Get Adobe Flash player

Adventi Plakat A4 méretezett

Pénteken, november 15-én tartotta meg községünk önkormányzata, a hagyományos idősek napi rendezvényét. Nagyon szépen köszönöm, hogy olyan sokan elfogadták meghívásunkat!

A 16 órakor kezdődő ünnepi szentmisén, a résztvevők részesültek a betegek szentségében. Az ünneplés a sportcsarnokban folytatódott tovább. A polgármesteri köszöntő mellett, felolvasásra került Kozma Imre atya üzenete, majd Takács Ferenc Győrzámoly plébánosa köszöntötte a megjelenteket.

Az óvodások, iskolások műsorát hatalmas tetszéssel fogadták a szépkorú győrzámolyiak. A hangulatot tovább emelte a helyi énekkar műsora, és az EL PASO profi táncosai.

A finom vacsora elfogyasztása után kezdődött a tánc, majd a közös dalolás. A rendezvény éjfél után ért véget.

Köszönetemet fejezem ki azoknak, akik munkájukkal hozzájárultak a rendezvény sikeréhez!

Kérem a Jó Istent, hogy őrizze meg Önöket nekünk még sokáig és jövőre újra együtt ünnepelhessünk. Sütő András gondolatát idézem:

„Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi: a világ nem velük kezdődött.”

Pulai Nikoletta          

Győrzámoly Község polgármestere

 

SAM 9037 003

 

Tisztelt Lakosság!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy településünkön 2019. november - 2020. január között Katona Róbert, a Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársa ingyenesen kémény ellenőrzést (nem kéményseprést) végez a családi házas ingatlanoknál.

Kérjük, tegyék lehetővé számára a munkája elvégzését.

Lakossági kérésére még egy alkalommal megismételjük a falevelek begyűjtését. Az önkormányzat munkatársai az utcára zsákba kitett avart (kizárólag falevelet) elszállítják. Kérjük, hogy a zsákok kihelyezéséről az adott napon reggel 7 óráig szíveskedjenek gondoskodni!

november 25. (hétfő)

-         Győri út, Nyírfa liget, Patkó utca, Zátony utca, Dergiták útja, Béke u., Bartók B. út, Parti sétány

november 26. (kedd)

-         Iskola u., Fenyő u., Liget u., Szent István út, Majori út, Árnyas u., Szent László út, Ady E. u.

november 27. (szerda)

-          Rákóczi út, Kossuth u., Dr. Pécsi Gyula u., Szabadság u., Futódomb u., Petőfi u.

november 28. (csütörtök)

-          Széchenyi u., Hunyadi u., Németh Imre u., Ancsali út, Akác u., Tölgyfa u., Cseresznyefa u.,

november 29. (péntek)

-          Erdősor út, Diósi út, Orgona u., Duna u., Búzavirág u., Mórvető u., Határ út

Kérek mindenkit, hogy tájékoztassa a lehetőségről a lakókörnyezetében élőket! Bízom a lakosság együttműködésében!

                                                                                                                                                                          Pulai Nikoletta

                                                                                                                                                                           polgármester

A Mol Alapítvány Helyi érték program pályázatot hirdet. A pályázati felhívás az alábbi linken olvasható:

https://www.molalapitvany.hu/cikk/helyi-ertek-program

Tanchaz facebook

Tisztelt Partnerek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Győrzámoly településrendezési eszközök módosítása folyamatban van, melyről tájékoztatást tartunk 2019. november 13-án (szerdán) 10 órakor a Polgármesteri Hivatalban. Az állami főépítészi eljárás alá tartozó módosítás alátámasztó munkarészét (Msz.: 19151) honlapunkon, a településrendezési terv menüpontban megtekinthetik.

http://www.gyorzamoly.hu/index.php/onkormanyzat/telepulesrendezesi-terv

polgarorseg szorolap A6 002

Vasárnap (október 27-én) Mosonmagyaróváron Dr. Nagy István országgyűlési képviselőnk meghívására, egy közös találkozón vettem részt a térség polgármestereivel együtt. Miniszter Úr rövid beszédben gratulált a résztvevőknek a választási győzelemhez, majd kötetlen beszélgetés és ismerkedés vette kezdetét. Személyes megbeszélésünkkor támogatásáról biztosított és ígéretet kaptam tőle, hogy hamarosan Győrzámolyra látogat!

