Községi hírek

Advent vasárnapi térzene

Szünetel az ügysegéd ügyfélfogadása

Háziorvosi tájékoztató 2020. november

Dr. Bán Barbara Háziorvosi tájékoztatója – 2020. november

1. Betegvizsgálatra, rendelőbe való belépésre előzetes telefonos egyeztetés után, a megadott időpontban van lehetőség.

2. Telefonos egyeztetés során eldöntésre kerül, hogy szükséges-e személyes találkozás vagy a probléma távkonzultáció útján is megoldható.

3. Az egészségügyi intézmény teljes területén sebészi maszk viselése kötelező.

4. Krónikus betegek állandó gyógyszereinek felírása nem telefonon, hanem e-mailes igényleadást követően elektronikusan történik ( receptdrban@gmail.com).

- legalább 1 héttel a gyógyszerek elfogyása előtt írjanak

- kérjük pontosan feltüntetni a páciens adatait (név, születési dátum, TAJ szám)

- kérjük jelezni a felírandó gyógyszerek nevét és hogy hány havit kérnek.

5. Az e-recepteket patikákban a beteg TAJ száma alapján hozzátartozó is kiválthatja, személyazonosságának igazolásával.

6. Közgyógy igazolványok, szakorvosi javaslatok lejártának figyelése, illetve a lejártak helyett az új igénylése a páciens felelőssége és feladata.

7. A leadott receptigények felírása azok beérkezése szerint történik, a felírás tényéről minden esetben e-mailes válaszüzenetet küldünk. Kérnénk ezek folyamatos nyomon követését, emiatt ne telefonáljanak.

8. Távkonzultáció során nagyon sok telefont bonyolítunk, a vonalak túlterheltek. Türelmüket kérjük. A tünetesek rendelési időben, addig hívjanak, akár többször is, amíg nem vesszük fel a telefont. A fent megadott e-mail címre érkező igényeket folyamatosan dolgozzuk fel, egyéb formában (sms, messenger, facebook, stb.) küldött üzenetekkel nem áll módunkban foglalkozni.

10. Hangposta üzenetet szintén ne hagyjanak, nincs lehetőségem visszahallgatni azokat.

11. Telefonon egyeztetett időpontokat kérjük pontosan betartani, a táppénz igazolásokért a megbeszélt időpontban pontosan megjelenni. Át nem vett igazolásokat, beutalókat a megbeszélt időponttól számítva 1 hétig áll módunkban őrizni.

12. Labor vagy más vizsgálati eredményeket nem nyomtatunk, azok – ügyfélkapus jogosultsággal – az EESZT felületről letölthetőek. Labor saját névre megcímzett boríték leadása esetén ki tudja küldeni a leletet.

13. Várandósok esetében a várandósgondozási kiskönyv kitöltése miatt 1 alkalommal szükséges a háziorvosnál megjelenni, beutalókat a kitöltött kiskönyv tartalmazza, azért külön nem kell jönni (terheléses vércukorvizsgálathoz sem kell külön beutaló).

14. Várandósok szülésig történő táppénzen tartása a terhesgondozó feladata.

Győrzámoly, 2020.11. 10.

Születésnapi köszöntés

Kedves Győrzámolyiak!

Ebben az évben már másodszor voltam olyan szerencsés, hogy Győrzámoly Önkormányzata és lakóinak nevében köszönthessem a 90. születésnapját ünneplő lakótársunkat.

November 10-én ünnepelte 90. születésnapját Rácz István. Dr. Torma Viktória jegyzőasszonnyal kerestük fel otthonában Pista bácsit. Megható volt látni, hogyan készült a fogadásunkra. Öltönyben, megterített asztallal, könnyes szemmel várt minket. Az ünnepi oklevél és apró ajándékunk nagy öröm volt számára. Elmesélte, hogy mennyire üres a ház mióta egyedül maradt, a házimunkában kicsit nehézkes, mivel 60 év házasság alatt nem „gyakorolt” eleget. Elmondta, hogy szerencsés, mert fiára, annak családjára mindig számíthat, és hatalmas boldogságot okoz neki unokája. Kedves Pista bácsi! Ezúton is kívánunk jó egészséget és sok boldogságot!

Pulai Nikoletta

polgármester

Részletek...

Ősz Győrzámolyon

Kedves Győrzámolyiak!

Szeretettel osztom meg Önökkel/Veletek ezeket a gyönyörű képeket. Győrzámoly az itt élők szemében mindig szép, de ősszel olyan arcát mutatja, ami színekben, fényekben nem ismer határokat. Most, amikor rengeteg szabályhoz kell alkalmazkodnunk, annak érdekében, hogy vigyázzunk egymásra, vigyázzunk magunkra, nem könnyű észrevenni a szépet, a jót. Mégis arra biztatok mindenkit, ha az időjárás engedi szigorúan csak a vele egy háztartásban élővel, vagy egyedül tegyen nagy sétákat a határban, Duna parton, ártérben. Az idősebbek, vagy akinek nincs más lehetősége tartózkodjon sokat az udvaron, ezzel is erősítve az immunrendszerété és, hogy meseszerű látvány pedig doppingolja a lelkéét!

Köszönöm a gyönyörű képeket Marcali Gábornak!

Pulai Nikoletta


Részletek...

Új név az emlékművön

ÚJ NÉV AZ EMLÉKMŰVÖN

A múlt hónapban azzal a kéréssel fordultak a győrzámolyi Önkormányzathoz, hogy a faluközpontban felállított II. Világháborús emlékműre írjuk fel a felsorolásból lemaradt Heinrich János nevét.

A képviselőtestület hozzájárult ennek pótlásához, ami ebben a hónapban meg is történt.

