Községi hírek

Április 1-től módosul a háziorvosi rendelés

Tisztelt Páciensek!

2024. április 1-től dr. Czabai Barbara Anett látja el a Győrzámoly-Győrújfalu körzet háziorvosi feladatait. Asszisztensnő Pál Emőke. A rendelési idő április 1-jétől az alábbiak szerint alakul:

Hétfő 9.00 – 13.00 Győrzámoly

Kedd

Győrújfalu 8.00 – 10.00

Győrzámoly 10.30 – 12.30

Szerda 11.00 – 15.00 Győrzámoly

Csütörtök 8.00 – 12.00 Győrzámoly

Péntek 10.30 – 13.30 Győrújfalu

Az általános rendelési időt megtalálják önkormányzatunk honlapján a Közérdekű/Háziorvos menüpont alatt. A háziorvos szabadságáról mindig külön tájékoztatást teszünk közzé.

Sírhelymegváltás - közeleg a határidő

Kedves Hozzátartozók!

2022. július 1-jén hatályba lépett a temetőről és a temetkezésről szóló 16/2021. (XI. 20.) önkormányzati rendelet, melynek alapján a győrzámolyi temetőben a temetkezési helyet díjfizetés ellenében lehet megváltani. A jelenleg hatályos szabályok szerint a temetési helyek megváltási és újraváltási díjai:

1. egyes sírhely: bruttó 10.160,-Ft /sírhely/25 év

2. kettes sírhely: bruttó 20.320,-Ft /sírhely/25 év

3. urnasír: bruttó 10.160,-Ft /sírhely/25 év

4. urnafülke: bruttó 10.160,-Ft /sírhely/25 év

5. sírbolt (kripta): bruttó 101.600,-Ft/sírbolt/60 év

A sírhelyek megváltására 2022. szeptemberétől volt lehetőségük. Vannak olyan sírok, melyeket az az eltelt egy évben nem váltottak meg. A 2023. szeptember 30-ig meg nem váltott sírhelyeket az önkormányzat megszünteti.

A 2023. szeptember 30-i véghatáridőig a megállapított díjat az alábbiak szerint lehet megfizetni:

 1. Átutalással történő fizetés esetén kérjük, hogy a gazdalkodas@gyorzamoly.hu e-mail címen szíveskedjenek jelezni, hogy mely hozzátartozójuk után történne a sírhelymegváltás és pontosan ki a számla fizető. Amennyiben a sírhely és az elhunyt személye az e-mail váltást követően pontosan beazonosítható, munkatársunk számlát állít ki a sírhelymegváltásról, amit az abban foglalt határidőig átutalással lehet megfizetni.
 1. Személyesen a Győrzámolyi Polgármesteri Hivatalban 2023. szeptember 11-én és szeptember 25-én 7.00-17.00 óra között. Ettől eltérő időpontban nincs mód a személyes befizetésre.

Súlykorlátozás az 1401 sz. úton

Tájékoztatás pótösszeírásról

Tájékoztatás népszámlálás keretében pótösszeírásról 2022. november 21. és 2022. november 28. között

A 2021. évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény (a továbbiakban: Törvény), valamint a 2021. évi népszámlálás végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról szóló 362/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján Magyarországon – így Győrzámolyon is – 2022. október 1. és 2022. november 28. napja között népszámlálás kerül végrehajtásra.

A népszámlálás, az adatok összeírása a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) szakmai irányításával történik.

A pótösszeírásra az interjús adatfelvételi szakaszt (terepmunkát) követően 2022. november 21. és 2022. november 28. között kerül sor. A Győrzámolyi Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének (a továbbiakban: Jegyző), mint helyi népszámlálási felelősnek a feladata, hogy megszervezze a pótösszeírás lebonyolítását, melynek során meghatározza a pótösszeírás feltételeit, így annak helyszínét és ügyfélfogadási idejét.

