022. április 7-ig lehet benyújtani. Felvilágosítás Benkőné Krankovits Melinda intézményvezetőtől kérhető a +3620/340-4064 telefonszámon. A részletes pályázati feltételeket az alábbi linken olvashatják:

élelmezésvezetői álláshirdetés

Szüntel az ügyfélfogadás

Lakossági Tájékoztatás

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Győrzámolyi Polgármesteri Hivatalban 2021. december 22. – december 23., továbbá december 27. – december 31. között iratleadásra, személyes- és telefonos ügyintézésre nem lesz lehetőség. Kérelmeiket kizárólag elektronikusan vagy postai úton tudják eljuttatni a Hivatal részére. Sürgős esetekben Pulai Nikoletta polgármestert a 20/340-4244 telefonszámon érik el. Anyakönyvi ügyekben a 20/222-4119 telefonszámot hívhatják.

Köszönjük türelmüket és megértésüket, egyben kedves lakosunknak kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

Helyszínváltozás!

Tisztelt Lakosság!

Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. december 14-én 16 órakor közmeghallgatást tart.

Az egészségügyi szabályok könnyebb betartása érdekében és az eddigi évek tapasztalataival szemben, bízunk nagyobb számú érdeklődő jelenlétében új helyszínt jelöltünk ki.

Újhelyszín: Győrzámoly, Sportcsarnok

A közmeghallgatáson való részvétel védettségi igazolványhoz kötött.

Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadása

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2021. december 11. napján szombaton a Polgármesteri Hivatalban nem lesz ügyfélfogadás.

Könyvtárost keresünk

Győrzámoly Község Önkormányzata részmunkaidős könyvtárost keres.

A munkakörbe tartozó feladatok:

A községi könyvtár heti 12 órában történő működtetése, felügyelete. Kölcsönzés, kapcsolattartás a könyvtárat látogatókkal. Késő délutáni és esti munkavégzés.

Pályázati feltételek:

- magyar állampolgárság,

- cselekvőképesség,

- büntetlen előélet,

- legalább középiskolai végzettség,

- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

- felhasználói szintű internetes alkalmazások

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- ECDL vizsga,

- hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

• kommunikációs készség,

• szervezési készség,

• írásbeli- és szóbeli kifejező készség,

• problémamegoldó- és konfliktuskezelő készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Fényképes szakmai önéletrajz és motivációs levél, melyben ismertetni kell a munkakörrel kapcsolatos elképzeléseket és meg kell jelölni a fizetési igényt. Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a megkéréséről szóló igazolás, végzettséget igazoló okiratok másolata. Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban részt vevők megismerhetik és a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázatát a Képviselő-testület nyilvános ülésen bírálja el, vagy zárt ülés tartását kéri. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja a délutáni-esti munkavégzést.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2022. január 10. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pulai Nikoletta polgármester nyújt, a 96/352-122 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton a pályázatnak a Győrzámoly Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 45.).

- Személyesen a Polgármesteri Hivatalban dr. Torma Viktória jegyzőnél (9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 45.).

- E-mailben az onkormanyzat.gyorzamoly@gmail.com e-mail címre. Az e-mail üzenet tárgyában kérjük megjelölni a betölteni kívánt pozíciót.

A pályázatok elbírálásának rendje:

A pályázatok benyújtását követően a pályázók személyes meghallgatására is sor kerülhet. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl érkezett pályázatok érvénytelenek. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

Közmeghallgatás

Tisztelt Lakosság!

Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. december 14-én 16 órakor közmeghallgatást tart.

Helyszín: Győrzámoly, Tűzoltószertár (Győrzámoly, Rákóczi u. 28.)

A közmeghallgatáson való részvétel védettségi igazolványhoz kötött.

Igényelhető a szociális tűzifa támogatás

Tisztelt Lakosság!

Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást, tűzifa formájában biztosít annak a személynek, aki fatüzelésre alkalmas fűtő berendezéssel rendelkezik és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti

aktív korúak ellátásában részesül, vagy

időskorúak járadékában részesül, vagy

települési támogatásban, elsősorban a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesült 12 hónapon belül,

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

Igényt nyújthat be továbbá, aki:

közgyógyellátásban részesül, vagy

3 vagy több gyermeket nevel, vagy

ápolási díjra jogosult, vagy

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy

akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének négyszeresét (114.000,-Ft), egyedülálló személy esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének ötszörösét (142.500,-Ft).

A kérelmeket a szükséges mellékletekkel 2021. november 17. napjáig lehet benyújtani személyesen a Polgármesteri Hivatal előterében elhelyezett "Kérelmek" feliratú gyűjtőládában elhelyezve, postai úton (9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 45.), illetve e-mailben az igazgatas@gyorzamoly.hu e-mailre címre történő megküldéssel. A határidő elmulasztása jogvesztő.

Az igényléshez szükséges nyomtatvány letölthető az alábbi linkről, illetve a Polgármesteri Hivatal előterében, a "Kérelmek" feliratú doboz mellett is megtalálható.

https://www.gyorzamoly.hu/onkormanyzat/letoltheto-nyomtatvanyok

Kérjük a kérelmek teljes körű, pontos kitöltését (TAJ szám is) és a jövedelemigazolások csatolását is (közös háztarásban élő hozzátartozóra is, amennyiben jövedelemmel rendelkezik.)

Mobil kormányablak - október 8.

Újabb lehetőség a helyben történő ügyintézésre! Köszönjük szépen!

Lehet, hogy egy kép erről: , szöveg, amely így szól: „KORMANYABLA INTEGRALTKORMANT KORMÁNYABLAK INTEGRÁLT KORMÁNYZATI ÃGYFÉLSZOLGÁLAT HÁZHOZ VISSZÜK AZ ÜGYINTÉZÉST INTÉZHETŐ ÜGYEK: KORMÁNYABLAKBUSZ Többek közt lejárt okmányok ÉRKEZIK cseréje, például .személyi igazolvány GyÅrzámolyra .útlevél 2021. október 8. .jogosítvány 12:30-15:15 •lakcím diákigazolvány (Illetékfizetésre csak bankkártyával van lehetőség.) Rákóczi utca 45. (Polgármesteri Hivatal udvara) WWW.KORMANYABLAK.HU”

 

Szirénapróba -szeptember 22.

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelem tájékoztatása:

Szirénapróba megyénk több településén

A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság értesíti a lakosságot, hogy 2021. szeptember 22-én 09.00 órakor Győrzámoly, 10.00 órakor Lövő és Győrladamér, 11.00 órakor pedig Sopronhorpács településen szirénapróbát tart.

A lakosságnak a jelzések hallatán semmilyen teendője nincs, az elhangzó jelzések csupán a szirénák üzemképességének ellenőrzését szolgálják.

Kérjük a lakosságot, hogy a szabadban tartott állataikra fokozottan figyeljenek. A szirénapróba során elhangzó jelzések az állatok riadtságát, nyugtalanságát okozhatják, ezért javasolt a szabadban tartott állatokat a szirénapróba idejére elzárni.