Álljon itt egy kis megemlékezés

Heinrich János 1912.május 06-án született Mezőfényen (Románia-Szatmár megye) itt tanulta ki a híres erdélyi asztalos mesterséget. A faluhoz nem kötődik semmiféle nagy esemény vagy cselekedet de az ő lelkületük, élethez való hozzáállásuk példás volt. Az 1914-ben kitört első világháború, az azt követő forradalmak nem csupán a súlyos emberveszteségek miatt, hanem más vonatkozásban is hatással voltak a közösségre. Elvesztette két évszázados múltjának apai örökségét, a hívő, munkás, becsületes szerénységet. E töredék beállott a rombolók sorába, kiknek munkáját nem az ősök imádságos érzése hatotta át, hanem az istenkáromlással meginduló felforgató tekintélyrombolási vágy.” A következő mondat tömör jellemzése, egybefűzése mindazoknak az erényeknek, amelyek mindenkor e falu sváb népének sajátjai, mondhatnánk, legfőbb jellemzői, így szellemi sarkkövekként határozták meg életmódját, egyéni és közösségi morálját: „Az Istenbe vetett mélységes hit, az egymás iránti szeretet, munkás szorgalom és békességes érzés volt boldog megelégedésük forrása. A keresztényi illem uralta elődeink családi és társadalmi életét.”

Látva az ország feldarabolását és az eszmék elvesztését arra ösztönözte a Heinrich családot, hogy „nyugatabbra” Győr mellé, Győrzámolyra költözzenek. Győrzámolyon befogadást, Győrben pedig munkát kapott Heinrich János egy fatelepen. Szorgalmas, dolgos ember volt, nagyon szerették az általa készített bútorokat egészen 1936-ig amikor is behívták katonának és 1936-38-ig a győri II-ik utász (utak, hidak építésével foglalkozó katona) zászlóaljnál szolgált.

1940-ben bevonult a hadseregbe majd a német megszállás után Varsó keleti védelmére vezényelték, ahol 1945.január 28-án aknavető által lelte halálát a lengyelországi Osztrovszko városa mellett.

33 évesen halt meg, úgy hogy még fiát sem ismerhette meg. Fia Heinrich József szeretné, ha édesapja neve ott lenne az emlékművön és büszkén tudja azt megmutatni a családnak és az unokáknak. Így szeretne ő is hű maradni a régi mezőfényi eszméhez, ami a család tiszteletét helyezi mindenek elé.

Tájékoztató áramszünetről

Lakossági tájékoztatás

Szolgáltatásaink kiváló minősége és a biztonságos ellátás érdekében folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon. A tervszerű fejlesztések elvégzéséhez elengedhetetlen a szolgáltatás időszakos szüneteltetése. Ezért a településükön áramszünet várható a következő időszakban:

Győrzámoly 2020-10-27 08:00-15:00

Ancsali út

Erdősor utca

Szabadság utca

Széchenyi utca

Dr. Pécsi Gy. utca

Kossuth utca 44. szám

Akác utca 1-21. és 2-26. szám

Rákóczi út 39-89. és 32-34. szám

Győrzámoly 2020-11-02 08:00-16:00

Futódomb utca

Köszönjük megértésüket!

Üdvözlettel:

E.ON Ügyfélszolgálat

Őszi dekoráció

Köszönjük a szorgalmas kezek munkáját, akik elkészítették községünk őszi dekorációját! Egyik csapat a falumúzeum környékét díszítette (sajnos róluk a rossz idő miatt nem készült csoportkép), másik csapat a faluközpontot.

Varázsoljuk együtt színessé Győrzámolyt!

Helyi Értéktár létrehozása

Gyűjtsük össze helyi értékeinket!

Sokak számára ismeretes, hogy létezik a Győr-Moson-Sopron Megyei Értéktár, melyben például megtalálható többek között a Szigetközi Friss víz, Dely Mári balladája, Dr. Barsi Ernő munkássága, de az Audi ETO KC vagy akár az Audi TT.

Ezen felbuzdulva gondoltunk arra, hogy megalkotjuk Győrzámoly Helyi Értéktárát. Településünk számos értékkel, népművészeti és kulturális hagyománnyal, gasztronómiai és épített örökséggel rendelkezik, melyek megőrzése indokolt és szükséges. Szeretnénk a település szépségét, értékeit megőrizni és átadni a jövő generációjának, megismertetni az újonnan érkezőkkel, elmélyíteni a már itt lakókban.

Ehhez kérjük a lakosság segítségét, hogy aki birtokában van tovább örökíthető szellemi értékeknek, vagy úgy gondolja, hogy a település egy-egy részlete vagy épülete alkalmas arra, hogy bekerüljön a helyi értékek közé kérjük jelezze az alábbi e-mail címen: muvelodesszervezo@gyorzamoly.hu

A jelölések határideje: 2020. november 1.

Az összegyűjtött értékeket szeretnénk a későbbiekben méltó módon, egy kiadvány formájában megjelentetni. Bízom a lakosság együttműködésében és hiszem, hogy közösen egy gyönyörű kiadványt tudunk összeállítani településünkről!

Pulai Nikoletta

polgármester

(fotó: egy gyönyörű természeti értékünk)

A képen a következők lehetnek: fa, égbolt, növény, túra/szabadtéri, természet és víz

 

Emlékezzünk hőseinkre

Emlékezzünk hőseinkre, Aulich Lajos aradi vértanú utolsó mondatával!

"Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és hazám, tudom, megértik ezt a szolgálatot." Aulich Lajos

A képen a következők lehetnek: 12 ember, , szöveg, amely így szól: „„E HONT UJRA NAGGYA FIAINAK SZENT AKARATA TEHETI" (Vörösmarty Mihóly október”

 

 

 

Megbeszélés Dr. Pető Péterrel

Kedves Győrzámolyiak!

Ma (október 2-án) fogadtam irodámban dr. Pető Pétert a megyei közgyűlés alelnökét, aki számos tisztsége mellett a Megyei Értéktár Bizottságnak és a Magyar Naturpark Szövetségnek is az elnöke.

Lassan egy éve tagja vagyok a Megyei Értéktár Bizottságnak és szívesen mondok igent felkérésének, hogy közösen dolgozzunk Szigetköz, azon belül Alsó-Szigetköz értékeinek megőrzésében, feltárásában.

Kezünkben tartott könyv, a szerdán bemutatott kiadvány, ami 101 megyerikumot ismertet meg az olvasóval. Ehhez a csodálatos könyvhöz csak gratulálni lehet, fantasztikus a grafikája, a szerkesztése, a képek és még sokáig sorolhatnám, hogy mért érdemes kézbe venni, ezt a csodát. Remélem hamarosan kereskedelmi forgalomban is megtalálható lesz!

Vigyázzunk egymásra! Vigyázzunk magunkra!

Pulai Nikoletta

polgármester

 

 

Idősek világnapja

Babazászlók, a babák köszöntésére

Kedves Győrzámolyiak!

