Községi hírek

Tájékoztató népszámlálásról

NÉPSZÁMLÁLÁS, 2022: FELELJÜNK, EGYMÁSÉRT!

Október 1-jén kezdődött hazánkban a Magyarország teljes népességére és az összes lakására kiterjedő népszámlálás. Az adatgyűjtés pontos és részletes képet ad a népesség számáról, demográfiai jellemzőiről, egészségi állapotáról, iskolázottságáról, foglalkoztatottságáról, nemzetiségi és vallási összetételéről, élet- és lakáskörülményeiről. A népszámláláson való részvételt a 2018. évi CI. törvény írja elő, eredményei mindannyiunk mindennapjait, jövőjét befolyásoló szociális és gazdasági döntések, országos, regionális és helyi fejlesztések alapjául szolgálnak.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) minden magyarországi lakcímre szeptember utolsó napjaiban postai felkérőlevelet küldött. Ez nem névre szólóan érkezik a postaládába, a címzésben csak a ház címe szerepel. Nagyon fontos, hogy a felkérőlevelet mindenki őrizze meg! A levélben a népszámlálásról szóló hasznos információk mellett egy 12 jegyű belépési kód is található, aminek segítségével minden háztartás önállóan, interneten keresztül ki tudja tölteni a népszámlálási kérdőíveket a népszámlálás honlapján (nepszamlalas2022.hu).

Kérdőívet kell kitölteni

 • mindenkiről, aki Magyarországon él,
 • azokról is, akik átmenetileg, 12 hónapnál rövidebb ideig külföldön tartózkodnak,
 • a külföldi állampolgárokról is, ha legalább 3 hónapja Magyarországon tartózkodnak.

A népszámlálás során a lakáskörülményekről is nyilatkozunk. Az ország területén minden

 • lakás,
 • lakott üdülő és lakott egyéb lakóegység,
 • közösségi éjszakai elhelyezést szolgáló intézmény összeírása megtörténik.

(Fontos, hogy a lakáskérdőívet minden, a tulajdonunkban álló, de adott esetben nem lakott, üresen álló lakásról is ki kell tölteni, az arra a címre érkezett felkérőlevél alapján.)

Minden háztartásnak egy lakáskérdőívet és annyi személyi kérdőívet kell kitölteni, ahányan a lakásban laknak. A kérdőív kérdéseire a 2022. október 1-jén fennálló állapotot alapul véve kell válaszolni.

Online szeretné a kérdőívet kitölteni, de nem találja a kódját? Erre is van megoldás!

Az egyedi belépési kódot a szeptember utolsó napjaiban kézbesített postai felkérőlevél tartalmazza. Ha nem találja az egyedi belépési kódot, akkor a belepes.nepszamlalas2022.hu oldalon tud újat igényelni 2022. október 1-től, ügyfélkapus azonosítást követően. Az igénylés során az elektronikus űrlapon meg kell adnia:

 • az e-mail címét, amelyre a kód meg fog érkezni;
 • azt a lakcímet, amelyre vonatkozóan a kérdőívkitöltés történik.
Győrzámolyon vannak olyan címek (pl. Szerencse utca), melyek később létesültek, mint a KSH által használt adatbázis időpontja, ezért ide nem érkezett meg a felkérő levél. Ilyen esetben a fentebb ismertett módon van lehetőség az egyedi belépési kód igénylésére és a kérdőív online kitöltésére.

A népszámlálási kérdőívet önállóan, az interneten október 1. és 16. között lehet kitölteni, egy, erre a célra létrehozott zárt rendszerű, online felületen keresztül, amelybe a felkérőlevélben szereplő egyedi, 12 jegyű kóddal lehet belépni. Mindazok, akik október 16-ig online kitöltik a népszámlálási kérdőívet, nyereményjátékban vehetnek részt, amelynek keretében az online kitöltési időszak alatt naponta 5 db, egyenként 100 000 forint értékű ajándékutalványt sorsol ki a KSH a kitöltők között. Fontos, hogy a kitöltés végeztével kapott, a kitöltést igazoló kódot mindenki őrizze meg, mert azzal igazolható, hogy valóban megtörtént az online válaszadás, ki lettek töltve a kérdőívek. Azokat a háztartásokat, amelyek október 16-ig nem élnek az online kitöltés lehetőségével, október 17. és november 20. között számlálóbiztosok keresik fel, akik tableten rögzítik a válaszaikat. Akik pedig sem online, sem számlálóbiztos által nem teljesítik november 20-ig az adatszolgáltatási kötelezettségüket, november 21. és 28. között a település jegyzőjénél jelentkezve tehetnek ennek eleget.

Kérjük Önöket, hogy minél többen éljenek az online kitöltés lehetőségvel és segítsék ebben azokat is, akik nem járatosak az internet világában.

Segítő együttműködésüket köszönjük!

dr. Torma Viktória jegyző

Háziorvosi helyettesítés 2022. 08. 22-26.

Sírhelymegváltás a temetőben

Kedves Hozzátartozók!