#győrzámoly

Nem érhető el leírás a fényképhez.

 

Bursa Hungarica 2022.

Bursa Hungarica 2022.

Győrzámoly Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve a 2021. évben is kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2022. évi pályázatot.

- „A” típusú pályázat: 2021/2022. tanév II. félévére és a 2022/2023. tanév I. félévére (10 hónap)

Az „A” típusú pályázatra azok a győrzámolyi állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

- „B” típusú pályázat: tanulmányait a 2021/2022. tanévtől sikeres felvételi esetén megkezdő hallgatók részére (3 x 10 hónap).

„B” típusú pályázatra azok a győrzámolyi állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik

a) 2021/2022. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;

vagy

b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizettek;

és a 2022/2023. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A kinyomtatott és aláírt pályázatot a mellékletekkel együtt 2021. november 5-ig lehet benyújtani Győrzámoly Község Önkormányzatához (Győrzámoly, Rákóczi u. 45.).

A pályázathoz kötelezően csatolandó mellékletek: jövedelemigazolások, hallgatói jogviszony igazolás, egy háztartásban élő közép-, vagy felsőoktatásban tanuló testvérek iskolalátogatási igazolása.

A pályázat beadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Az "A" típusú pályázat az alábbi linken érhető el: https://emet.gov.hu/bursa-2022-a-felhivas-palyazok-reszere/

A "B" típusú pályázat az alábbi linken érhető el: https://emet.gov.hu/bursa-2022-b-felhivas-palyazok-reszere/

EMET.GOV.HU

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Iskolakezdési támogatás 2021.

Győrzámoly Község Önkormányzata a 2021. évben iskolakezdési támogatást nyújt a győrzámolyi állandó lakóhellyel rendelkező általános iskolában tanuló gyermekek, valamint a győrzámolyi állandó lakóhellyel rendelkező középiskolai tanulók és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók részére.

A támogatás összege: 5.000,-Ft/gyermek/tanuló/hallgató

A támogatásra jogosultak köre:

- a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 8-szorosát (228.000,-Ft), egyedülálló törvényes képviselő esetén a 9-szeresét (256.500,-Ft), vagy

- a családban három vagy több gyermeket nevelnek, vagy

a családban tartósan beteg gyermeket nevelnek.

A kérelmeket a szükséges mellékletekkel 2021. október 15. napjáig lehet benyújtani személyesen a Polgármesteri Hivatal előterében elhelyezett "Kérelmek" feliratú gyűjtőládában elhelyezve, postai úton (9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 45.), illetve e-mailben az igazgatas@gyorzamoly.hu e-mailre címre történő megküldéssel. A határidő elmulasztása jogvesztő.

Az igényléshez szükséges nyomtatvány letölthető az alábbi linkről, illetve a Polgármesteri Hivatal előterében, a "Kérelmek" feliratú doboz mellett is megtalálható:

https://www.gyorzamoly.hu/onkormanyzat/letoltheto-nyomtatvanyok

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy banki átutalással történik az iskolakezdési támogatás kifizetése, ezért a kérelem nyomtatványon a bankszámla szám megadása kötelező. Kérjük a kérelmek pontos kitöltését.

Tájékoztató csapadékvíz elvezetéssel érintett ingatlanok tulajdonosainak (Tölgyfa u., Cseresznyefa u., Búzavirág u., Mórvető u.)

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kapubejárókra vonatkozóan a tervezővel egyeztetett igények, illetve az önkormányzat részére eljuttatott szándéknyilatkozatokon szereplő többletigények (szikkasztó mező és akna; többletkapubejáró) a terveken feltüntetésre kerültek. A terveket az utcanevekre kattintva érhetik el.

Tölgyfa u.,

Cseresznyefa u.,

Búzavirág u.,

Mórvető u.

Tájékoztatjuk a Tölgyfa utcai és a Cseresznyefa utcai ingatlantulajdonosokat, hogy az önkormányzati közterületektől Győrladamér irányába az utca mindkét oldalán különálló, összekötés nélküli árkok lesznek, így az ottani tulajdonosoknak teendőjük nincs.

Jelmagyarázat:

szürke: terv szerinti behajtó

zöld: egyeztetett behajtó 5.0 m (önkormányzati költség)

lila: többletigény (lakossági költség)

Megjegyzés:

 • a többletigények csak azon ingatlanoknál kerültek feltüntetésre, ahonnan a tulajdonos leadta a szándéknyilatkozatot,
 • ahol az 5.0 m-es bejáró meg lett bontva a tulajdonos kérésére, ott „2 db” előfej kerül betervezésre (lakossági költség)

Amennyiben a tervekkel kapcsolatban észrevételük van, azt 2021. 09. 03-ig jelezhetik az onkormanyzat.gyorzamoly@gmail.com e-mail címre.

Zöldterület kezelő és karbantartó munkatársat keresünk

Álláslehetőség Győrzámolyon
Győrzámoly Község Önkormányzata azonnali belépéssel zöldterület kezelő és karbantartó munkatársakat keres. Gépkezelésben, mezőgazdasági munkában jártasság előnyt jelent. Érdeklődni a 96/352-122 telefonszámon lehet. Jelentkezési határidő : 2021. 08. 12. (csütörtök). Bérezés megegyezés szerint.

Tájékoztató csapadékvíz elvezetéssel érintett ingatlanok tulajdonosainak (Búzavirág u., Mórvető u., Tölgyfa u., Cseresznyefa u.)

Tárgy: Csapadékvíz elvezetés, Búzavirág, Mórvető, Tölgyfa és Cseresznyefa utcákban

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Azért írunk Önöknek, mert több érintett helyi lakos megkereste önkormányzatunkat a Búzavirág és a Mórvető utcákból és kifejezte elégedetlenségét a tervezett csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatban. Kifogásolták mind a nyílt árkot, mint műszaki megoldást, mind az önkormányzattal és a tervezővel való együttműködés nehézségeit.

Szeretnénk megerősíteni, hogy az önkormányzat azért dolgozik, hogy az Önök utcájában is biztosítani tudjuk a korszerű csapadékvíz elvezetés legjobb módját, a jogszabályoknak, a technológiai és anyagi lehetőségeknek megfelelően. Amennyiben a lakóutcákat szilárd burkolattal kívánjuk ellátni, gondoskodni kell a csapadékvíz elvezetéséről. A vízelvezetés megszokott, költségtakarékos és sík vidéken kifejezetten indokolt módszere a szikkasztó árkos megoldás. Az útburkolat építés tervein is ez szerepel és önkormányzatunk is erre pályázott és nyert el támogatást. Az árkok elkészítése jogszabályi kötelezettség, e nélkül burkolatot nem lehet építeni, mert a hatóság vízelvezetés nélkül nem helyezi forgalomba az utakat és az építtetőt bírsággal sújtja. Természetesen van más módja is a csapadékvíz elvezetésnek, pl. a zárt rendszerű csatorna, ami nagyságrendekkel többe kerül, fenntartása költséges és létesítési engedélyhez kötött. Műszakilag a nyílt árok megfelelő megoldás, faluhelyen szinte csak ezzel találkozhatunk.