Csatlakozva a Három királyfi, három királylány mozgalomhoz a győrzámolyi önkormányzat előtt elhelyezésre kerül a babazászló abban az esetben, ha új lakót hoz a gólya. A zászló minden kislány és kisfiú, valamint szüleik köszöntésére egy hétig lesz kitűzve. Ezzel is szeretnénk kifejezni, hogy a legnagyobb kincsünk a gyermek, aki születésével létrehozza a családot. A családnál pedig semmi nem lehet fontosabb. Nem is kellett sokáig várni a lehetőségre, hogy kitűzhessük a napokban érkezett zászlót. Egy kisfiú és szülei tiszteletére lobog a zászló a hivatalos zászlók mellett.

Vigyázzunk egymásra, vigyázzunk családjainkra!

Pulai Nikoletta

polgármester

 

Köszönetnyilvánítás

Tisztelt Lakótársak! Kedves Győrzámolyiak!

Terveink szerint az Ősztökélő fesztiválon köszöntöttük volna a jubiláló házaspárokat, és mondtunk volna köszönetet a veszélyhelyzetben községünk lakóiról gondoskodó önkénteseknek. Mint ismeretes ez nem valósulhatott meg. Úgy gondolom, hogy bármennyire nehéz helyzetben vagyunk jelenleg is, erről nem szabad elfeledkezni. Ezért szombaton (szeptember 19-én) zárt körben, csak az érintettek jelenlétében, a védekezési szabályok maximális betartása mellett megtartottuk a kis ünnepségünket.

Először az 50 éves évfordulót ünneplő házaspárt köszöntöttük, majd négy 25 éves évfordulót ünneplők következtek. Apró műsorral és kis ajándékkal kedveskedtünk neki.

Ezután következett a veszélyhelyzetben segítők köszöntése. Hálánk jelélül emlékplakettet adtunk a megjelenteknek. Sajnos közülük sokan nem tudtak eljönni, vagy járványérintettség vagy egyéb elfoglaltság miatt. Felemelő érzés volt hallani tőlük, hogy ők nem várnak köszönetet és szükség esetén bármikor számíthatunk rájuk. Köszönjük!

Köszönöm a szervezésben résztvevők munkáját!

Vigyázzunk egymásra! Vigyázzunk magunkra!

Pulai Nikoletta

polgármester

 

Boldog születésnapot!

Kedves Győrzámolyiak!

Mindig nagy öröm számomra, ha idős emberekkel találkozhatom, beszélgethetek. A mai napon sok szeretettel és apró ajándékkal köszöntöttem Dr. Torma Viktória jegyző asszonnyal és Borbély Ildikó közművelődési referenssel 90. születésnapja alkalmából Erdélyi Ferencné Ani nénit. Megkérdeztem a még mindig fiatalos, mosolygós Ani nénit, szerinte mi a fiatalság titka. Azt válaszolta mindig mozgásban kell lenni. Azt hiszem ez egy olyan tanács, amit érdemes megfogadni! Isten éltesse még sokáig Ani nénit, egészségben boldogságban családja körében és községünkben!

Pulai Nikoletta

polgármester

 

Köszönjük a munkát!

Kedves Győrzámolyiak!

Hálás szívvel köszönöm azoknak a munkáját, akik részt vettek a szombati sátorállításban. Az eddigiektől eltérően a sátor betontalpon áll, így nagyobb biztonsággal veszi fel a harcot a természet erejével!

Pulai Nikoletta

polgármester

 

Rongálás

Tisztelt Lakótársak!

Szomorú, hogy ilyen történik községünkben! Köszönöm a lakossági bejelentést! Kérem, hogy akinek bármilyen információja van az esettel kapcsolatban, legyen szíves jelezze a polgarmester@gyorzamoly.hu email címen, vagy a 06/20 2224119-es telefonszámon! Köszönöm szépen az együttműködést!

Pulai Nikoletta

polgármester

2. Baráti Horgásztalálkozó

Köszönöm szépen a meghívást a 2. Baráti Horgásztalálkozóra! Megtiszteltetés volt számomra, hogy átadhattam a díjakat! Jó volt látni ezt a vidám, összetartó közösséget. Bár a halak nem akarták támogatni nagy számban a résztvevőket, ez láthatóan senkinek nem vette kedvét. Köszönöm mindenkinek a munkáját, aki valamilyen formában hozzájárult a találkozó megvalósításához!

Hiszem, egy község ereje a közösségekben rejlik! A horgászokra számíthatunk!

Pulai Nikoletta

polgármester

 

Újabb vihar

Tisztelt Lakótársak! Kedves Győrzámolyiak!

Sajnos a mai vihar is nyomot hagyott községünkben. A viharok jelentős anyagi kárt okoztak, mégis azt gondolom hálásak lehetünk, hogy személyi sérülés nem történt. Hálás szívvel köszönöm azoknak a fantasztikus embereknek a munkáját, akik tegnap este, éjszaka, ma reggel, délelőtt és este a közösség segítségére sietettek!

Pulai Nikoletta

polgármester

 

Augusztusi vihar

Tisztelt Lakosság!

A hirtelen jött vihar településünket sem kímélte.

A falu bejárása folyamatos és az utak tisztítását megkezdtük, a közlekedésre veszélyes helyzeteket megszüntettük. Kérjük, bárki aki segítségre szorul, az jelezze privát üzenetben Pulai Nikoletta polgármester asszonynak.

Pulai Saci, édesanyám nevében, aki a falu különböző pontjain tartózkodik.

 

Nemzeti ünnep augusztus 20.

A történelem viharai mindig is próbára tették hazánkat! Látható ellenségek helyett, most a láthatatlan ellenséggel kell felvenni a harcot. Gondolhatunk itt az embereket fenyegető vírusokra is. De láthatatlan ellenségek azok a negatív változások is, hogy egyre nagyobb tért hódít az ego, háttérbe szorítva a közösséget, hazát. Szent István és az őt követő számtalan példa álljon előttünk, ezen a mai ünnepnapon. A mai ünnep csendesebb a megszokottnál, de talán nem is baj. Így több idő marad elcsendesedni, befelé fordulni, ráébredni arra, hogy magyarnak lenni csodálatos dolog! Isten éltessen Magyarország! Isten éltessen Győrzámoly!

