Győrzámoly Község honlapja

Polgármesteri köszöntő

KEDVES LÁTOGATÓ! TISZTELT GYŐRZÁMOLYI POLGÁRTÁRSAM!

Győrzámoly község 2019. október 13-án megválasztott polgármestereként, szeretettel köszöntöm! Örömmel tájékoztatom, hogy választási ígéretemhez híven, megújul honlapunk.
Naprakész, fontos információkat osztunk meg Önökkel, hogy közösségünk minden tagja, időt megtakarítva, azonnal és könnyedén tájékozódhasson Győrzámoly mindennapjairól. A közérdekű információk mellett, láthatóvá tesszük a képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveit és a pénzügyi gazdálkodást. Olvashatnak lakosságnak nyújtott szolgáltatásainkról, terveinkről, rendezvényeinkről. Iskolánkról, óvodánkról, bölcsődénkről. Egyházi életünkről, sporteredményeinkről, civilszervezeteinkről. Fényképeket, videókat láthatnak.
Tudom, hogy sokan vannak még Önök között olyanok, akiknek szokatlan, esetleg idegen ez a kommunikációs forma. Őket arra biztatom, ismerkedjenek velünk! Váljanak legtájékozottabb tudóivá és alakítóivá közös otthonunknak! Célom, hogy egyetlen, falunk gyarapodását szolgáló hasznos gondolat se sikkadjon el. Bárki megjeleníthesse közösségünkkel kapcsolatos problémáját, észrevételét.

Szeretettel: Pulai Nikoletta polgármester

KEDVES LÁTOGATÓ!

Igen Ön, aki Győrzámoly honlapjára került! Engedje meg nekem, hogy elsőként köszöntsem és segítsek! Szeretném feltárni szeretett településem rejtett értékeit.

Ön, aki elhagyta a Győrzámoly táblát és ezzel belépett Szigetköz szívébe. A településre, melynek története megannyi izgalmat, kihívást, viszontagságot, szerelmet és szenvedélyt hordoz magába. Ha felkeltette érdeklődését eme község története, röviden itt a honlapon, hosszabban Rácz Ernő: Rólunk és falunkról című könyvében tájékozódhat!

De Kedves Látogató, engedje meg nekem, hogy a jelenkori települést bemutassam Önnek.

Községünk a megyeszékhelytől, Győrtől 10 km-re található csodálatos környezetben közvetlenül a Mosoni-Duna és az Öreg Duna szomszédságában. A főút mellett húzódik, a kerékpárút mely egész Szigetközt átszeli, így kötve össze Győrt Mosonmagyaróvárral.

A községbe érve Kedves Látogató pihenjen meg a több mint száz éves gesztenyefák árnyékában, és ha kifújta magát tekintse meg az 1700-as években építtetett, azóta a viszontagságoknak köszönhetően több újjáépítésen, restauráción átesett Szent Lászlóról elnevezett Római Katolikus templomot. A templomkertben található még, az ezredfordulóra emeltetett kettős kereszt és a Székelyszentkirályi testvéreinktől kapott, szépen megművelt, faragott Székely kapu is.

A falu központjában fejet hajthat az első és második világháborúban elesett helyi lakosok előtt. A parkosított részen a virágok között megtalálhatja a Kedves Látogató községünk új emlékművét, ami a trianoni békekötés 100. évfordulójára készült.

Ha nyitott szemmel jár, a Mosoni-Duna partján megfigyelheti, kedves madarunkat a szürkegémet. Töltsön el egy kellemes időt madárcsicsergéssel egybekötve a parton. Hiszen egy falu színét és értékét a természet közelsége adja. Hiszen nincs jobb kikapcsolódás, mint sétálni, futni vagy éppen kerékpározni az aszfaltozott töltésen, ahol szintén Győrbe juthat az ember lánya vagy éppen fia.

Ha figyelmesen jár-kel, szebbnél szebb portákat láthat, hangulatos falusi utcákat, melyről mosolygós emberek köszönnek vissza. Hiszen egy települést a közösség határoz meg. Az itt élő és az ide költöző emberek. Ha bepillant ebbe a populációba akkor, a „régi” faluban élők szigetközi bölcsességét és az újonnan érkezők modern, gyors felfogását tapasztalhatja.