A fenti érvektől vezérelve Horváth Gábor előző polgármester úr javaslatára a képviselő- testület 2019. októberében úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések TOP-2.1.3-16 kódszámú Európai Unió Regionális Fejlesztési Alapból finanszírozott támogatására. A pályázat sikeres volt, és a biztosított források elköltésénél így a pályázat feltételeire is tekintettel kell lennünk.

Megértettük, hogy a helyi lakosok egy része nem támogatja a nyílt árkot, mint csapadékvíz elvezetési műszaki megoldást. Az önkormányzat sem ragaszkodik hozzá, annak ellenére sem, hogy a felhozott ellenérvek (balesetveszély, szúnyoglárva élőhely, esztétikai kifogások) cáfolhatók, és az árkolt utcák falusi környezetben megszokottak.

Azt is egyértelművé kell tennünk azonban, hogy azok a javasolt műszaki megoldások, amelyek az úttest felszíne alatt zárt rendszerben vezetnék el a csapadékvizet, az elnyert pályázat feltételeinek nem felelnek meg, az Európai Unió környezetvédelmi, fenntarthatósági irányelveinek a nyílt csapadékvíz elvezetés, a helyben szikkasztás felel meg, hiszen így az úttest környezetében a talaj nem szárad ki, a csapadékvíz helyben hasznosul.

A tervezővel és Önökkel közösen számos egyeztetést tartottunk, és ugyan a pályázat kifejezetten nyílt árok finanszírozására irányul, de találtunk olyan megoldást, amely jóval költségesebb ugyan, de alternatívát jelent a nyílt árokkal szemben.

A tervező bemutatta Önöknek azt a lehetőséget, hogy „coulé” kaviccsal feltöltött, duplafalú geotextíliával borított, dréncsővel ellátott ún. szikkasztó mezőt és aknát alakítsunk ki a nyílt árok kiváltására, ennek műszaki ábrázolása a web oldalunkon található:

https://www.gyorzamoly.hu/webuploads/files/Szikkasztomezoesaknamintaterv2021.pdf

Az önkormányzat ezt a lehetőséget támogatja, ugyanakkor aki ezt választja, tőle anyagi hozzájárulást kérünk a többletköltség finanszírozására. A kormányzati intézkedések az önkormányzatok bevételeit csökkentették, és felelős gazdálkodás mellett nem vállalhatunk az Önök utcája javára olyan anyagi terheket, amit a község többi utcájának nem tudunk biztosítani.

A tervezett nyílt árkos megoldás biztosítja áteresszel ellátott kapubejárók elhelyezését, az árkok felett telkenként 5 méter szélességben. Az egyeztetések során minden telektulajdonos lehetőséget kapott a kapubejárók terven történő feltüntetésére. A pályázat feltételeivel összhangban kiterjeszthető az áteresszel ellátott, burkolt kapubejáró legfeljebb a telek utcafrontjának fele szélességében, tehát egy 16 méter széles telek esetében legfeljebb 8 méter szélességben. Annak, aki ezt a többletszélességet kéri, szintén vállalnia kell az ezzel járó költségeket.

Akik a fent írt műszaki megoldások közül szeretnének választani, kérjük a mellékelt szándéknyilatkozatot kitöltve juttassák el önkormányzatunkhoz. A szándéknyilatkozatot elhelyezhetik a Községháza alulájában lévő „Kérelmek” feliratú dobozban, illetve visszaküldhetik postai úton Győrzámoly Község Önkormányzata címére (9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 45.). Beküldési és beérkezési határidő: 2021. augusztus 6-án (péntek) 12 óra. Az ezt követően érkezett szándéknyilatkozatokat nem áll módunkban elfogadni.

Akik nem kívánnak alternatív műszaki megoldást finanszírozni, tudomásul veszik, hogy a telkükkel határos közterületen az önkormányzat a nyílt árkos megoldást valósítja meg (ikerházaknál 2 db 5 méteres kapubejáró épül meg költségmentesen).

A többletköltségek az alábbiak szerint alakulnak a tervezett műszaki tartalom szerint:

 • drain csővel ellátott „coulé” kavicsos szikkasztó test: 11.200,Ft/fm+áfa
 • víznyelős fedlappal ellátott beton szikkasztó akna 450.000,Ft/db+áfa (a „coulé” kavicsos szikkasztó test építésnél elengedhetetlen egy beton szikkasztó akna építése is)
 • 3 méter áteresz NA30 betoncsőből monolit vagy előre gyártott beton előfejekkel 180.000,Ft+áfa

Az önkormányzat vállalja, hogy a saját költségén áttervezteti az engedélyes terveket, a lakossági igényeknek megfelelően. Ehhez azonban az szükséges, hogy a tervezés megkezdése előtt a lakosság részéről fizetendő többletköltségek önkormányzatunkhoz beérkezzenek.

Azokkal az ingatlantulajdonosokkal, akik „coulé” kavicsos szikkasztót vagy nagyobb kapubejárót kérnek, az önkormányzat szerződést köt. A nyílt közbeszerzés során reményeink szerint kedvezőbb egységárakat kapunk, mint a fentiek, ez esetben a műszaki átadás lezárultával az önkormányzat a különbözetet visszatéríti.

A szándéknyilatkozatok beérkezését követően e-mailben szerződéstervezetet küldünk, melynek aláírásával egy időben be kell fizetni az abban megállapított összeget az önkormányzat számlájára. Amennyiben a szerződés szerinti összeg nem kerül megfizetésre, a szerződést és a szándéknyilatkozatot semmisnek tekintjük és az eredeti tervek kerülnek megvalósításra.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a pályázat arról rendelkezik, hogy az elkészült csapadékvíz-rendszert és a kapubejárókat 5 évig az eredeti állapotában önkormányzatunknak fenn kell tartani. A fenntartási időszak alatt változtatásra különleges indokkal kerülhet csak sor, kizárólag az Irányító Hatóság jóváhagyását követően, önkormányzati engedély birtokában.

Győrzámoly, 2021. július 22.

Tisztelettel: Horváth Károly alpolgármester

A szándéknyilatkozatot innen tudják letölteni.