Pulai Nikoletta

 

Sátorbontás, karbantartás

Kedves Győrzámolyiak!

Hálás szívvel köszönöm azoknak a munkáját, akik meghallották a hívó szót és részt vettek a szombati közösségi munkán. A fáradhatatlan lelkes csapat minden várakozáson felül teljesített! Hamarosan folytatjuk!

Pulai Nikoletta

polgármester

 

 

Középiskolások dolgoztak közösségünkért

Tisztelt Lakótársak! Kedves Győrzámolyiak!

Hálás szívvel köszönöm azoknak a középiskolásoknak, volt tanítványaimnak, akik meghallották hívó szavamat közösségi munkavégzésre! Segítségükkel megújult a temető fakerítése és a Polgármesteri Hivatal vaskerítése. Köszönöm, hogy értelemmel töltötték meg a közösségért folytatott munka kifejezést, és munkájukkal hozzájárultak, hogy községünk szépüljön! A jövőben is számítok minden lelkes fiatalra, aki az ötven óra közösségi munkából szívesen teljesítene Győrzámolyon!

Külön köszönöm az önkormányzat munkatársainak, hogy segítették és irányították a diákokat!

Pulai Nikoletta

polgármester

 

Közösségi munka

Új védőnő érkezett községünkbe

Tisztelt Lakótársak! Kedves Győrzámolyiak!

Örömmel tudatom mindenkivel, hogy községünkben a jövőben két védőnői körzetben, két védőnő fogja ellátni a feladatot. Bősze Anita mellé érkezett Keserü Brigitta. Mindkettőjüknek jó munkát kívánok, kívánom, hogy leljék benne örömüket, és hogy Győrzámoly jövője, a sok kicsi gyermek fejlődése közös boldogság legyen szülőnek, védőnőnek és mindenkinek egyaránt!

Pulai Nikoletta

polgármester

Új nyugdíjast köszöntöttünk!

Tisztelt Lakótársak! Kedves Győrzámolyiak!

Szeretettel köszöntöm, magam, a képviselő-testület, a polgármesteri hivatal, volt tanítványai és a község lakóinak nevében Keszeiné Kovács Gyöngyit nyugdíjba vonulása alkalmából! Köszönöm neki több évtizedes tanítói munkáját, hogy szeretettel, türelemmel terelte kis tanítványait a tudás útjára! Hosszú, boldog, egészséges nyugdíjas éveket kívánunk!

Pulai Nikoletta

polgármester

Gyászhír

Tisztelt Lakótársak! Kedves Győrzámolyiak!

Szomorú szívvel értesítem azokat, akik ismerték és szerették, hogy Jákó Györgyné, Maca néni elhunyt. Temetése szűk körben történik, szentmise a lelki üdvéért pénteken (június 26-án) 19 órakor lesz a győrújfalui templomban, aki szeretne, itt tud tőle elbúcsúzni. Mind a győrújfalui, mind a győrzámolyi tanítványai szeretettel emlékeznek rá!

Pulai Nikoletta

polgármester

Megbeszélés Dr Dézsi Csaba Andrással Győr polgármesterével

Tisztelt Lakótársak! Kedves Győrzámolyiak!

A mai napon (június 23-án) Dr. Dézsi Csaba Andrásnál, Győr polgármesterénél jártam.

A megbeszélés tárgya községünk életében fontos szerepet játszó elképzelések, problémák, gondok voltak (pl. elkerülő út, szelektív hulladékgyűjtés, közút állapota, közös ünnepek, programok).

Polgármester Úr a támogatásáról biztosított bennünket és segítő kezet nyújtott céljainak mielőbbi megvalósításában!

Jó érzés volt azt megtapasztalni, hogy a „nagytestvér” Győr, nem feledkezik meg a „kistestvéreiről”, jelen esetben Győrzámolyról. Köszönet érte!

Pulai Nikoletta

polgármester

Anyák napi rajzverseny eredménye

Gratulálunk a nyerteseknek és minden résztvevőnek! 👧🏻👦🏻☀️

Szigetköz - Mosoni-sík Leader Egyesület

Május 26.

Anyák napi verseny szorított helyzetben, de annál nagyobb szívvel

Tájékoztatjuk a Pályázókat és minden érdeklődőt, hogy megtörtént az egyesületünk által kiírt "Együtt Anyával" című Anyák Napi felhívásra beérkezett versek és rajzok zsűrizése.

A felhívásra térségünk óvodáiból és iskoláiból idén összesen 32 pályázat érkezett. A zsűrizésre a kialakult helyzetre való tekintettel idén egy személyt kértünk fel, Tóth -Zokob Anett kavicsfestő művészt, aki mesekönyveket, verses könyveket is ír és illusztrál. Az ország számos pontján tart gyermekeknek természet közeli foglalkozásokat. Szívügye a környezet megismertetése, a gyerekek szemléletformálása.

Óvodás kategória:

1. Király Árnika, Tündérrózsa Óvoda Győrzámoly

2. Fedor Bianka, Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde Napocska csoport

3. Leitner Rebeka, Mosonszolnoki Napköziotthonos Óvoda és Konyha

Alsós rajz kategória:

1 .Kecskés Boglárka, Győrladaméri Községi Általános Iskola

2. Rális Dorothea, Levéli Német Nemzetiségi Általános

3. Klena Eszter, Móra Ferenc Ált. Iskola Mosonmagyaróvár

Alsós kategória vers:

1. Jarabek Nóra, Kimlei Nemzetiségi Általános iskola

2. Papp Huba, Győrladaméri Községi Általános Iskola

3. Rigó Boglárka, Kimlei Nemzetiségi Általános iskola

Köszönjük a részvételt, gratulálunk a díjazottaknak. Az ajándékokat minél hamarabb próbáljuk eljuttatni a helyezetteknek.Bízunk benne, hogy akik idén nem nyertek jövőre újra rajzolnak és írnak verset.

SZMSLE Munkaszervezete

 

Szeretettel gratulálunk!

Szívből gratulálunk Kozma Imre atyának!

Magas állami kitüntetést kapott Kozma Imre atya - Szívből gratulálunk!

A Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal kitüntetést adta át Kozma Imrének, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnökének Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes szerdán Budapesten, a Karmelita kolostorban.