Ahogy Müller Péter mondta: „Igazi közösség csak ott jön létre, ahol a tagok rejtélyes módon szeretik egymást!” Kedves Érdeklődő, ezt itt is megtapasztalhatja.

Ha erre jár, térjen be hozzánk s érezheti az igazi szigetközi mentalitást és a szigetközi vendégszeretetet. Jöjjön, s legyen kedves vendégünk! A személyes találkozásig pedig jó böngészést az oldalon!

Földbérleti díjak kifizetése és földtulajdonosi gyűlés

A 08-100450 kódszámú vadászterület Földtulajdonosi Közössége földtulajdonosi gyűlést tart 2021. július 24-én 8 órakor a győrzámolyi Tűzoltószertárban. Ugyanezen a napon a 2019. és 2020. évi földhaszonbérleti díjakat is kifizeti az alábbi helyeken:

8.00-9.30 Győrzámoly, Tűzoltószertár

10.00-12.00 Vámosszabadi, Vadászraktár

14.00-15.00 Kisbajcs, Polgármesteri Hivatal

15.30-16.30 Győr, Külső-Bácsai u. 41.

A földbérleti díjak bármelyik községben felvehetők, függetlenül a földtulajdon fekvésének helyétől. Kérik, hogy a díjfizetés alapjául szolgáló, a tulajdonjogot bizonyító dokumentumokat (tulajdoni lap, földhivatali bejegyző határozat, közjegyzői végzés, adásvételi szerződés stb.) vigyék magukkal.

Háziorvos szabadsága

dr. Bán Barbara háziorvos értesíti a pácienseit, hogy 2021. 06. 21.- 06.25. között helyettesítés lesz.
Helyettes orvos: dr. Markotics Ildikó (+3620/516-8555)
A betegvizsgálat előzetes telefonos egyeztetést követően, a megadott időpontban történik.
Rendelési idő: 2021. 06. 21. (hétfő) 14.30-15.30 Győrzámoly
Rendelési idő: 2021. 06. 22. (kedd) 09.00 - 10.00 Győrújfalu
2021. 06. 24. (csütörtök) 12.00 - 13.00 Győrzámoly
Az állandó receptek igénylése e-mailben lehetséges, a helyettesítés alatt megnövekedett idővel kell számolni.

Búcsú és Falunap 2021.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt 2021. június 26. - június 27-én a Búcsú és Falunapi rendezvényünkre.

 

Tájékoztató csapadékvíz elvezetéssel érintett ingatlanok tulajdonosainak (Búzavirág u., Mórvető u., Tölgyfa u., Cseresznyefa u.)

Tárgy: Csapadékvíz elvezetés, Búzavirág, Mórvető, Tölgyfa és Cseresznyefa utcákban

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Azért írunk Önöknek, mert több érintett helyi lakos megkereste önkormányzatunkat a Búzavirág és a Mórvető utcákból és kifejezte elégedetlenségét a tervezett csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatban. Kifogásolták mind a nyílt árkot, mint műszaki megoldást, mind az önkormányzattal és a tervezővel való együttműködés nehézségeit.

Szeretnénk megerősíteni, hogy az önkormányzat azért dolgozik, hogy az Önök utcájában is biztosítani tudjuk a korszerű csapadékvíz elvezetés legjobb módját, a jogszabályoknak, a technológiai és anyagi lehetőségeknek megfelelően. Amennyiben a lakóutcákat szilárd burkolattal kívánjuk ellátni, gondoskodni kell a csapadékvíz elvezetéséről. A vízelvezetés megszokott, költségtakarékos és sík vidéken kifejezetten indokolt módszere a szikkasztó árkos megoldás. Az útburkolat építés tervein is ez szerepel és önkormányzatunk is erre pályázott és nyert el támogatást. Az árkok elkészítése jogszabályi kötelezettség, e nélkül burkolatot nem lehet építeni, mert a hatóság vízelvezetés nélkül nem helyezi forgalomba az utakat és az építtetőt bírsággal sújtja. Természetesen van más módja is a csapadékvíz elvezetésnek, pl. a zárt rendszerű csatorna, ami nagyságrendekkel többe kerül, fenntartása költséges és létesítési engedélyhez kötött. Műszakilag a nyílt árok megfelelő megoldás, faluhelyen szinte csak ezzel találkozhatunk.