                                                                                                                                                                              Pulai Nikoletta polgármester

Nagy István2

2019. október 24-én tartotta Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete alakuló ülését. A köszöntő és a Helyi Választási Bizottság tájékoztatója után került sor a képviselők ünnepélyes eskütételére. A képviselők eskütételét, a polgármester eskütétele majd a polgármesteri program ismertetése követte. Azt követően titkos szavazással megtörtént az alpolgármester választás. A Képviselő-testület Horváth Károly képviselőt Győrzámoly Község alpolgármesterének megválasztotta.A bizottsági tagok megválasztása után, létrejött az a szerkezet, amiben a következő időszakban a munka folyni fog.

Kívánok a képviselőknek, a bizottsági tagoknak eredményes munkát!

Polgármesteri fogadóórát hetente kétszer tartok, melynek időpontja: hétfő 15.00-16.00 óra, szerda 8.00-9.00 óra

A cél Győrzámoly község folyamatos fejlődése, lakói életkörülményeinek javulása. A munka elkezdődött, kérem lakótársak jóindulatát és türelmét!

                                                                                                                                              Pulai Nikoletta polgármester

 

alakulo

Győrzámoly Község Önkormányzata a 2019. évben iskolakezdési támogatást nyújt a győrzámolyi állandó lakóhellyel rendelkező, helyi általános iskolában tanuló gyermekek, valamint a győrzámolyi állandó lakóhellyel rendelkező középiskolai tanulók és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók részére.

A támogatás összege: általános iskolások esetén 3.000,-Ft/gyermek, közép- és felsőfokú oktatásban részt vevők esetén: 4.000,-Ft/tanuló/hallgató

A támogatásra jogosultak köre:

- a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 8-szorosát (228.000,-Ft), egyedülálló törvényes képviselő esetén a 9-szeresét (256.500,-Ft), vagy

- a családban három vagy több gyermeket nevelnek, vagy

a családban tartósan beteg gyermeket nevelnek.

A kérelmeket a szükséges mellékletekkel 2019. november 30. napjáig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalban. Az igényléshez szükséges nyomtatvány letölthető az alábbi linkről, illetve a Polgármesteri Hivatalban is igényelhető:

http://www.gyorzamoly.hu/index.php/polgarmesteri-hivatal/letoltheto-nyomtatvanyok 

Tisztelt Lakosság!

Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást, tűzifa formájában biztosít annak a személynek, aki fatüzelésre alkalmas fűtő berendezéssel rendelkezik és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti

  1. aktív korúakellátásában részesül, vagy
  2. időskorúak járadékában részesül, vagy
  3. települési támogatásban, elsősorban a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesült jelen rendelet hatályba lépésétől számított 12 hónapon belül,
  4. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

Igényt nyújthat be továbbá, aki:

  1. közgyógyellátásban részesül, vagy
  2. 3 vagy több gyermeket nevel, vagy
  3. ápolási díjra jogosult, vagy
  4. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
  5. akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj minimum legkisebb összegének négyszeresét (114.000,-Ft).

A kérelmeket a szükséges mellékletekkel 2019. november 22-ig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalban. Az igényléshez szükséges nyomtatvány letölthető az alábbi linkről, illetve a Polgármesteri Hivatalban is igényelhető:

http://www.gyorzamoly.hu/index.php/polgarmesteri-hivatal/letoltheto-nyomtatvanyok 

A felsőoktatási hallgató, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára idén is lehetőség nyílik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat benyújtására.

Regisztrálni és a pályázatot kitölteni az eper.hu rendszerben lehet. A kinyomtatott és aláírt pályázatot a mellékletekkel együtt 2019. november 5-ig lehet benyújtani a Győrzámoly Község Önkormányzatához (Győrzámoly, Rákóczi u. 45.)

Kötelezően csatolandó mellékletek: jövedelemigazolások, hallgatói jogviszony igazolás, egy háztartásban élő közép-, vagy felsőoktatásban tanuló testvérek iskolalátogatási igazolása.