Áder János köztársasági elnök – Semjén Zsolt és Orbán Viktor miniszterelnök előterjesztésére – az elismerést több mint fél évszázados papi szolgálata, a betegek, az elesettek és a rászorulók testi-lelki egészségének, szociális helyzetének javításáért folytatott elhivatott, példaértékű életpályájáért adományozta Kozma Imrének 80. születésnapja alkalmából.

Semjén Zsolt laudációja szerint Kozma Imre bencés diákként és 1963, a pappá szentelése után még inkább megbélyegzett állampolgára lett a Magyar Népköztársaságnak: az utcán követték, megfélemlítésekkel próbálták elbizonytalanítani, a hatalom szívesen meg is szabadult volna tőle, ő viszont tudta, hogy itt van dolga, a magyar népért akar élni.

Zugligeti plébánosként 1989-ben „kinyitotta a szívét és a plébánia kapuját” a Magyarországra érkező keletnémetek előtt. A befogadással irgalmat gyakorolt, bizonyította, hogy az egyházat nem lehet a sekrestyébe zárni, mert küldetése a templomon kívülre szól – fogalmazott a miniszterelnök-helyettes. Kiemelte: Kozma Imre történelmi tettet hajtott végre, amely hozzájárult a kommunista diktatúra bukásához és Kelet-Európa felszabadulásához.

A méltatás arra is kitért, hogy a kitüntetett által alapított Magyar Máltai Szeretetszolgálat a romániai forradalom napjaiban huszonkét teherautónyi segélyt és adományt juttatott át a határon. A délszláv háború idején pedig Kozma Imre „Jézus Krisztus követeként” tárgyalt a szerb hadsereg generálisával és mentett ki 4500 embert Vukovárról.

A máltai szeretetszolgálat Magyarország egyik legjelentősebb segélyszervezete, a Karitatív Tanács tagjaként a kormány stratégiai partnere. Munkatársai az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit gyakorolják, irgalmasságukkal a „szeretetet történetét” írják, és nem csupán társai az elesetteknek, hanem értük is élnek – hangzott el az ünnepségen.

MTI

A képen: Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes a Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal kitüntetést adja át Kozma Imrének, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnökének a Karmelita kolostorban 2020. június 10-én.

Fotó: MTI/Váli Miklós

Köszönet a gyereknapi meglepetésért

Nagyon szépen köszönöm a Profi Rendezvény munkatársainak, Ilés Teofil vezetőnek, volt tanítványaimnak a mai fantasztikus munkát! Köszönöm a kitartást, az igyekezetet, hogy minél több gyerek arcára mosolyt varázsoltak! Jó pihenést kívánok nekik! Szép hétvégét mindenkinek! Isten éltesse a gyermekeket!

Pulai Nikoletta
polgármester

https://www.facebook.com/gyorzamoly/videos/242758457152590/?t=0

Házhoz megy a meglepetés gyermeknapon

Gyermeknap 2020.

Kedves Győrzámolyiak!

A veszélyhelyzetben sem feledkezhetünk meg a számunkra legfontosabbakról, a gyermekekről. A hétvégén gyereknap lesz. Ha az élet nem szólt volna bele, most tartanánk hagyományos gyermeknapi rendezvényünket! Jövőre pótoljuk 😉
Kedves Gyerekek!
Kicsi meglepetéssel készültünk nektek szombatra! Érdemes lesz a kijelölt időpontokban a szokásosnál sűrűbben kitekingetni az utcára. A nap folyamán igyekezni fogunk minél részletesebb információt nyújtani arról, hogy hol jár, apró meglepetésünk.
Boldog gyereknapot kívánok nektek, nagyon vigyázzatok magatokra és családjaitokra!

Pulai Nikoletta
polgármester

Anyák napja 2020.

Anyák napi üzenet: Sokan jelezték, hogy szívesen meghallgatnák a felvételt, ami ma (május 2.) hallható volt az utcákban. Néhány képpel kiegészítve, szeretettel osztom meg mindenkivel! Köszönöm azoknak a munkáját, akik részt vettek a meglepetés kivitelezésében! Isten áldja az Édesanyákat, a Nagymamákat és a Dédiket! 🥰🌷

Pulai Nikoletta polgármester

https://drive.google.com/drive/folders/1-9MLQdMWohCXA4XCDfvy6zSi4koeBu7x?fbclid=IwAR3LOpx-MLz_YKybJXfBByB58LiWpwLghSB2Cz8BWTzHn7cTSBS3_NEVkZM

Májusfa - májusi dekoráció

Kedves Győrzámolyiak!

Ha az élet nem írta volna felül terveinket, akkor holnap, május 1-én került volna sor az idei év első közösségi rendezvényére. Mint tudjuk, ebben az évben másképp alakulnak a dolgok. Az első közösségi rendezvény, ami biztonsággal megtartható, valószínűleg a szeptemberre tervezett Ősz Tök Élő Fesztivál lesz.
Azonban az új hónapot szerettük volna köszönteni és hűek maradni a hagyományokhoz. Így községünk központjában felállításra került a májusfa, amit egy „fiatal pár” őriz lelkesen. Köszönöm a felajánlásokat, a munkát!
Új hónap, új remények, enyhülő szabályok! Remélem, május nem spórol az „aranyával” és bőségesen jut csapadék a földekre, kertekre!
Kérek mindenkit, továbbra is vigyázzunk egymásra, vigyázzunk magunkra, vigyázzunk községünkre!
A három napos hétvégére jó pihenést, feltöltődést kívánok mindenkinek!

Pulai Nikoletta
polgármester

 

Részletek...

Könyvesház

Kedves Győrzámolyiak!

Szeretettel nyújtjuk át Önöknek községünk első KÖNYVES HÁZÁT! Vigyázzunk rá, használjuk minél többet! Bíztatok mindenkit éljen a lehetőséggel! Köszönöm a munkáját, könyvadományát azoknak, akik hozzájárultak Könyves Házunk megvalósításához! Mert olvasni jó!

Pulai Nikoletta
polgármester

Harmincas tábla kihelyezése

Harmincas táblák kerültek kihelyezésre a Győri úton és a Dergiták útján.

Részletek...

Áldott húsvéti ünnepeket!

Kozma Imre Atya húsvéti üzenete

Kedves Győrzámolyiak! Szeretettel osztom meg Önökkel Kozma Imre atya elgondolkodtató üzenetét!