Győrzámoly községben a pótösszeírás helyszíne:

Győrzámolyi Polgármesteri Hivatal
(9172 Győrzámoly, Rákóczi út 45.)

A pótösszeírás időpontjai:

November 21. hétfő 9.00-11.00; november 23. szerda 15.00-17.00;

November 24. csütörtök 9.00-11.00 óra; november 28. hétfő 15.00-17.00

November 22-én kedden és november 25-27. (péntek-vasárnap) között a pótösszeírási igényüket a +3620/222-4119 telefonszámon jelezhetik.

A pótösszeírási időszakban az összeírásból kimaradt személyeknek kell jelentkezniük a Jegyzőnél.

A pótösszeírásban résztvevő adatszolgáltatónak meg kell adnia a kimaradt személy háztartásának címét, függetlenül attól, hogy eredetileg a cím a település mely körzetében volt megtalálható. Minden címen ki kell tölteni a lakáskérdőívet (már összeírt háztartásból kimaradt személy esetében akár újból) és annyi személyi kérdőívet, ahány személyt korábban nem írtak össze. Amennyiben a háztartásban élő valamennyi személy kimaradt, abban az esetben a lakás kérdőív mellett minden személyről fel kell venni személyi kérdőívet.

A Törvény 3. § (1) bekezdése értelmében az adatszolgáltatás kötelező.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a pótösszeírási időszak lezárását követően már nincs lehetőség újonnan jelentkező személyek összeírására!

A pótösszeírás megadott időpontjaira a gyorsabb lebonyolítás érdekében lehet előzetesen is jelentkezni Horváth Bernadett igazgatási ügyintézőnél az igazgatas@gyorzamoly.hu e-mail címen, másolatban dr. Torma Viktória jegyzőnél, mint helyi népszámlálási felelősnél a jegyzo@gyorzamoly.hu e-mail címen.

dr. Torma Viktória jegyző, helyi népszámlálási felelős

Ünnepélyes átadó 2022. október 21.

Ünnepi beszéd

A mai napon két, a győrzámolyiak biztonságát elősegítő projekt megvalósulásának megünneplésén vagyunk jelen. Az álom, mely mind a forgalombiztonság és mind a közbiztonság szempontjából hiánypótló és égető beruházás volt. Engedjék meg, hogy külön-külön számoljak be azokról a beruházásokról, melyekre a helyi lakosok több évtizede vártak.

Talán nem nagy túlzással mondhatom azt, hogy a 1401-es közút győrzámolyi szakaszának felújítására nem csak a faluban élők, hanem a szigetköziek nagy része is várt már. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. beruházásában, hazai központi költségvetési forrásból a Magyar Falu Útfelújítási Program keretében újulhatott meg a 1401-es közút, 3071 méter hosszú győrzámolyi szakasza. A beruházás összköltsége: bruttó 1 013 491 655 FT

Ez a nagyméretű felújítás is bizonyítja, hogy az országnak vidékbarát kormánya van, amely odafigyel a településekre. Köszönet érte dr. Nagy István Úrnak országgyűlési képviselőnknek és Gyopáros Alpár Úrnak, a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztosnak! Az új útszakasz létrejöttével a Szigetközi utak újraegyesítése történt meg, hiszen ez a szakasz méltatlan volt a Szigetközi tájhoz, most végre újra egységet alkotnak.

Nem véletlen a helyszínválasztás, hiszen a közút felújításához hozzátartozott, a Zámolyi Csatornán lévő híd felújítása, ami mellé egy új járdaszakasz is épült. A sok jó mellett, amit községünk kapott a felújítástól, ezt azért tartom fontosnak kiemelni, mert így gyalogos összeköttetés létesült a két településrész között úgy, hogy nem kell átkelni a 1401-es út hatalmas forgalmat lebonyolító szakaszán. A másik ilyen, szintén a település lakóinak biztonságos közlekedését szolgáló változás a két új gyalogátkelőhely megépítése volt. Ehhez önkormányzatunk 5 802 000 forinttal járult hozzá.