A fenti érvektől vezérelve Horváth Gábor előző polgármester úr javaslatára a képviselő- testület 2019. októberében úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések TOP-2.1.3-16 kódszámú Európai Unió Regionális Fejlesztési Alapból finanszírozott támogatására. A pályázat sikeres volt, és a biztosított források elköltésénél így a pályázat feltételeire is tekintettel kell lennünk.

Megértettük, hogy a helyi lakosok egy része nem támogatja a nyílt árkot, mint csapadékvíz elvezetési műszaki megoldást. Az önkormányzat sem ragaszkodik hozzá, annak ellenére sem, hogy a felhozott ellenérvek (balesetveszély, szúnyoglárva élőhely, esztétikai kifogások) cáfolhatók, és az árkolt utcák falusi környezetben megszokottak.

Azt is egyértelművé kell tennünk azonban, hogy azok a javasolt műszaki megoldások, amelyek az úttest felszíne alatt zárt rendszerben vezetnék el a csapadékvizet, az elnyert pályázat feltételeinek nem felelnek meg, az Európai Unió környezetvédelmi, fenntarthatósági irányelveinek a nyílt csapadékvíz elvezetés, a helyben szikkasztás felel meg, hiszen így az úttest környezetében a talaj nem szárad ki, a csapadékvíz helyben hasznosul.

A tervezővel és Önökkel közösen számos egyeztetést tartottunk, és ugyan a pályázat kifejezetten nyílt árok finanszírozására irányul, de találtunk olyan megoldást, amely jóval költségesebb ugyan, de alternatívát jelent a nyílt árokkal szemben.

A tervező bemutatta Önöknek azt a lehetőséget, hogy „coulé” kaviccsal feltöltött, duplafalú geotextíliával borított, dréncsővel ellátott ún. szikkasztó mezőt és aknát alakítsunk ki a nyílt árok kiváltására, ennek műszaki ábrázolása a web oldalunkon található:

https://www.gyorzamoly.hu/webuploads/files/Szikkasztomezoesaknamintaterv2021.pdf

Az önkormányzat ezt a lehetőséget támogatja, ugyanakkor aki ezt választja, tőle anyagi hozzájárulást kérünk a többletköltség finanszírozására. A kormányzati intézkedések az önkormányzatok bevételeit csökkentették, és felelős gazdálkodás mellett nem vállalhatunk az Önök utcája javára olyan anyagi terheket, amit a község többi utcájának nem tudunk biztosítani.

A tervezett nyílt árkos megoldás biztosítja áteresszel ellátott kapubejárók elhelyezését, az árkok felett telkenként 5 méter szélességben. Az egyeztetések során minden telektulajdonos lehetőséget kapott a kapubejárók terven történő feltüntetésére. A pályázat feltételeivel összhangban kiterjeszthető az áteresszel ellátott, burkolt kapubejáró legfeljebb a telek utcafrontjának fele szélességében, tehát egy 16 méter széles telek esetében legfeljebb 8 méter szélességben. Annak, aki ezt a többletszélességet kéri, szintén vállalnia kell az ezzel járó költségeket.

Akik a fent írt műszaki megoldások közül szeretnének választani, kérjük a mellékelt szándéknyilatkozatot kitöltve juttassák el önkormányzatunkhoz. A szándéknyilatkozatot elhelyezhetik a Községháza alulájában lévő „Kérelmek” feliratú dobozban, illetve visszaküldhetik postai úton Győrzámoly Község Önkormányzata címére (9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 45.). Beküldési és beérkezési határidő: 2021. augusztus 6-án (péntek) 12 óra. Az ezt követően érkezett szándéknyilatkozatokat nem áll módunkban elfogadni.

Akik nem kívánnak alternatív műszaki megoldást finanszírozni, tudomásul veszik, hogy a telkükkel határos közterületen az önkormányzat a nyílt árkos megoldást valósítja meg (ikerházaknál 2 db 5 méteres kapubejáró épül meg költségmentesen).