Tájékoztató településrendezési terv módosításáról (Msz.: 20128)

Győrzámoly Község Önkormányzata módosítani kívánja a településrendezési tervet. A tervezett módosítás, a partnerségi hirdetmény az alábbi linken érhető el: https://www.gyorzamoly.hu/onkormanyzat/telepulesrendezesi-terv

Tájékoztató településrendezési terv módosításáról (Msz.: 21075)

Győrzámoly Község Önkormányzata módosítani kívánja a településrendezési tervet. A tervezett módosítás, a partnerségi hirdetmény az alábbi linken érhető el: https://www.gyorzamoly.hu/onkormanyzat/telepulesrendezesi-terv

Ingatlantulajdonosok figyelem! Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések TOP-2.1.3-16

Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések

TOP-2.1.3-16

Győrzámoly

Búzavirág, Mórvető, Tölgyfa, Cseresznyefa utcák

csapadékvíz elvezetése

ÁLTALÁNOS SZEMPONTOK

A betervezett csapadékvízelvezetés általános szempontjai

 • A tervezett csapadékvíz elvezető rendszer célja: a csapadékvizekből – különösen a zápor, zivatar eseménykor – bekövetkező felszíni elfolyások összegyűjtése, a felszíni elöntések megelőzése ezzel együtt a csapadékvizek helyben tartása, szikkasztása, de az árkok kapacitásán túli vízmennyiség elvezetése.
 • A tervezett csapadékvíz elvezető nyomvonal vezetése: közterületen, a meglévő közművek, meglévő/tervezett útburkolat figyelembevételével. A nyomvonal a kivitelezés közben a közművek valós helyzete miatt változhat!
 • A tervezett csapadékvíz elvezető kialakítása: nyílt földárok, kapubehajtókba átereszek.
 • Áteresz kialakítási szempontok:
  • behajtó mérete: 5.00 m
  • ingatlanonként egy behajtó
  • elhelyezés: terv szerint, de ez az ingatlan előtt mozdítható, áthelyezhető a

a lakos kérelme szerint (ÖKORMÁNYZATI JOVÁHAGYÁS SZÜKSÉGES!)

többlet igény esetén: saját költségen a kivitelezés közben lehet igényelni az Önkormányzaton keresztül. A teljes ingatlan széleség lefedése/csövezése nem megengedett. Összefüggő, 10 m-nél hosszabb csövezés esetén víznyelő beépítése kötelező.

A tervezett csapadékvíz elvezető rendszernek nem feladata:

 • Felhőszakadás, extrém idejű/méretű csapadékesemény vízmennyiségének fogadása, elvezetése
 • talajvizek, fakadóvizek – különösen árvíz idején - elvezetése

A közterületen csak az ÖNKORMÁNYZAT által engedélyezett és jóváhagyott műszaki tartalommal lehet csak, KAPU BEHAJTÓT létesíteni/ bővíteni, vagy a tervezett/meglévő csapadékvíz elvezető árkokat lefedni!

A csapadékvíz elvezető nyílt árok ENGEDÉLY NÉLKÜLI lefedése, megszüntetése KÖZVAGYON RONGÁLÁSÁNAK minősül!

FRISSÍTÉS: Az utca névre kattintva megnyílik a tervrajz pdf formátumban is, melyek a lakókkal történt egyeztetéseket már tartalmazzák.

Mórvető utca

Búzavirág utca

Tölgyfa utca

Cseresznyefa utca

FRISSÍTÉS

A lakossági fórumon elhangzottaknak megfelelően kidolgozásra került a csapadékvíz szikkasztó mezővel és aknával történő elvezetésének terve és költsége, melyet az alábbi linkre kattintva érhetnek el:

Szikkasztó mező és akna tervrajza

Tájékoztató településrendezési terv módosításáról (Msz.: 21066)

Győrzámoly Község Önkormányzata módosítani kívánja a településrendezési tervet. A tervezett módosítás, a partnerségi hirdetmény az alábbi linken érhető el: https://www.gyorzamoly.hu/onkormanyzat/telepulesrendezesi-terv

 

 

Igényfelmérés felelős állattartás elősegítése c. pályázathoz

Tisztelt Állattartó Lakosaink!

Amennyiben elegendő igény érkezik, önkormányzatunk indul a Magyar Falu Programban kiírásra került "Felelős állattartás elősegítése" című pályázaton. Ennek keretében lehetőség lesz ivartalanításra, veszettség elleni védőoltásra és mikrochippel történő megjelölésre pályázni. Tájékoztatjuk Önöket, hogy erre vonatkozó szándékukat az innen letölthető nyomtatványon jelezhetik, legkésőbb 2021. május 14. napján 12 óráig az alábbi e-mail címre történő megküldéssel: allattartas.gyorzamoly@gmail.com

Felhívjuk a figyelmüket, hogy csak aláírt nyomtatványt tudunk elfogadni. Nyertes pályázat esetén az igényeket jelentkezési sorrendben fogjuk tudni teljesíteni, a megnyert összeg erejéig.

A nyomtatvány az alábbi linkről is letölthető:

https://www.gyorzamoly.hu/onkormanyzat/letoltheto-nyomtatvanyok

Változás a hulladékudvarnál

Lakossági tájékoztató - hulladékudvar 2021. április 15.

Tisztelt Pulai Nikoletta Polgármester Asszony

Tájékoztatjuk, hogy a Győri Hulladékégető Kft. által Üzemeltetett létesítmény leállása miatt a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tulajdonában lévő 43 hulladékudvarban 2021.április 15-től 2021.június 30-ig kénytelenek vagyunk felfüggeszteni a 15 01 10* azonosító kódú, "veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék" elnevezésű hulladékok átvételét.

Kérjük, hogy a fentiekről a lakosságot a helyben szokásos módon értesíteni szíveskedjék.

A hulladék ismételt fogadásáról külön tájékoztatást küldünk.

Tisztelettel: Herceg Sándor Ottó sk.

ügyvezető

Lehet, hogy egy kép erről: , szöveg, amely így szól: „FIGYELEM! FIGYEL”

 

Fogászati rendelés szünetel április 15-22-ig

Lakossági tájékoztató!

2021. ápr. 15 és 22 kötött a fogászati rendelés SZÜNETEL

Helyettes : Dr. Hetényi Gábor

Nyúl Sz. István tér 6 / Egészségház /

Rendelési idő : Hétfő

Kedd 13h------16.30h között

Csütörtök T :06-20-274-02-06

Szerda 8h-----11h között

Péntek

FÁJDALOM ESETÉN , SÜRGŐS ESETBEN !

Telefonos egyeztetés szükséges !

Tisztelettel :

Dr, Szegedy Judit

fogorvos

Nem érhető el leírás a fényképhez.

Áramszünet - április 14.

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS ÁRAMSZÜNETRŐL!

Értesítés tervezett üzemszünetről:

az áramszolgáltatást időszakosan szüneteltetjük Győrzámolyon 2021. 04.14-én várhatóan 08:00-tól 16:00-ig.

A jelen helyzetre való tekintettel áramszünettel járó beavatkozásainkat felülvizsgáltuk, és csak

a feltétlenül szükséges munkákat végezzük el.

A meghirdetett áramszünet oka: Közcélú hálózat részét képező föld feletti tartószerkezet (Oszlop) csere miatt

Érintett utcák szakaszok:

Széchenyi utca páros oldal 44-től végig

Széchenyi utca páratlan oldal 9-től végig

Lehet, hogy egy kép erről: szöveg

 

 

Egyeztető megbeszélés új praxisok létrehozásáról

Kedves Győrzámolyiak!