Az 1401-es szigetközi út győrzámolyi szakaszának felújítására a Magyar Közút által kiírt közbeszerzést a Strabag nyerte meg - tavasszal kezdődött a kivitelezés, mely 120 napot vett igénybe. Külön köszönet a Strabag Kft. vezetőinek, munkatársainak, akik türelemmel viselték a felújítással járó lakossági panaszokat. Igyekeztek minden problémát orvosolni és a lehető leghamarabb reagálni, Hegyi Dezső művezető úr szinte már a falu lakosának tekintheti magát, olyan sok emberrel volt kénytelen megismerkedni.

Köszönöm az együttműködést a Magyar Közút munkatársainak, a Strabag munkatársainak, úgy gondolom jó csapatot alkottunk!

Szeretném megköszönni a lakosoknak, szigetközben élőknek, és az út használóinak, hogy a közel négy hónapos munka alatt a többség segítette az úton dolgozókat, valamint türelemmel viselte a felújítással járó útlezárásokat.

Másik nagy álom, mely a közbiztonság jobbá tételét hivatott elősegíteni, egy kamerarendszer telepítése volt, mely a covid alatt valósult meg Győrzámolyon. Ünnepélyes átadását azonban a járványhelyzet akkor megakadályozta. Ezért most, kihasználva az alkalmat, az útfelújítással együtt ezt is megünnepeljük. A 21 kamerából álló térfigyelő rendszer, melyből a falu elején és végén elhelyezett kamera rendszámtábla rögzítésére és felismerésére is alkalmas, összesen 14 379 297,-Ft volt. Vidékfejlesztési program keretén belül a Szigetközi Mosoni Sík Leader Egyesület pályázatán 5 millió forintot nyert községünk, a többit az önkormányzat saját erőből biztosította. A rendőrség vezetőivel közösen kerestük meg és jártuk be azokat a helyszíneket, ahova a kamerák kikerültek, ezenfelül a rendőrséggel településünk egy együttműködési megállapodást kötött. A kamerák már több esetben segítették a rendőrség munkáját és bebizonyosodott, hogy a térfigyelő kamerák mellett, nagy szükség van a rendszámtábla felismerő kamerákra is.

Hálás köszönet a Patent csoport munkatársainak, hogy egy modern, korszerű rendszer jött létre. Együttműködésünk azóta is töretlen. Már a bővítésen gondolkodunk azért, hogy még biztonságosabbá tegyük a településünket! A kamerarendszer karbantartásán túl, aktív támogatói a közösségi rendezvényeinek is, amit itt is nagyon szépen köszönök.

2019-ben két nagy céllal vágtam neki a polgármesteri hivatásnak. Ezt a megválasztott képviselő testület maximálisan támogatta, támogatja azóta is. Az egyik a 1401-es közút győrzámolyi szakaszának, - amit mi csak országútnak hívunk - a felújítása volt. 2019 őszén még senki nem láthatta előre azt a sok nehézséget, amivel azóta is folyamatosan szembe kell nézni. És ennek ellenére sikerült megvalósítani! Köszönöm ezt a csodát! Ez adjon erőt a mai rendkívül nehéz helyzetben mindenkinek! Mi magyarok kivételes emberek vagyunk, a nehézségek közepette is tudunk jól teljesíteni! A közös út összeköt bennünket!

Kívánom Mindenkinek, hogy mind a saját útja, mind az ország útja a lehető legkevesebb kátyút tartalmazza és töretlenül épüljön, haladjon a végső cél felé!