A többletköltségek az alábbiak szerint alakulnak a tervezett műszaki tartalom szerint:

  • drain csővel ellátott „coulé” kavicsos szikkasztó test: 11.200,Ft/fm+áfa
  • víznyelős fedlappal ellátott beton szikkasztó akna 450.000,Ft/db+áfa (a „coulé” kavicsos szikkasztó test építésnél elengedhetetlen egy beton szikkasztó akna építése is)
  • 3 méter áteresz NA30 betoncsőből monolit vagy előre gyártott beton előfejekkel 180.000,Ft+áfa

Az önkormányzat vállalja, hogy a saját költségén áttervezteti az engedélyes terveket, a lakossági igényeknek megfelelően. Ehhez azonban az szükséges, hogy a tervezés megkezdése előtt a lakosság részéről fizetendő többletköltségek önkormányzatunkhoz beérkezzenek.

Azokkal az ingatlantulajdonosokkal, akik „coulé” kavicsos szikkasztót vagy nagyobb kapubejárót kérnek, az önkormányzat szerződést köt. A nyílt közbeszerzés során reményeink szerint kedvezőbb egységárakat kapunk, mint a fentiek, ez esetben a műszaki átadás lezárultával az önkormányzat a különbözetet visszatéríti.

A szándéknyilatkozatok beérkezését követően e-mailben szerződéstervezetet küldünk, melynek aláírásával egy időben be kell fizetni az abban megállapított összeget az önkormányzat számlájára. Amennyiben a szerződés szerinti összeg nem kerül megfizetésre, a szerződést és a szándéknyilatkozatot semmisnek tekintjük és az eredeti tervek kerülnek megvalósításra.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a pályázat arról rendelkezik, hogy az elkészült csapadékvíz-rendszert és a kapubejárókat 5 évig az eredeti állapotában önkormányzatunknak fenn kell tartani. A fenntartási időszak alatt változtatásra különleges indokkal kerülhet csak sor, kizárólag az Irányító Hatóság jóváhagyását követően, önkormányzati engedély birtokában.

Győrzámoly, 2021. július 22.

Tisztelettel: Horváth Károly alpolgármester

A szándéknyilatkozatot innen tudják letölteni.

Tájékoztató településrendezési terv módosításáról (Msz.: 20128)

Győrzámoly Község Önkormányzata módosítani kívánja a településrendezési tervet. A tervezett módosítás, a partnerségi hirdetmény az alábbi linken érhető el: https://www.gyorzamoly.hu/onkormanyzat/telepulesrendezesi-terv

Tájékoztató településrendezési terv módosításáról (Msz.: 21075)

Győrzámoly Község Önkormányzata módosítani kívánja a településrendezési tervet. A tervezett módosítás, a partnerségi hirdetmény az alábbi linken érhető el: https://www.gyorzamoly.hu/onkormanyzat/telepulesrendezesi-terv

Költészet napi játékról - Oxygen Hírügynökség

Költészet napi játékunkról beszámolta az Oxygen Hírügynökség!

https://fb.watch/4Vr9mH-Ojj/

Új "szívünkről" szólnak a hírek

Már Zámolyon is szívbe gyűjtik a kupakokat címmel jelent meg tudosítás a Győrplusz Tv-ben, illetve elhangott a hír a Győplussz Rádióban is.

Már Zámolyon is szívbe gyűjtik a kupakokat - YouTube

 

Kamerarendszert telepítettek Győrzámolyon

Kormány tájékoztatása

Lehet, hogy egy kép erről: ‎, szöveg, amely így szól: „‎MIUTÁN ELÉRJÜK AZ ÃTMILLIÓ BEOLTOTTAT, Úد INTÉZKEDÉSEK LÉPHETNEK ÉLETBE. megszüntetjuk a kijárási tilalmat véget ér az üzletek, vendéglátóhelyek kötelező zárási dőpontja eltöröljük a kötelező maszkviselést a közterületeken szabad lesz a sport a közterületeken, egyénileg és csapatban is az 50 fÅs családi rendezvény, a lakodalom 200 fővel megtartható szállodában, étteremben családi rendezvények csak elkülönítve tarthatók, az üzemeltető‘ felelősségével zárt térben tartott rendezvényen és zenés-táncos rendezvényen is csak védettségi igazolvánnyal lehet részt venni szabadtéri rendezvény 500 főig tartható a 16-18 évesek beoltva, felnőttek nélkül is részt vehetnek rendezvényeken, igénybe vehetik a szolgáltatásokat‎”‎

Honvédségi oltóbusz Győrzámolyon

Aki teheti éljen a lehetőséggel!

 

Honvédségi oltóbusz

Kedves Lakótársak!