Ma délután (április 8-án) fontos tárgyalásnak adott otthont községünk. Öt település polgármestere, két jegyzője, Dr. Bán Barbara háziorvos és dr. Kelemen Ágnes gyermekorvos jelenlétében konstruktív egyeztetést folytattunk a betegellátási rendszer jelentős javítása érdekében.

Dr. Kelemen Ágnes praxisában (Győrújfalu-Győrzámoly-Győrladamér-Dunaszeg-Dunaszentpál) jelenleg 1.838 fő 0-18 év közötti gyermek van.

Dr. Bán Barbara háziorvoshoz 4.605 TAJ kártyát adtak le az általa ellátott Győrújfalu-Győrzámoly praxisban.

Dr. Környei Miklós háziorvosnál 3.400 TAJ kártya van az általa ellátott Győrladamér-Dunaszeg-Dunaszentpál praxisban.

Az öt település polgármestere egyhangúlag támogatja új háziorvosi praxisok nyitását, az alábbi elképzelések szerint.

Házi gyermekorvos:

• Győrújfalu-Győrzámoly: új praxis (jelenleg 926 gyermek)

• Győrladamér-Dunaszeg-Dunaszentpál: dr. Kelemen Ágnes (jelenleg 912 gyermek)

Felnőtt háziorvos:

• Győrújfalu: új praxis (jelenleg 1.843 leadott TAJ kártya)

• Győrzámoly: Dr. Bán Barbara és egy új praxis (jelenleg 2.762 leadott TAJ kártya)

• Győrladamér: új praxis

• Dunaszeg-Dunaszentpál: dr. Környei Miklós és egy új praxis

A községek polgármesterei és háziorvosai a következő héten közös megkereséssel élnek az engedélyező hatóság irányába a praxisok mielőbbi kialakítása, engedélyezése érdekében.

Pulai Nikoletta

polgármester

#gyorzamoly

Lehet, hogy egy kép erről: egy vagy több ember, ülő emberek és belső tér

 

Április 1-jén zárva tart a Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Ügyfeleink!
A Győrzámolyi Polgármesteri Hivatal 2021. április 1-jén zárva tart. Munkatársainkat legközelebb a húsvéti ünnepek után, 2021. április 6-tól érhetik el telefonon, illetve elektronikus úton.

Óvodai beíratás a 2021/2022. nevelési évre

HIRDETMÉNY

ÓVODAI BEÍRATÁS

Győrzámoly Község Önkormányzata értesíti azokat a szülőket,

akiknek gyermeke a harmadik életévét 2021. augusztus 31-ig betölti,

valamint a 2021/2022. nevelési év során betölti a 3. életévét

(az utóbbiak előjegyzésbe kerülnek) hogy a fenntartásában működő óvodában

a 2021/2022. nevelési évre az óvodai beíratás, a jelen rendkívüli helyzetre való tekintettel nem személyesen, hanem online történik.

 1. Online beíratáshoz szükséges:
 • Kitöltött nyomtatvány pdf formátumban (óvodai beíratás nevű nyomtatvány az óvoda honlapjáról letölthető; www.gyorzamolyovi.hu)
 • beszkennelve, illetve képformátumban
 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (születési anyakönyvi kivonat, vagy személyi igazolvány),
 • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
 • a gyermek nevére kiállított TAJ kártya,
 • a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
 1. Nyomtatványok megküldésének ideje: 2021. 04. 21. és 2021. 04. 25. között. Beérkezési határidő: 2021. 04. 25.
 2. Beküldési cím: gyorzamolyovi@wave-net.hu

További fontos információk:

 1. Óvoda felvételi körzete: Győrzámoly település közigazgatási területe.
 2. Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető 2021. május 20-ig írásban megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek.
 3. A szülő a döntés kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Győrzámoly Község jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A jegyző, a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.
 4. Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
 5. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.
 6. Az intézmény az Alapító Okirata alapján fogadja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket. (Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek közül a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján sajátos nevelési igényű: mozgásszervi fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekeket.)

Győrzámoly, 2021. 03. 23.

Pulai Nikoletta

Győrzámoly Község polgármestere

Álláspályázat intézményvezetői munkakörre

A Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsődébe intézményezetőt keresünk. A pályázati felhívás az alábbi linken olvasható:

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=uj7j4uf3e9

 

Álláslehetőség a Győrzámolyi Polgármesteri Hivatalban

Szeretett kolleganőink nyugdíjba vonulnak, keressük új igazgatási és gazdálkodási ügyintéző munkatársainkat a Győrzámolyi Polgármesteri Hivatalba.
Igazgatási ügyintézői álláspályázat az alábbi linken tekinthető meg:
Gazdálkodási ügyintézői álláspályázat az alábbi linken érhető el:

Újabb lehetőség környezetünk megóvására

Tisztelt Lakótársak! Kedves Győrzámolyiak!

A mai naptól (2021. január 21.) lehetőség van községünkben a használt sütőolaj korszerű, környezetbarát gyűjtésére! A temető mellett lévő hulladékszigeten elhelyezésre került tartály áll rendelkezésre a lakóknak e célból.

A használt sütőolaj gyűjtésének lépései:

- otthonunkban zárható műanyag flakonba tesszük az elhasznált olajat

- a teli flakont elhelyezzük a használt sütőolaj gyűjtő konténerben

A HASZNÁLT SÜTŐOLAJ KÖRNYEZETRE KÁROS HATÁSAI

❖ A kommunális hulladékba helyezve nehezen lebontható anyagként jelenik meg.

❖ A csatornahálózatba kerülve a szennyvíztisztítók terhelését növeli, és/vagy a természetes vizek autooxidációs folyamatait gátolja.

❖ A talajba kerülve gátolja annak légáteresztő képességét, illetve záró réteget képezve megakadályozza a víz feljebb jutását.

❖ Megakadályozza a növények gyökérzetének tápanyag- és vízfelvételét, illetve gyökérlégzését.

❖ A természetes vizekbe kerülve pedig akadályozza a vízfelület oxigéncseréjét és növeli a víz biológiai oxigénigényét is.

Köszönöm a lakosság együttműködését!

Pulai Nikoletta

polgármester

 

+

Tájékoztatás a helyi iparűzési adó bevallási nyomtatványok visszavonásáról

Tisztelt Adózók!

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény rendelkezéseinek hatálybalépését követően (2021. 01. 01-től) az adózó a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést – és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon teljesítheti. Az e-önkormányzat portál helyi iparűzési adó űrlapjai központilag visszavonásra kerültek.

Kérjük, legyenek a fentiekre figyelemmel az elektronikus ügyintézés során.

dr. Torma Viktória jegyző

Tájékoztató gépjárműadót érintő változásról

Tisztelt Adózók!