2022. július 1-jén hatályba lépett a temetőről és a temetkezésről szóló 16/2021. (XI. 20.) önkormányzati rendelet, melynek alapján a győrzámolyi temetőben a temetkezési helyet díjfizetés ellenében lehet megváltani. A jelenleg hatályos szabályok szerint a temetési helyek megváltási és újraváltási díjai:

1. egyes sírhely: 8.000,-Ft + ÁFA /sírhely/25 év

2. kettes sírhely: 16.000,-Ft + ÁFA /sírhely/25 év

3. urnasír: 8.000,-Ft + ÁFA /sírhely/25 év

4. urnafülke: 8.000,-Ft + ÁFA /sírhely/25 év

5. sírbolt (kripta): 80.000,-Ft + ÁFA/sírbolt/60 év

6. rátemetés vagy urnás rátemetés esetén a sírhely díja: a mindenkori sírhelydíjnak a lejárati időre számított időarányos része (pl.: Kettes sírhelybe rátemetés történik a sírhelymegváltás 10. évében, azaz a megváltási időből még 15 év hátravan. Ez esetben 9.600,-Ft+áfa a rátemetés díja.)

A megállapított díjat az alábbiak szerint lehet megfizetni:

 1. Átutalással történő fizetés esetén kérjük, hogy a gazdalkodas@gyorzamoly.hu e-mail címen szíveskedjenek jelezni, hogy mely hozzátartozójuk után történne a sírhelymegváltás és pontosan ki a számla fizető. Amennyiben a sírhely és az elhunyt személye az e-mail váltást követően pontosan beazonosítható, munkatársunk számlát állít ki a sírhelymegváltásról, amit az abban foglalt határidőig átutalással lehet megfizetni.
 1. Személyesen a Győrzámolyi Polgármesteri Hivatalban szeptembertől kezdődően minden hónap első hétfőjén 8.00-16.00 óra között. Ettől eltérő időpontban nincs mód a személyes befizetésre! Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy az első időszakban többen fogják felkeresni a hivatalt, így mindenkitől türelmet kérünk, mert a számla kiállítása és a készpénzes fizetés időigényes folyamat. A személyes befizetés pontos időpontjai, melynek kérjük betartását:

2022. év

szeptember 5. hétfő

október 3. hétfő

november 7. hétfő

december 5. hétfő

2023. év

január 2. hétfő

február 6. hétfő

március 6. hétfő

április 3. hétfő

dr. Torma Viktória jegyző

Ebösszeírás 2022.

TÁJÉKOZTATÁS EBÖSSZEÍRÁSRÓL

TISZTELT EBTARTÓK!

Győrzámoly Község Önkormányzata az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-a alapján az önkormányzati ebrendészeti feladatok ellátása céljából, az állat tartója és más személyek jogainak, személyi biztonságának és tulajdonának védelme, valamint a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásai miatt, a jogszabályban meghatározott adattartalommal ebösszeírást végez.

Az eb tulajdonosa vagy az eb tartója az ebösszeíráskor határidőben köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Az ebösszeírás időtartama: 2022. szeptember 1. – 2022. október 31.

Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy adatlapot kell kitölteni és az(oka)t aláírva a Polgármesteri Hivatalba eljuttatni:

 • személyesen a hivatalban lévő gyűjtőládába helyezve,
 • levélpostai úton megküldve (9172 Győrzámoly, Rákóczi út 45.), vagy
 • szkennelve az onkormanyzat.gyorzamoly@gmail.com e-mail címre megküldve (az üzenet tárgyában kérjük megjelölni „ebösszeírás”)
 • ügyfélkapun keresztül megküldve az e-papír szolgáltatást igénybe véve https://epapir.gov.hu/

Az ebösszeíró adatlap papír alapon igényelhető a hivatalban és letölthető az alábbi linkről: https://www.gyorzamoly.hu/onkormanyzat/letoltheto-nyomtatvanyok

Felhívom egyúttal az ebtulajdonosok figyelmét arra, hogy:

 • 2013. január 1-jétől - a hivatkozott törvény szerint - a négy hónaposnál idősebb ebeket traszponderrel (mikrochippel) megjelölve lehet csak tartani. A jogszabály megsértése esetén az ebtartó minimálisan 45.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, ezért kérem, hogy aki e kötelezettségének még nem tett eleget, az ebösszeírási adatlap kitöltése előtt azt szíveskedjen pótolni.
 • Az ebösszeírásnál a mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a bilétával rendelkező és a helyi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni.
 • Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.

Kérem szíves együttműködésüket az ebösszeírás sikeres lebonyolítása érdekében.

dr. Torma Viktória jegyző

Háziorvos nyári szabadsága

dr. Bán Barbara értesíti a pácienseit, hogy 2022. 07. 25. – 07.29. között helyettesítés lesz.

A helyettesítés alatt a rendelési idő a következőképpen alakul:

2022. 07. 26. (kedd) – 9:00-10:30 Győrzámoly

2022. 07. 27. (szerda) - 12:30-14:00 Győrzámoly

2022. 07. 29. (péntek) – 11:30-13:00 Győrzámoly

A panaszosok lehetőleg a rendelés elejére érkezzenek. Állandó receptek igénylése továbbra is emailen lehetséges, várhatóan a helyettesítés alatt megnövekedett idővel számoljanak. Helyettes orvos: Dr. Markotics Ildikó, tel.: 06 - 20 - 5168555

Községünk új díszpolgára

Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Takács Ferenc úrnak, a Győrzámolyi Római Katolikus Plébánia plébánosának, a községben 24 évig tartó papi szolgálata elismeréseként díszpolgári címet adományozott. A címmel együtt járó emlékplakettet és elismerést a templom Szent László napi búcsúja tiszteletére tartott szentmisét követően adta át Pulai Nikoletta polgármester és dr. Torma Viktória jegyző.