Megérkezett községünkben a honvédség oltóbusza! A sportcsarnok parkolóban található, regisztráció nélkül is igénybe lehet venni.

Éljünk minél többen a lehetőséggel!

 

Közterület örökbefogadók

 

Hála és köszönet azoknak, akik "örökben" fogadtak egy-egy közterületet. Munkájuk nyomán napról napra szebb lesz a környezetünk, példát mutatnak számunkra, hogy érdemes a közösségért munkát végezni!

1. "Duna part" - győrzámolyi horgászok - Csuti Róbert, Dara László, Torma Péter, Árpási Viktor, Vörös János, Paár Béla, Szombathelyi László, Tóth Zoltán, Pulai Tibor, Virágh Csaba, Magyar Gábor

2. Búzavirág út. Hrsz. 913 Garai Vilmos, Hartha Gábor

3. Búzavirág út. Hrsz. 946. - névtelenséget kért

4. Mórvető út. Hrsz. 1004. Gombárné Kelemen Krisztina

5. Cseresznyefa út Hrsz. 813 Kiss Attila

6. Szent László úton lévő park - névtelenséget kért

7. Mórvető út Hrsz. 969 - névtelenséget kért

8. Búzavirág út Hrsz. 957 Szeredi Szabolcs

9. Patkó utca 1117 1/2 Nagy Zoltán, Nagy- Atártics Nikolett, Dunai-Kovács László, Bősze Andrea, Baldauf Attila , Ďurčovič Enikő, Milis Zsolt, Osváth Edit, Borbély Tamás, Szász Orsolya

10. Patkó utca Hrsz. 117 1/2 Dékány Dáid és Zsófia

11. Coop Bolt előtti ágyás - Coop Bolt munkatársai

 

Advent 4. hét 5. nap

 

 

 

 

Advent 4. hét 4. nap

Így az év vége, a Karácsony közeledtével az ember akarva akaratlanul kicsit lecsendesül, átértékeli a mögötte álló időszakot. De vajon mit is jelent a Karácsony?

Mi is a célja, a lényege ennek a csodálatos ünnepnek?

Mélyen belül biztosan mindenki érzi, hogy a Karácsony sokkal többről szól, mint ahogy azt a sokan megélik. Nem az ajándék a lényeg, annál sokkal több. Az emberségesség, az egymás iránti tisztelet, empátia. De ami a legfontosabb, az önzetlen, feltétel nélküli szeretet önmagunk és embertársaink iránt. Bármilyen furcsán is hangzik, de a saját MAGunk iránti SZERETETnél nincs fontosabb. Minden onnan indul ki, minden bennünk gyökerezik, ezért elengedhetetlen a saját lelkünk testünk ápolása. Ez a legfontosabb üzenete az idei karácsonynak, hogy gondozzuk azt a csodát, amit a Jóisten nekünk ajándékozott. Gondozzuk a kertet, ápoljuk bőszen mert, ha mi nem tesszük meg, más sem fogja helyettünk. Gazos kertben pedig nem nő szép virág. Idén karácsonykor nem mindenki lehet együtt a szeretteivel. Így hát érdemes ezt az ünnepet befelé figyelve tölteni, nem elpazarolni, hanem mélyen megkeresni a nem oda való dolgokat és gyógyítani a vérző sebeket, gyógyítani a testet minőségi táplálékkal, és gyógyítani a lelket cirógató gondolatokkal. A Karácsony a szeretet ünnepe. Éljük is meg úgy, elsősorban a magunk iránt érzett szeretetet erősítve. Legyen az idei karácsony sorsfordító, gyógyító, mindenki számára!

Márkus-Bodrogi Réka (Búzavirág út)