2021. január 1-jétől a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adóhatóság, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) látja el.
Az év elején a NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról.
A változás miatt a gépjármű-üzembentartóknak (tulajdonosoknak) nem lesz teendőjük. Az első részletet március 15-e helyett elég április 15-éig befizetni, de erről majd a NAV ad tájékoztatást.
A 2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó ügyekben (a 2020. december 31-ig keletkezett, változott, vagy megszűnt adókötelezettséggel kapcsolatos ügyintézéssel, ezen időszak adójának beszedésével, végrehajtásával, erre az időszakra vonatkozó ellenőrzés és szankciók megállapításával) az adóhatósági feladatokat továbbra is az önkormányzati adóhatóság végzi.
A 2020. december 31-ig fennálló gépjárműadó tartozásokat továbbra is Győrzámoly Község Önkormányzat 11737007-15366667- 08970000 számú gépjárműadó beszedési számlájára kell megfizetni. Az önkormányzati adóhatóság továbbra is élhet a végrehajtás lehetőségével, vagy akár a gépjármű forgalomból való kivonására vonatkozó kezdeményezés lehetőségével, ha az adótartozás az egy évi adótételt meghaladja, feltéve, hogy a fizetési kötelezettség 2020. december 31-ig keletkezett.
Amennyiben az adótartozás 2021-től az egy évi adótételt meghaladja, akkor a NAV kezdeményezheti a gépjármű forgalomból való kivonását.
A változások nem befolyásolják a gépjárműadó alóli mentességeket. A 2020. december 31-én fennálló adómentességet és szüneteltetést az önkormányzatok adatszolgáltatása alapján a NAV hivatalból, automatikusan veszi figyelembe az adó kivetésénél.
dr. Torma Viktória jegyző

Karácsonyi üdvözlet

Lakossági tájékoztatás - december 18.

Lakossági Tájékoztatás!

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Győrzámolyi Polgármesteri Hivatalban 2020. december 21. (hétfő) – december 23. (szerda), továbbá december 28. (hétfő) – december 31. (csütörtök) között iratleadásra, személyes- és telefonos ügyintézésre nem lesz lehetőség. Kérelmeiket kizárólag elektronikusan vagy postai úton tudják eljuttatni a Hivatal részére. Sürgős esetekben Pulai Nikoletta polgármestert hívhatják, a 20/340-4244 telefonszámon.

Köszönjük türelmüket és megértésüket, egyben kedves lakosunknak kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

A képen a következők lehetnek: , szöveg, amely így szól: „FIGYELEM! FIGYEL”

Térfigyelő kamerarendszer telepítése Győrzámolyon

 

Lakossági Tájékoztató!

TERMÉSZETI, KULTURÁLIS, TÖRTÉNELMI, ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNKET FENNTARTÓ, ELÉRHETŐSÉGÉT JAVÍTÓ ÉS AZ IDENTITÁSTUDATOT NÖVELŐ KEZDEMÉNYEZÉSEK TÁMOGATÁSA” című, VP6-19.2.1.-81-1-17.-es kódszámú felhívásra beadott „A közbiztonság javítása érdekében térfigyelő kamerarendszer telepítése Győrzámolyon” tárgyú projekt befejeződött községünkben.

A beruházás össz értéke 13 millió 600 ezer forint. Ebből pályázaton nyertünk 5 millió forintot.

21 kamera került kihelyezésre, közte 2 db rendszámtáblafelismerő kamera. A nyilvános átadóünnepséget a veszélyhelyzet lejárta után fogjuk megtartani.

 

 

 

 

December 12-én nem lesz ügyfélfogadás

Tisztelt Ügyfeleink!

A Győrzámolyi Polgármesteri Hivatalban 2020. december 12-én (szombaton) nem lesz ügyfélfogadás.

Elhunyt Róth József karnagy

Tisztelt Győrzámolyiak!

Szomorú szívvel értesítem a lakosságot, hogy Róth József karnagy úr, elhunyt. Tanár Úr, ahogyan őt hívtuk, 15 éven keresztül vezette a Győrzámolyi Bárdos Lajos Vegyes Kart. Ezalatt az idő alatt ezer szállal kötődött Győrzámolyhoz, az itt élő emberekhez, kórustagokhoz.

December 2-án 18 órakor szentmise keretében imát mondunk érte, a helyi templomban.

Kedves Tanár Úr! Most már az égi kórust gazdagítod és irányítod! Emlékedet szeretettel megőrizzük!

Győrzámoly 2020. november 25.

Pulai Nikoletta

polgármester

Elmarad a közmeghallgatás

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a novemberre tervezett közmeghallgatás - a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel - elmarad.

 

Orvosi eszközök átadása

Tisztelt Lakótársak!

Mint ismeretes a Magyar Falu Programban az alábbi orvosi eszközökre nyertünk 459.698,-Ft támogatást:

Nővértáska felszerelve

Színlátásvizsgáló könyv Velhagen

Vérnyomásmérő Riester Precisa

Magasságmérő falra szerelhető

Otoszkóp KaWe Piccolight

24 órás vérnyomásmérő készülék

Az eszközök megérkeztek, és örömmel adtuk át Dr. Bán Barbara háziorvosnak.

Pulai Nikoletta

polgármester

Falevelek begyűjtése

LAKOSSÁG TÁJÉKOZTATÁSA!

Az elmúlt évhez hasonlóan önkormányzatunk újra megszervezi a falevelek begyűjtését. Az önkormányzat munkatársai az utcára (legkésőbb az adott nap 8 óráig), zsákba kitett avart (kizárólag falevelet) elszállítják a következő napokon:

november 9. (hétfő)

 • Győri út, Nyírfa liget, Patkó utca, Zátony utca, Dergiták útja, Béke út, Bartók B. út, Parti sétány

november 10. (kedd)

 • Iskola út, Fenyő út, Liget út, Szent István út, Major út, Árnyas út, Szent László út, Ady út

november 11. (szerda)

 • Rákóczi út, Kossuth út, Dr. Pécsi Gyula út, Szabadság út, Futódomb út, Petőfi út

november 12. (csütörtök)

 • Széchenyi út, Hunyadi út, Németh Imre utca Ancsali út, Akác út, Tölgyfa utca, Cseresznyefa utca,

november 13. (péntek)

 • Erdősor út, Diósi út, Orgona út, Duna utca, Búzavirág utca, Mórvető utca, Határ út

Kérek mindenkit, hogy tájékoztassa a lehetőségről a lakókörnyezetében élőket! Bízom, a lakosság együttműködésében!

Pulai Nikoletta

polgármester

Meghívó lakossági fórumra - csapadékvíz elvezetési pályázat

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA

A Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések c. TOP-2.1.3-16-GM1-2019-00009 azonosító számú, belterületi csapadékvíz elvezetését (Tölgyfa u., Cseresznyefa u., Búzavirág u., Mórvető u.) célzó pályázaton Győrzámoly Község Önkormányzata támogatást nyert.

Második ütemben a Tölgyfa utca és a Cseresznyefa utca lakóit várjuk 2020. október 28-én 17 órakor (szerdán) a Községháza emeleti nagytermében tartandó lakossági fórumra, ahol bemutatásra kerülnek a csapadékvíz elvezetés tervei és lehetőség lesz kérdések feltevésére a szakemberek felé.