Tisztelt Pulai Nikoletta polgármester asszony!

Húsvéti üzenet

Gondban az Isten miattunk

Az idei nagyböjtben világjárvány formájában, láthatatlan erők jelentek meg, a látható világban.
Nem tudjuk, hogy a reménység több- e szívünkben, vagy a kétségbeesés?
Kezünkben néhány „elrongyolódott”, „összegyűrt” szó, Isten nagyszerű valósága helyett.

Az a kicsi vírushordozó lény, valószínű tudta, hogy itt az idő az emberiség figyelmeztetésére. Az elvilágiasodott gondolkodás Isten helyébe az egyént ültette, a korlátok nélküli szabadság emberét, aki a rendet, a fegyelmet felszámolta, a másik ember tiszteletét kiirtotta, a mának él, az önmegvalósítás abszurd formáit támogatja, a hitet kigúnyolja, a keresztényeket üldözi, s a közösség helyébe a tömeget ültette.

A minap egy bölcs ember hallatta hangját: A vírus átmenetileg visszahozta a rendet.
Újra meg kell tanulnunk a normális, a társadalmi viselkedés rendjét, egymás tiszteletét és megbecsülését, amelyben meghatározó a nemzet és a család, amely védelmet és biztonságot nyújt egyéni életünk kiteljesedéséhez.
A rend betartása a hívőknek lesz könnyebb, akik nem hagyták el Istent. Akik a teljes szabadságot választották, mindennapjaikban is küzdenek a tisztességért, a megbecsülésért, a valódi értékek megtartásáért, a lelki gazdagságért.

A vírus fertőzésveszélyt jelez, érintkezést tilt, embereket választ el egymástól, közben együttérzésre bíztat, szoros együttműködésre késztet, érintkezés nélküli szeretetre szólít fel mindazokkal, akiktől elszakít.
A vírus felébresztette a nemzetek választott vezetőinek lelkiismeretét is, akik felelősek a nemzet-családot egybeölelő országhatárokért, s az őket bizalmukkal megajándékozó népükért, valamint a nemzetek közötti szolidaritás fenntartásáért.
Az orvostudomány fejlettségének mai fokán is, a világjárvánnyal vívott harcunkban a legtöbbet a kiszolgáltatottságunk kerül szóba, ami a lelkünkre utal.
Egyébként ez a felismerés jelenik meg a holisztikus gyógyításban, és a Betegápoló Irgalmasrend gyógyító kultúrájában is.

Elgondolkodtató, hogy Európában a koronavírussal folytatott küzdelmünk során fel sem merült a keresztény válasz, amely egyedülálló eleme a keresztény Európa örökségének, miközben Európa és a magyarság története nem is érthető, a fertőzések nyomán kialakult járványok, és a megoldást kereső válaszok ismerete nélkül.

Emiatt bátorkodom a keresztény választ előtérbe helyezni.
Az egészség a lélek Istennel való harmonikus kapcsolatát jelenti. Ezért a krisztus-hívők számára az egészség nem önmagában érték, hanem azáltal érték, hogy az életnek azt a teljességét (egész-ségét) érthetjük alatta, amelynek megszerzése és megtartása elsősorban nem orvosoktól függ. Így lehetséges az, hogy az egészséges lélek ép és erős maradhat akkor is, ha a test beteg.

A betegség a lelki-erkölcsi rend megbomlásának külső jele.

A gyógyításban a testi gyógyulás csak másodlagos. A valódi gyógyulás az, amikor helyreáll a rend, ember és Isten kapcsolata.
A rendteremtést, az emberi testet öltött Isten Fia, a Megváltó vette magára, aki betegségeinket viselte, akire fájdalmaink nehezedtek, akinek sebei szereztek gyógyulást. Ő állította helyre az emberiség lelki-testi egészségét, egészséges kapcsolatát Istennel.

Ez a tanítás határozza meg az európai kultúrát és civilizációt már kétezer éve, s ez jelent igazodási pontot ezeregyszáz éve Magyarországnak is. Mondhatjuk: A gyógyítás a kétezer éves egyház öröksége.

A világjárvány egyik napról a másikra megváltoztatta életünket. A bezártság is szolgálhatja lelkünk gyógyulását, ha felfedezzük a kereszténység engesztelő gyakorlatait, a bűnbánatot, a böjtöt, az önmegtartóztatást, az imádságot.
Ami rajtunk múlik, azt megtenni kötelesség, ami nem, azt imádkozva bízzuk Isten kezére.
Örvendetes, hogy sokat teszünk testünk egészségéért, de mi lesz a lelkünkkel?
Orandum est, ut sit mens sana, in corpore sano! (Juvenalis) Imádkozni kell azért, hogy ép legyen a lelkünk, ép testünkben!

2020 Húsvétján
Kérem Istent, hogy a feltámadásba vetett hitünk hozza vissza a Lelket Európába.

Légy Te a Kertészek Ásza Győrzámolyon! - Vetőmag támogatás

Tisztelt Lakótársaim! Kedves Győrzámolyiak!

Köszönöm, hogy ilyen sokan csatlakoztak a "Légy te a kertészek ásza Győrzámolyon" csoporthoz, programhoz. Önkormányzatunk szeretne újabb lendületet adni a kertészkedésnek. Összeállítottunk egy „alap” vetőmagcsomagot, amivel a további tevékenykedésre ösztönöznénk a fiatalokat és időseket egyaránt. Azok a győrzámolyi lakosok, akik igényt tartanának a kis csomagra, kérem hozzászólásban jelezzék és kontaktmentesen eljuttatjuk hozzájuk!
Köszönöm Halmos-Polyánki Anett, Horváth Károly és Karácsonyné Mayer Éva képviselőknek, hogy képviselői keretükből anyagi támogatást nyújtottak a programhoz!

Pulai Nikoletta polgármester

Légy Te a Kertészek Ásza Győrzámolyon!

Kedves Győrzámolyiak!