Pulai Nikoletta

polgármester

Sajtómegjelenések:

Győri Hírek & Magazin – Oxygen Media

Facebook

Győr Plusz Média

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.gyorplusz.hu%2Fregio%2Fmilliardos-felujitas-a-forgalmas-szigetkozi-uton%2F%3Ffbclid%3DIwAR0qYZxvC96GCvpRYAuGhxX3RozOJAitsHzdMD5DsTVVnOEFgjmAzIbBsJ8&h=AT3CxSSk_wG6cbCmlPlJ7YqqUlxH1by5BGtHH9MtzCM5g7fHwpL30sawoBVqLD8Ghsv7ct7wrxUJXqXechQYf0e08EYr__x4Wp3DyRadYxMq8B1s9hDsM3yJUSsdRZnLVCzRwQ

Kisalföld

KISALFOLD - Elkészült a Győrzámolyon átvezető út felújítása, amire sokan vártak - galéria

fotó: Bánhegyi István

NÉPSZÁMLÁLÁS - TÁJÉKOZTATÁS SZÁMLÁLÓBIZTOSI TEREPMUNKA MEGKEZDÉSÉRŐL

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy október 20. és november 20. között azokat a háztartásokat, amelyek nem éltek az online kitöltés lehetőségével, számlálóbiztosok keresik fel.
Győrzámolyon számlálóbiztosi feladatok lát el:
- Szabó-Gerebenics Ágnes
- Majorné Szabó Bernadett
- Márton Réka
- Dénes Barbara
- Korolovics Petra
- Harangi István Lajos
A népszámlálás során a számlálóbiztosok a személyes irataikat nem kérik, ők viszont hitelt érdemlően, az okmányaikkal tudják igazolni magukat. Van számlálóbiztosi igazolványuk, amelyen szerepel a nevük és az azonosítószámuk, azonban kérésre fényképes igazolvánnyal (személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél) is igazolják számlálói jogosultságukat.
Kérjük, hogy a népszámlálás sikeres lebonyolítása érdekében a számlálóbiztosokkal szíveskedjenek együttműködni!
További információkat az alábbi linken olvashatnak:

Tájékoztató népszámlálásról

NÉPSZÁMLÁLÁS, 2022: FELELJÜNK, EGYMÁSÉRT!

Október 1-jén kezdődött hazánkban a Magyarország teljes népességére és az összes lakására kiterjedő népszámlálás. Az adatgyűjtés pontos és részletes képet ad a népesség számáról, demográfiai jellemzőiről, egészségi állapotáról, iskolázottságáról, foglalkoztatottságáról, nemzetiségi és vallási összetételéről, élet- és lakáskörülményeiről. A népszámláláson való részvételt a 2018. évi CI. törvény írja elő, eredményei mindannyiunk mindennapjait, jövőjét befolyásoló szociális és gazdasági döntések, országos, regionális és helyi fejlesztések alapjául szolgálnak.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) minden magyarországi lakcímre szeptember utolsó napjaiban postai felkérőlevelet küldött. Ez nem névre szólóan érkezik a postaládába, a címzésben csak a ház címe szerepel. Nagyon fontos, hogy a felkérőlevelet mindenki őrizze meg! A levélben a népszámlálásról szóló hasznos információk mellett egy 12 jegyű belépési kód is található, aminek segítségével minden háztartás önállóan, interneten keresztül ki tudja tölteni a népszámlálási kérdőíveket a népszámlálás honlapján (nepszamlalas2022.hu).

Kérdőívet kell kitölteni

 • mindenkiről, aki Magyarországon él,
 • azokról is, akik átmenetileg, 12 hónapnál rövidebb ideig külföldön tartózkodnak,
 • a külföldi állampolgárokról is, ha legalább 3 hónapja Magyarországon tartózkodnak.

A népszámlálás során a lakáskörülményekről is nyilatkozunk. Az ország területén minden

 • lakás,
 • lakott üdülő és lakott egyéb lakóegység,
 • közösségi éjszakai elhelyezést szolgáló intézmény összeírása megtörténik.