Győrzámoly, 2020. október 26.

Pulai Nikoletta polgármester

Pályázati felhívás - Bursa Hungarica

Bursa Hungarica 2021.

Győrzámoly Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve 2020. évben is kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2021. évi pályázatot felsőoktatási intézményben tanuló hallgatók számára

- „A” típusú pályázat: 2020/2021. tanév II. félévére és a 2021/2022. tanév I. félévére (10 hónap),

- „B” típusú pályázat: tanulmányait a 2020/2021. tanévtől sikeres felvételi esetén megkezdő hallgatók részére (3 x 10 hónap).

A kinyomtatott és aláírt pályázatot a mellékletekkel együtt 2020. november 5-ig lehet benyújtani Győrzámoly Község Önkormányzatához (Győrzámoly, Rákóczi u. 45.).

A pályázathoz kötelezően csatolandó mellékletek: jövedelemigazolások, hallgatói jogviszony igazolás, egy háztartásban élő közép-, vagy felsőoktatásban tanuló testvérek iskolalátogatási igazolása.

A pályázat beadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges.

Az "A" típusú pályázat az alábbi linken érhető el: http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica18/

A "B" típusú pályázat az alábbi linken érhető el: http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica19/

EMET.GOV.HU

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Csapadékvíz elvezetése

Tisztelt Lakótársaim! Kedves Győrzámolyiak!

Az elmúlt napokban hatalmas mennyiségű eső esett, jelentős bosszúságot, kellemetlenséget okozva az itt élőknek.

A folyamatos helyszíni bejárások során bebizonyosodott, hogy valóban katasztrofális helyzetek alakultak ki, amiket mindenképpen orvosolni kell.

Vannak olyan problémák, amiket hosszútávon lehet csak orvosolni, vannak viszont olyanok, amik rövid távon belül megoldhatók.

A csapadékvíz elvezetést a mindenkinek saját ingatlanán belül kell megoldani. Az OTÉK előírja, hogy „a telek, terület csapadékvíz-elvezetési rendszerét úgy kell kialakítani, hogy a víz a terepen és az építményekben, továbbá a szomszédos telkeken és építményekben, valamint a közterületen kárt (átázást, kimosást, korróziót stb.) ne okozzon, és a rendeltetésszerű használatot ne akadályozza. A csapadékvíz a telken belül elszivárogtatható, ha ez a telek és a szomszédos telkek, továbbá az építmények állékonyságát és rendeltetésszerű használatát nem veszélyezteti. A telekről csapadékvizet a közterületi nyílt vízelvezető árokba csak zártszelvényű vezetékben és az utcai járdaszint alatt szabad kivezetni. Amennyiben a vízelvezető árok a közút tartozéka, úgy abba a környezetéből - a telkekről - csapadékvíz bevezetése csak az út kezelőjének hozzájárulásával történhet.”

Megállapítást nyert, hogy a kritikus helyek környékén nagy számban az utcára vezetik a tetőkről a csapadékvizet. Sokat javítana a helyzeten, ha ez megszűnne. A közösségi együttélés érdekében kérek minden érintettet, hogy 2020. október 26. napjáig szüntesse meg a csapadékvíz közterületre történő nyílt kivezetését.

Ezután újra ellenőrzésre kerül a jogszabály betartása, és ha továbbra is szabálytalanságot tapasztalunk, akkor az érintettek szankciókra számíthatnak!

Pulai Nikoletta

polgármester

A képen a következők lehetnek: túra/szabadtéri, víz és természet

Álláspályázat

📣Karbantartó-zöldterület kezelő munkatársat keresünk📣

Győrzámoly Község Önkormányzata zöldterületek karbantartására, gondozására és egyéb karbantartási feladatok ellátására keresi új munkatársát. Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk!

A pályázatot az önéletrajz és bizonyítvány másolatával a Községházán lehet beadni, postai úton a 9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 45. címre küldjék. Érdeklődni a +3620/222-4119-es telefonszámon lehet.

A pályázat beadási határideje: 2020. 11. 03. (kedd)

A képen a következők lehetnek: fű, növény, túra/szabadtéri és természet

Az eltelt egy év margójára

Az eltelt egy év margójára!

2019. október 13.

Ekkor kaptam meg a falu lakosaitól azt a bizalmat, hogy öt éven keresztül legjobb tudásom szerint vezessem a települést. Ha visszatekintünk az elmúlt 365 napra, úgy gondolom kemény időszak áll mögöttünk. A nagy lendületű munkának és terveknek a márciusi pandémia beköszöntése adott lassítót, hiszen megváltozott minden.

A nehézségek ellenére úgy gondolom, hogy bár nem az eltervezetteknek megfelelően, de sikerül folyamatosan fejlesztenünk, pályáznunk annak érdekében, hogy községünk folyamatosan fejlődjön.

Köszönöm mindenkinek a munkáját, aki nap mint nap a község érdekében dolgozik! Egyet megígérhetek, a megkezdett munkát folytatom, hogy az sikerüljön megvalósítani mindent, ami a község lakóinak érdekeit szolgálja!

Vigyázzunk egymásra! Vigyázzunk magunkra!

Pulai Nikoletta

polgármester

A képen a következők lehetnek: 9 ember, álló emberek és cipők

 

Emlékeztető a hulladékszállítás változásáról

Kedves Győrzámolyiak!

Tisztelt Lakosság!

Ismételten szeretném felhívni a figyelmet a Hulladékszállítás változásra, mivel pont ma aktuális.

Október 5-étől a lakossági hulladékszállítás éjszakai műszakra áll át, a hulladékokat este 8 és reggel 6 óra között fogja elszállítani a GYHG. Így a lakosság a megszokott szállítási napon, azaz a mi esetünkben a fekete fedeles hulladégyűjtő edényt csütörtökön este 19 óráig helyezheti ki. A GYHG kéri a lakosság együttműködését a rendszer változásában és türelmét.

Felhívom újra a lakosság figyelmét a Hulladék112 applikációra, mely elérhető Andoridon, IOS-en is egyaránt. Az applikáció segítségével személyre szabható hulladéknaptár is beállítható, így értesítést kaphatunk a szemét elszállításáról is, illetve egy térképen tekinthető meg a szelektív szigetek és a hulladékudvarok helye, illetve lehetőség van a megtelt szelektív gyűjtőedények bejelentésére is.

Figyeljünk saját és lakókörnyezetünk tisztaságára! Legyen fontos számunkra községünk tisztasága!

Pulai Nikoletta

polgármester

Nem érhető el leírás a fényképhez.

 

Volánbusz válasza

Jó hír is érkezett ma, ami bizakodásra adhat okot!

 

Tűzifa támogatás igényelhető

Igényelhető a szociális tűzifa támogatás

Tisztelt Lakosság!

Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást, tűzifa formájában biztosít annak a személynek, aki fatüzelésre alkalmas fűtő berendezéssel rendelkezik és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti

aktív korúak ellátásában részesül, vagy

időskorúak járadékában részesül, vagy

települési támogatásban, elsősorban a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesült 12 hónapon belül,

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

Igényt nyújthat be továbbá, aki:

közgyógyellátásban részesül, vagy

3 vagy több gyermeket nevel, vagy

ápolási díjra jogosult, vagy

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy

akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj minimum legkisebb összegének négyszeresét (114.000,-Ft).

A kérelmeket a szükséges mellékletekkel 2020. október 30. napjáig lehet benyújtani személyesen a Polgármesteri Hivatal előterében elhelyezett "Kérelmek" feliratú gyűjtőládában elhelyezve, postai úton (9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 45.), illetve e-mailben az igazgatas@gyorzamoly.hu e-mailre címre történő megküldéssel.

Az igényléshez szükséges nyomtatvány letölthető az alábbi linkről, illetve a Polgármesteri Hivatal előterében, a "Kérelmek" feliratú doboz mellett is megtalálható:

https://www.gyorzamoly.hu/.../pol.../letoltheto-nyomtatvanyok

Fejlesztés

Tisztelt Lakótársak!

Örömmel tájékoztatom a lakosságot, hogy elkészült a két új utca (Szerencse utca, Gesztenye liget) útalapja. Kérem az ott építkezőket, hogy a lehetőségekhez képest alkalmazkodjanak az időjárási körülményekhez és tartsák be a közlekedési szabályokat, így vigyázva az elkészült út minőségére.

Mivel az útalap elkészítésénél nem került sor a martaszfalt felhasználására (aminek a mennyisége két utcára elegendő), ezért - egyeztetve a szakemberekkel - a Patkó utca és a Dergiták útja új martaszfalt réteget kap. Időközben kiderült, hogy a Dergiták útjának alapja nem jó helyen van, a martaszfaltozás előtt ennek korrekciója is meg fog történni.

A Képviselő-testület támogatta a kérést és kiválasztotta a kivitelezőt, akivel a szerződéskötés folyamatban van. Reményeink szerint még ebben a hónapban megtörténik a kivitelezés!

Vigyázzunk egymásra! Vigyázzunk magunkra!

Pulai Nikoletta

polgármester

A képen a következők lehetnek: égbolt, fa, túra/szabadtéri és természet

 

Meghívó lakossági fórumra

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ!

MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA

A Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések c. TOP-2.1.3-16-GM1-2019-00009 azonosító számú, belterületi csapadékvíz elvezetését (Tölgyfa u., Cseresznyefa u., Búzavirág u., Mórvető u.) célzó pályázaton Győrzámoly Község Önkormányzata támogatást nyert.

Első ütemben a Búzavirág és Mórvető utca lakóit várjuk 2020. október 7-én 17 órakor (szerdán) a Községháza emeleti nagytermében tartandó lakossági fórumra, ahol bemutatásra kerülnek a csapadékvíz elvezetés tervei és lehetőség lesz kérdések feltevésére a szakemberek felé.

Győrzámoly, 2020. szeptember 28.

Pulai Nikoletta

polgármester

A képen a következők lehetnek: , szöveg, amely így szól: „Forum”

 

Mobil kormányablak

Lakossági tájékoztatás!

Örömmel osztom meg a lakossággal ezt az új lehetőséget, amivel gyorsabban és várhatóan kevesebb várakozással intézhetik ügyeiket!

A képen a következők lehetnek: túra/szabadtéri, , szöveg, amely így szól: „KO KMANY INTEGRA ROEN MOBIL KORMÁNYABLAK Győrzámoly, Szent István út 1. előtti terület 2020. október 6-án (kedden) 1:15- 12:45 óráig A kormányablak buszon az alábbi ügyek intézésére van lehetőség: személyi igazolvány igénylése lakcímváltozás bejelentése jogosítvány (vezetői engedély) ügyintézése parkolási igazolvánnyal kapcsolatos ügyek diákigazolvány igényléséhez szükséges NEK adatlap felvétele útlevél igénylése •ügyfélkapu regisztráció TAJ Europai Egészségbiztosítási Kártya ügyintézése hatósági eljárások megindítására szolgáló kérelmek benyújtása KORMÁNYABLAK”

 

Változás a szemétszállításban

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS!

Nem érhető el leírás a fényképhez.

 

Online ügyintézés

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ!

Tisztelt Ügyfeleink!

A Győrzámolyi Polgármesteri Hivatalban 2020. szeptember 21-től – további intézkedések meghozataláig – a személyes ügyfélfogadás szünetel.

A személyes ügyfélkapcsolat kizárólag az ügyintézővel előre egyeztetett, halaszthatatlan ügyben – ügyintézői mérlegelést követően - lehetséges,

de telefonon és elektronikus úton segítjük az ügyintézést.

A Hivatal telefonszámai: 96/352-122; 96/585-018

A kérelmeket be lehet nyújtani e-mailben az igazgatas@gyorzamoly.hu e-mail címen, és az alábbi elektronikus felületeken https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap; https://epapir.gov.hu/

Iskolakezdési támogatás 2020.

Iskolakezdési támogatás 2020.

Győrzámoly Község Önkormányzata a 2020. évben iskolakezdési támogatást nyújt a győrzámolyi állandó lakóhellyel rendelkező, helyi általános iskolában tanuló gyermekek, valamint a győrzámolyi állandó lakóhellyel rendelkező középiskolai tanulók és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók részére.

A támogatás összege: általános iskolások esetén 3.000,-Ft/gyermek, közép- és felsőfokú oktatásban részt vevők esetén: 4.000,-Ft/tanuló/hallgató

A támogatásra jogosultak köre:

- a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 8-szorosát (228.000,-Ft), egyedülálló törvényes képviselő esetén a 9-szeresét (256.500,-Ft), vagy

- a családban három vagy több gyermeket nevelnek, vagy

a családban tartósan beteg gyermeket nevelnek.

A kérelmeket a szükséges mellékletekkel 2020. október 30. napjáig lehet benyújtani személyesen a Polgármesteri Hivatal előterében elhelyezett "Kérelmek" feliratú gyűjtőládában elhelyezve, postai úton (9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 45.), illetve e-mailben az igazgatas@gyorzamoly.hu e-mailre címre történő megküldéssel.

Az igényléshez szükséges nyomtatvány letölthető az alábbi linkről, illetve a Polgármesteri Hivatal előterében, a "Kérelmek" feliratú doboz mellett is megtalálható:

https://www.gyorzamoly.hu/.../pol.../letoltheto-nyomtatvanyok

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a vírushelyzetre tekintettel az idei évben banki átutalással történik az iskolakezdési támogatás kifizetése, ezért a kérelem nyomtatványon a bankszámla szám megadása kötelező.

Vissza Fel

 
MUNIPOLIS
Önkormányzati hírek 
közvetlenül a telefonjára

 

×