Hiszem, hogy sok kicsi sokra megy! Abból a célból hoztuk létre ezt a csoportot, hogy mindenkit arra biztassunk, legyen otthon egy kis konyhakertje. Gazdaságunk hatalmas pofont kapott a járványtól, hosszú idő lesz, mire ki fogja heverni. Amit otthon megtermelünk, az a miénk, befektetett energiánk többszörösen megtérül. A csoport célja, hogy minél több információt szolgáltasson. Bátran tegyétek fel kérdéseiteket, igyekszünk rá szakemberrel konzultálva válaszolni, de számítunk a tudásotokra, tapasztalataitokra is, ezeket ezen a fórumon megoszthatjuk egymással. Örömmel vesszük a fényképeket a munkátokról, a cseperedő növényekről és majd a betakarításról is. Később pedig lehetőség lesz a csoporton belül virtuális piacra is.

Szeretettel bíztatok mindenkit! Együtt, egymásért!

Pulai Nikoletta polgármester

Ünnepség

A veszélyhelyzetben sem feledkezünk meg hőseinkről. A Tűzoltó Egyesület és az Önkormányzat közösen helyezte el az ünnepi koszorúkat a hősi emlékműnél! Köszönöm a Tűzoltó Egyesület tagjainak a részvételt! Köszönöm az óvodásoknak, hogy ünnepi díszbe öltöztették a faluközpontot! Köszönöm az iskolának, hogy lelkesen készültek az ünnepi műsorra! Az élet most úgy hozta, hogy nem tudták megmutatni az összeállítást a nagyközönségnek. Biztos vagyok azonban benne, hogy többek lettek a megszerzett tudással. A következőben engedjék meg, hogy megosszam Önökkel ünnepi gondolataimat!

Kedves Győrzámolyiak!
Gondolkoztam, hogy egy rögtönzött rendkívüli történelem órával kezdjem beszédemet, hiszen ennek a napnak pontosan tudjuk a történéseit. De inkább úgy gondoltam, hogy ezt meghagyom a gyerekeknek, akik műsorral készültek. A diákjaim sokszor feltették a kérdést, hogy melyik korba mennék vissza, ha tehetném.
Mindig azt mondtam, hogy ebbe az évbe és különösen erre a napra. Hogy miért? Mert érdekelne mi tüzelte, vonzotta a fiatalokat és ő ösztönzésükre a népet az utcára. A kor eszméje a közösségi összetartozás, a lelkesedés és az egymás iránt érzett szeretet és megbecsülés.
A márciusi ifjak nem hátráltak meg a probléma elől, hanem közösen, együtt gondolkozva keresték a megoldást. Nem volt ujjal mutogatás a másikra, hanem vezetőt választva, együtt keresték a megoldást a helyzetre.
Ez az életérzés, hozzáállás az, amit szeretek ebben a korban. És ez az, ami a mai világból hiányzik. A közösségért való önzetlen tenni akarás.
Az 1848-as emberek megmutatták azt az emberi erőt, amely a legkilátástalanabb helyzetből is mutatta a fényt. Hiszen azon a napon hullott a márciusi eső, de ez sem rendítette meg az embereket, hogy meghallgassák, ahogy Petőfi a Nemzeti Múzeum lépcsőjén állva mondta, „Rabok legyünk, vagy szabadok”
Szerte Magyarországon és a világban magyar idős és magyar fiatal március 15-én a szíve fölé tűzi a piros-fehér-zöld kokárdát. S nem azért teszi, hogy lássák, hanem azért meg úgy érzi, hogy hőseink megérdemlik, azaz hazafiságból, tiszteletből. Azoknak a neves és névtelen hősöknek, akik a szabadságharcban harcoltak. Olyan hősök ők, akik igaz nem nyerték meg a forradalmat, de mégis győztek, mégis eredményeket értek el Magyarország fejlődésében.
A Márciusi ifjak hittek abban, hogy a magyaroknak joga van a nemzeti függetlenséghez, az önállósághoz, a szabadsághoz. Az Ő véráldozatuk kellett ahhoz, hogy az ország szekere kimozduljon gödörből.
Természetesen ahhoz, hogy a forradalmi eszmék ilyen nagy horderejűek és eredményesek legyenek, kellett még az összefogás és az egység. Sajnálatosan manapság a széthúzás és ellenségeskedés tapasztalható magyar és magyar között.
Tanulnunk kell őseinktől elszántságot és elhivatottságot. Ha az együtt gondolkodás, egymásnak segítés, türelem és tenni akarás eszméje jelen lesz településünkön is, akkor nyugodtan mondhatjuk érdemes itt élni, érdemes itt jól élni.
Jó a történelmi Hőseinkre visszaemlékezni, jó Magyarnak lenni!
Köszönöm, hogy elolvasták!
Pulai Nikoletta polgármester

Részletek...

MEGHÍVÓ KÖZÖS ÜNNEPLÉSRE

Községünk képekben

Az elmúlt hetekben új képek készültek szeretett településünkről. Ezekből mutatunk meg párat. Lapozgassanak a galériában!

eRECEPT

Dr. Bán Barbara háziorvos tájékoztatása

Kedves Betegeink!

A 2020. 01. 01-től hatályba lépő rendelet értelmében lehetőségünk van papíralapú recept nélküli eRecept kiállítására. Idáig is az un. felhőbe felküldött eRecepteket írtunk, de eddig a rendelet szerint papíralapú „felírási igazolást” is kellett nyomtatnunk, amit a páciens kezébe is kellett adni.

A mostani rendelet lehetővé teszi, hogy a rendelőben való megjelenés nélkül is tudjunk eReceptet írni. Természetesen ez csak az állandó gyógyszerekre vonatkozik, amiket már korábban is írtunk. Az általunk korábban még fel nem írt gyógyszert konzultáció nélkül továbbra sem írunk!

Ezeket a felhőbe kerülő eRecepteket TAJ kártyával, személyesen lehet kiváltani bármelyik gyógyszertárban.

Az ilyen eReceptek igényét számunkra jelezni kell, azok csak akkor kerülnek fel a felhőbe, és csak akkor látja a patikus, ha mi azt megírjuk. Az eRecept igényeket legalább 1 héttel a gyógyszerek elfogyása előtt jelezzék számunkra a következő e-mail címen:

receptdrban@gmail.com

  1. Az e-mailben a következőket kérjük feltüntetni: név, TAJ szám, születési dátum, lakcím valamint a gyógyszerek teljes neve. A nem azonosítható, nem egyértelmű igényeket nem áll módunkban elkészíteni!!
  2. Az 1 hetes előrejelzést kérjük, tartsák be, ha valaki aznap jelzi e-mailben, hogy elfogyott a gyógyszere, azt nem tudom garantálni, hogy aznap fel is kerül a felhőbe!!!!
  3. Az állandó gyógyszerek felírása 3 hónapra történik. Ezeket ki lehet váltani a gyógyszertárban egyszerre is, de természetesen havonta is.