(Fontos, hogy a lakáskérdőívet minden, a tulajdonunkban álló, de adott esetben nem lakott, üresen álló lakásról is ki kell tölteni, az arra a címre érkezett felkérőlevél alapján.)

Minden háztartásnak egy lakáskérdőívet és annyi személyi kérdőívet kell kitölteni, ahányan a lakásban laknak. A kérdőív kérdéseire a 2022. október 1-jén fennálló állapotot alapul véve kell válaszolni.

Online szeretné a kérdőívet kitölteni, de nem találja a kódját? Erre is van megoldás!

Az egyedi belépési kódot a szeptember utolsó napjaiban kézbesített postai felkérőlevél tartalmazza. Ha nem találja az egyedi belépési kódot, akkor a https://tokenreq.nepszamlalas2022.hu/login?lang=hu oldalon tud újat igényelni 2022. október 1-től, ügyfélkapus azonosítást követően. Az igénylés során az elektronikus űrlapon meg kell adnia:

 • az e-mail címét, amelyre a kód meg fog érkezni;
 • azt a lakcímet, amelyre vonatkozóan a kérdőívkitöltés történik.
Győrzámolyon vannak olyan címek (pl. Szerencse utca), melyek később létesültek, mint a KSH által használt adatbázis időpontja, ezért ide nem érkezett meg a felkérő levél. Ilyen esetben a fentebb ismertett módon van lehetőség az egyedi belépési kód igénylésére és a kérdőív online kitöltésére.

A népszámlálási kérdőívet önállóan, az interneten október 1. és 16. között lehet kitölteni, egy, erre a célra létrehozott zárt rendszerű, online felületen keresztül, amelybe a felkérőlevélben szereplő egyedi, 12 jegyű kóddal lehet belépni. Mindazok, akik október 16-ig online kitöltik a népszámlálási kérdőívet, nyereményjátékban vehetnek részt, amelynek keretében az online kitöltési időszak alatt naponta 5 db, egyenként 100 000 forint értékű ajándékutalványt sorsol ki a KSH a kitöltők között. Fontos, hogy a kitöltés végeztével kapott, a kitöltést igazoló kódot mindenki őrizze meg, mert azzal igazolható, hogy valóban megtörtént az online válaszadás, ki lettek töltve a kérdőívek. Azokat a háztartásokat, amelyek október 16-ig nem élnek az online kitöltés lehetőségével, október 17. és november 20. között számlálóbiztosok keresik fel, akik tableten rögzítik a válaszaikat. Akik pedig sem online, sem számlálóbiztos által nem teljesítik november 20-ig az adatszolgáltatási kötelezettségüket, november 21. és 28. között a település jegyzőjénél jelentkezve tehetnek ennek eleget.

Kérjük Önöket, hogy minél többen éljenek az online kitöltés lehetőségvel és segítsék ebben azokat is, akik nem járatosak az internet világában.

Segítő együttműködésüket köszönjük!

dr. Torma Viktória jegyző

Háziorvosi helyettesítés 2022. 08. 22-26.

Sírhelymegváltás a temetőben

Kedves Hozzátartozók!

2022. július 1-jén hatályba lépett a temetőről és a temetkezésről szóló 16/2021. (XI. 20.) önkormányzati rendelet, melynek alapján a győrzámolyi temetőben a temetkezési helyet díjfizetés ellenében lehet megváltani. A jelenleg hatályos szabályok szerint a temetési helyek megváltási és újraváltási díjai:

1. egyes sírhely: 8.000,-Ft + ÁFA /sírhely/25 év

2. kettes sírhely: 16.000,-Ft + ÁFA /sírhely/25 év

3. urnasír: 8.000,-Ft + ÁFA /sírhely/25 év

4. urnafülke: 8.000,-Ft + ÁFA /sírhely/25 év

5. sírbolt (kripta): 80.000,-Ft + ÁFA/sírbolt/60 év

A megállapított díjat az alábbiak szerint lehet megfizetni:

 1. Átutalással történő fizetés esetén kérjük, hogy a gazdalkodas@gyorzamoly.hu e-mail címen szíveskedjenek jelezni, hogy mely hozzátartozójuk után történne a sírhelymegváltás és pontosan ki a számla fizető. Amennyiben a sírhely és az elhunyt személye az e-mail váltást követően pontosan beazonosítható, munkatársunk számlát állít ki a sírhelymegváltásról, amit az abban foglalt határidőig átutalással lehet megfizetni.
 1. Személyesen a Győrzámolyi Polgármesteri Hivatalban szeptembertől kezdődően minden hónap első hétfőjén 8.00-16.00 óra között. Ettől eltérő időpontban nincs mód a személyes befizetésre! Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy az első időszakban többen fogják felkeresni a hivatalt, így mindenkitől türelmet kérünk, mert a számla kiállítása és a készpénzes fizetés időigényes folyamat. A személyes befizetés pontos időpontjai, melynek kérjük betartását:

2022. év

szeptember 5. hétfő

október 3. hétfő

november 7. hétfő

december 5. hétfő

2023. év

január 2. hétfő helyett ÚJ IDŐPONT január 9. hétfő

február 6. hétfő

március 6. hétfő

április 3. hétfő

dr. Torma Viktória jegyző

Ebösszeírás 2022.

TÁJÉKOZTATÁS EBÖSSZEÍRÁSRÓL

TISZTELT EBTARTÓK!

Győrzámoly Község Önkormányzata az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-a alapján az önkormányzati ebrendészeti feladatok ellátása céljából, az állat tartója és más személyek jogainak, személyi biztonságának és tulajdonának védelme, valamint a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásai miatt, a jogszabályban meghatározott adattartalommal ebösszeírást végez.

Az eb tulajdonosa vagy az eb tartója az ebösszeíráskor határidőben köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Az ebösszeírás időtartama: 2022. szeptember 1. – 2022. október 31.

Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy adatlapot kell kitölteni és az(oka)t aláírva a Polgármesteri Hivatalba eljuttatni:

 • személyesen a hivatalban lévő gyűjtőládába helyezve,
 • levélpostai úton megküldve (9172 Győrzámoly, Rákóczi út 45.), vagy
 • szkennelve az onkormanyzat.gyorzamoly@gmail.com e-mail címre megküldve (az üzenet tárgyában kérjük megjelölni „ebösszeírás”)
 • ügyfélkapun keresztül megküldve az e-papír szolgáltatást igénybe véve https://epapir.gov.hu/

Az ebösszeíró adatlap papír alapon igényelhető a hivatalban és letölthető az alábbi linkről: https://www.gyorzamoly.hu/onkormanyzat/letoltheto-nyomtatvanyok

Felhívom egyúttal az ebtulajdonosok figyelmét arra, hogy:

 • 2013. január 1-jétől - a hivatkozott törvény szerint - a négy hónaposnál idősebb ebeket traszponderrel (mikrochippel) megjelölve lehet csak tartani. A jogszabály megsértése esetén az ebtartó minimálisan 45.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, ezért kérem, hogy aki e kötelezettségének még nem tett eleget, az ebösszeírási adatlap kitöltése előtt azt szíveskedjen pótolni.
 • Az ebösszeírásnál a mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a bilétával rendelkező és a helyi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni.
 • Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.

Kérem szíves együttműködésüket az ebösszeírás sikeres lebonyolítása érdekében.

dr. Torma Viktória jegyző

Községünk új díszpolgára

Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Takács Ferenc úrnak, a Győrzámolyi Római Katolikus Plébánia plébánosának, a községben 24 évig tartó papi szolgálata elismeréseként díszpolgári címet adományozott. A címmel együtt járó emlékplakettet és elismerést a templom Szent László napi búcsúja tiszteletére tartott szentmisét követően adta át Pulai Nikoletta polgármester és dr. Torma Viktória jegyző.