Get Adobe Flash player

TemplomGyőrzámoly neve valószínűleg szláv eredetű és zátony mögötti helyet jelent./ Zá morje/ Más forrás szerint a zsámolyból származik /a szigetközi tájszólásban a község neve zámú, vagy zámol/ vagy a Héderváry család Sámuel nevű tagjából. Római katolikus templom A község Szent László tiszteletére szentel, 114 m2 alapterületű, barokk stílusú temploma 1779-ben épült; 1869-ben leégett, de eredeti stílusában újjáépítették. Fő- és mellékoltára, szószéke és keresztelőkútja 1780-ban készült copf stílusban, az első templom berendezéséből menekült meg. A templom és berendezése műemlék jellegű.

1917-ben a falu központi helyén, a Szent István és a Szent László utca kereszteződésében Csuti Vince és neje, Jász Örzse keresztet állíttatott a háborúban elesett két fiúk emlékére. E kereszt két oldalára került fel később az első világháborúban hősi halált halt 44 zámolyi férfi neve. Az emlékmű szomszédságá-ban alakította ki az önkormányzat 1990-ben a falu második világháborús áldozatainak emlékoszlopát, ez 32 személynek állít emléket.

042A falu határa természeti értékekben is nagyon gazdag. Győrzámoly és Győrújfalu határában terül el a Remencei Duna-ág, a Szil-ága és a Zámolyi tölös közel 100 ha-nyi területe. A vízfolyásokat mindenütt magassásosok, magaskórósok szegélyezik. Itt található az Alsó-Szigetköz legnagyobb nádasa, a Lajma. A Zámolyi tölös pedig az Alsó-Szigetköz ma már ritka ártéri keményfa tölgy, kőris, szil-ligeterdeje.