A gördülékeny betegellátást próbáljuk összehangolni az eRceptekkel, ennek megfelelően változást vezetünk be a rendelések menetében. A rendelések helye és ideje összességében változatlan marad.

Kérjük Önöket, hogy azok a betegek, akiknek betegvizsgálatra, akut betegellátásra van szükségük, illetve táppénzesek, lehetőleg a rendelés elejére jöjjenek.

Hétfő:

Győrzámoly:

08.00 –10.00 : Betegvizsgálat, konzultáció, táppénzesek

10.00 –11.30: Állandó receptek írása (személyes megjelenéssel)

11.30 –12.00: e-mailben jelzett eReceptek írása

Kedd:

Győrzámoly

08.00 – 9.00: Betegvizsgálat, konzultáció, táppénzesek

09.00 –10.00: Állandó receptek írása (személyes megjelenéssel)

Győrújfalu:

11.00 – 12.00: Betegvizsgálat, konzultáció, táppénzesek

12.00 –13.00: Állandó receptek írása (személyes megjelenéssel)

Szerda:

Győrzámoly:

12.00 – 14.00: Betegvizsgálat, konzultáció, táppénzesek

14.00 –15.30: Állandó receptek írása (személyes megjelenéssel)

15.30 – 16.00: e-mailben jelzett eReceptek írása

Csütörtök:

Győrzámoly:

08.00 – 10.00: Betegvizsgálat, konzultáció, táppénzesek

10.00 -11.30: Állandó receptek írása

11.30 -12.00: e-mailben jelzett eReceptek írása

Péntek:

Győrújfalu:

08.00 – 09.00: Betegvizsgálat, konzultáció, táppénzesek

09.00 –10.00: Állandó receptek írása (személyes megjelenéssel)

Győrzámoly:

11.00 –12.00: Betegvizsgálat, konzultáció, táppénzesek

12.00 –13.00: Állandó receptek írása (személyes megjelenéssel)

2019. évi földhaszonbérleti díjak kifizetése

Tisztelt Földtulajdonos!

A Gy-M-S Megyei 08-100450 kódszámú vadászterület közös képviselője értesíti, hogy a 2019. évi földhaszonbérleti díjakat az alábbi helyeken és időpontokban fizeti ki 2020. április 4-én szombaton:

Győrzámoly, Tűzoltószertár: 08.00-9.30

Vámosszabadi, Vadászraktár (Temető u.) 10.00-12.00

Kisbajcs, Polgármesteri Hivatal: 14.00-15.00

Győr, Külső-Bácsai u. 41. 15.30-16.30

A földbérleti díjak felvételére bármelyik településen van lehetőség, függetlenül a földtulajdon fekvésének helyétől. A díjkifizetés alapjául szolgáló, tulajdonjogot bizonyító dokumentumokat (tulajdoni lap, földhivatali bejegyző határozat, közjegyzői végzés, adásvételi szerződés stb.) vigyék magukkal. A kifizetési helyeken lehetőség lesz a korábbi, még fel nem vett többlethasznosítási díjak felvételére is.

Készülünk a tavaszra

Kedves Lakótársak!

A falu gondnoksága folyamatosan végzi a karbantartási munkálatokat a településünkön. Az elsődleges feladat, hogy a viharvert öreg, korhadt fákat mihamarabb kivágásra kerüljenek. A hanghatásokért elnézésüket kérjük, de a balesetek elkerülése végett fontos ezen munkálatok elvégzése. A tervek között szerepel tavasszal a kivágott fák pótlására, friss facsemeték ültetése.

Pulai Nikoletta
polgármester

Összegyűjtöttük a lehullott avart

ÖSSZEGYŰJTÖTTÜK A LEHULLOTT AVART

Tisztelt Lakosság!

Október végén és november elején községünkben szervezett keretek között kétszer került sor a lehullott avar házaktól való elszállítására. Az önkormányzat munkatársai minden porta elöl elvitték azokat a zsákba rendezett levél hulladékot, melyet a lakók a kertjeikből gyűjtöttek össze.
Köszönöm a településen élők együttműködését.!

Pulai Nikoletta
polgármester

Idősek napja

Tisztelt Lakosság!

November 15-én községünkben is megrendezésre került a hagyományos idősek napi rendezvény.
A szentmisén az idősek részesültek a betegek szentségében. Innen mentünk át a tornacsarnokba, ahol az ünnepség további része következett.
A polgármesteri köszöntő mellett, felolvasásra került Kozma Imre atya üzenete, majd Takács Ferenc Győrzámoly plébánosa köszöntötte a megjelenteket.
Az óvodások, iskolások műsorát hatalmas tetszéssel fogadták a szépkorú győrzámolyiak. A hangulatot tovább emelte a helyi énekkar műsora, és az EL PASO profi táncosai.
A finom vacsora elfogyasztása után kezdődött a tánc, majd a közös dalolás. A rendezvény éjfél után ért véget.
Köszönetemet fejezem ki azoknak, akik munkájukkal hozzájárultak a rendezvény sikeréhez!
Kérem a Jó Istent, hogy őrizze meg Önöket nekünk még sokáig és jövőre újra együtt ünnepelhessünk.
Sütő András gondolatát idézem: „Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi: a világ nem velük kezdődött.”

Részletek...

Ha elmúlik karácsony........

Kedves Lakótársaim!

A karácsonyfa gyűjtő akció sikeres volt. A település lakosai nagy számban, kulturáltan helyezték el a dekorációtól mentes fenyőfákat a régi kocsma udvarán. Köszönöm mindenkinek az együtt működést. A falu gondoksága több lépésben, heteken belül a fákat elszállítja a gyűjtőhelyről és szabályos keretek között megsemmisíti azokat.

Pulai Nikoletta
polgármester

Vissza Fel
×
Elindult Győrzámoly új honlapja!
Kis türelmet kérünk, a tartalmakon még dolgozunk... ;-)

 

×