Get Adobe Flash player

A Győrzámolyi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet hivatalsegéd munkakör betöltésére.

 A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: hivatali levelek kézbesítése, postakönyv vezetése, takarítás

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság,
  • Cselekvőképesség,
  • Büntetlen előélet,
  • 8 általános

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-      Fényképes önéletrajz,

-      90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkéréséről szóló igazolás,

-      a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Torma Viktória jegyző nyújt a 96/352-122-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Személyesen vagy postai úton a pályázatnak a Győrzámolyi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 45.).

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokról a Győrzámolyi Polgármesteri Hivatal jegyzője, mint a kinevezési és munkáltatói jogok gyakorlója dönt. Személyes meghallgatásra sor kerülhet. A pályázók a pályázat eredményéről írásban értesülnek. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 8.

Allo banner

Deutsch

KTC Tennis Club

logo2 feher

FitFight

liza fit fight FB