Advent 4. hét 3. nap

A karácsonyi csengettyű

Gyermekkoromban csengőszó jelezte az angyal érkezését. Anyukám nagyon ügyesen csinálta, így sokáig nem vettem észre, hogy az angyal valójában őt bízta meg a csengő kezelésével. Azt hittem, a hang tényleg az égből jön. A hang, ami egyet jelentett nekem a családdal, azzal, hogy körbe álljuk a feldíszített karácsonyfát, ami alatt ott van a vágyott ajándék. És ott volt velünk a „karácsony illat”, fenyő és a csillagszóró keveréke. Ez utóbbit mindig meggyújtottuk, miközben a Mennyből az angyalt énekeltük. Már akkor is tudtam, amit azóta is hiszek és érzek: angyalok léteznek! Vannak olyanok, akik láthatatlanul védelmeznek bennünket és olyanok is, akik közöttünk járnak, csendben teszik a dolgukat, és minden erejükkel azon vannak, hogy nekünk jobb legyen. Az angyalok közül az egyik, az én anyukám. A csengőszó azóta sem ment ki nálunk a divatból, őrizzük a hangját, ami hozzá tartozik az ünnephez. Igaz, most már nincs elrejtve, de a kezelése még mindig anyu feladata. Életem során nem múlt el még úgy karácsony, hogy azt ne töltöttük volna együtt. Idén ez másképp lesz. Megértettem, elfogadtam, amikor azt kérte: most ne menjek haza. Tiszteletben tartom a kérését, de bevallom, amikor erre gondolok, könnybe lábad a szemem. Ez az ünnep most más lesz, de tudom azt, hogy gondolatainkban, imáinkban összekapcsolódunk és azok a bizonyos láthatatlan húrjaink együtt fognak rezegni. Ahogy létezésem óta együtt rezegnek. Most én „vigyázok rá”, azért, hogy még sokáig meg tudja szólaltatni azt a csengettyűt az angyal kezeivel.

„Szálljon szívünkbe áldott akarat,

ez kösse egybe mind a kezeket,

karácsony édes ünnepén te légy vendégünk: jóság, szeretet.”

Áldott, békés ünnepeket kívánok Mindenkinek!

dr. Torma Viktória jegyző

Betlehemi láng Győrzámolyon

A Betlehemi láng fényét Győrzámolyon is hazaviheted!

Vasárnap a karácsonyi térzene ideje alatt, 15:00-17:00 óra között a község adventi koszorújánál megtalálható és hazavihető lesz a betlehemi láng.

Otthonainkat is beragyoghatja a Betlehemi láng fénye. A betlehemi Születés-bazilika örökmécsesének lángja hosszú útja után érkezett meg. A béke lángját a Bécsi cserkészek hozzák el Betlehemből és egy ökumenikus istentisztelet után veszik át az európai országok cserkészei. Idén a vírushelyzet miatt az istentisztelet az online térben történt meg, a lángot a határon vették át a magyar cserkészek.

Győrzámolyra, Győrből érkezett a láng, hogy a helyiek otthonaiban is ragyoghasson. Biztatom a közösség lakóit, hogy jöjjenek s vigyenek haza az lángból, ezzel is még meghittebbé varázsolva a karácsonyi várakozást és, hogy Szenteste a betlehemi láng fénye mellett ünnepelhessenek!

Pulai Nikoletta

polgármester

A képen a következők lehetnek: belső tér

 

Helyreigazítás

Kedves Szülők!

Sajnos a technika ördöge közbelépett és a faluújság legutóbbi számában a gyerekek neve felett, nem az őket ábrázoló fotó jelent meg. A lent látható képen, már a valódi kép társul az igazi tulajdonoshoz. A helyesbítést a következő újságban is szerepelni fog. Elnézést kérünk és köszönjük a megértésüket!

A képen a következők lehetnek: 3 ember, , szöveg, amely így szól: „Legutóbbi megjelenésünk óta született babák Dabis Barnabás 2020.0 2020.07.23. Szvák Olivia 2020.07 31. Pinczés Nimród 2020.09.02 2020 Major Bence 2020. 09 30. Major Dániel 2020. 30. Vajon ki lesz a következő?”

 

Lakossági tájékoztatás - Fogorvos

Lakossági Tájékoztatás!

December 21-23-án ( hétfő, kedd, szerda ) a rendelés szünetel a fogászaton.

Helyettes : Dr. Hetényi Gábor

Nyúl Szt. István tér

Hétfő, kedd : 13h------17h között

Szerda : 8h--- 11h--között

T: 20-274-0206

SÜRGŐS ESETBEN , FÁJDALOM ESETÉN !!!!!!

A két ünnep között: dec. 28, 29, 30, 31

Ügyelet HELYBEN ( Győrzámoly )

12h-----13h között

×
Elindult Győrzámoly új honlapja!
Kis türelmet kérünk, a tartalmakon még dolgozunk... ;-)

 

×