Bővebb információ az "A" típusú pályázatról az alábbi linken olvasható:

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica15/

Bővebb információ a "B" típusú pályázatról az alábbi linken olvasható:

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica16/

A GYHG Nonprofit Kft. értesíti a lakosságot, hogy a kezelésében lévő győrzámolyi hulladékudvar 2019. november 4-től a téli nyitvatartási rend szerint üzemel:

kedden 8.00 - 16.00 óra között

szombaton 12.30 - 16.00 óra között

Köszönet és gratuláció!

 2019. október 17-én 17 órakor az új képviselő testület átvette megbízólevelét Fazekas Ferenctől, a Helyi Választási Bizottság elnökétől!

Sok szeretettel gratulálok minden képviselőnek! Bízom benne, hogy a közös munka gyümölcsöző lesz, és Győrzámoly érdekeit szem előtt tartva valósítjuk meg terveinket! Képviselő testület nevében köszönöm a választók bizalmát és, hogy olyan szép számmal elmentek szavazni! Ez egyértelműen bizonyítja, hogy sok olyan ember él ebben a csodálatos, értékes múlttal bíró faluban, akiket érdekel Győrzámoly sorsa. Minden erővel azon leszünk, hogy ezt a bizalmat megháláljuk!

 Köszönöm dr. Torma Viktóriának, a Helyi Választási Bizottságnak és mindenkinek, aki közreműködött a választások lebonyolításában!

 

cél: értékőrzés és értékteremtés

 

Pulai Nikoletta

Győrzámoly Község Polgármestere

 

képviselők

Értesítjük Önöket, hogy az előzetes tájékoztatási szakaszban lévő településrendezési terv módosítás (Msz.: 19140) tárgyában tájékoztatást tartunk 2019. október 29-én (kedden) 10 órakor a Polgármesteri Hivatalban.

Az ismertetésre kerülő tervanyag az alábbi linken olvasható:

http://www.gyorzamoly.hu/index.php/onkormanyzat/telepulesrendezesi-terv

Dr. Szegedy Judit fogorvosnő 2019. májusától az új egészségházban fogadja pácienseit (Győrzámoly, Rákóczi u. 49/B.).

A fogászat telefonszáma is megváltozott, a doktornőt rendelési időben a 96/686-703 telefonszámon érhetik el.

Rendelési idő:

                             Hétfő 08.00-12.00

                             Kedd 12.00-17.00

                             Szerda 08.00-12.00 (iskola fogászat)

                             Csütörtök 12.00-17.00

                             Péntek: 08.00-12.00

 

Az Alsó-szigetközi Földtulajdonosok Vadásztársasága értesíti a lakosságot, hogy az elszaporodott kártékony vadfajok állományának apasztása érdekében a vadászati jogszabályokban engedélyezett csapdákat helyeztek ki a vadászterületen.

Ezek egy része élvefogó ketreces ládacsapda, más része hattyúnyak-csapda, amely az elfogott ragadozókat a megfogás pillanatában elpusztítja. A csapdák erdőfoltokban, nádasokban, a vad által járt bozótos-bokros részen kerültek kihelyezésre, pontos helyük a vadmozgás függvényében változhat. 

A csapdák a vad számára álcázottak, de mellettük, jól látható módon elhelyezett figyelemfelhívó táblákkal vannak megjelölve. A csapdák megközelítése, megérintése tilos és veszélyes, különösen a közvetlen felügyelet nélkül a területen tartózkodó kisgyermekek, vagy olyanok számára, akik a figyelmeztető feliratokat nem tudják értelmezni.

E mellett veszélyesek lehetnek ezek a csapdák a szabadon eresztett kutyák számára, ezért arra kérik a kutyatulajdonosokat, hogy kedvenceiket csak pórázon tartva sétáltassák a vadászterületen. 

A Győrzámolyi Bárdos Lajos Vegyes Kar szeretettel hívja és várja az énekelni szerető győrzámolyi és környékbeli Hölgyeket, Urakat, akik szívesen lennének résztvevői kórushangversenyeknek, kórustalálkozóknak. Az együttes örömmel fogad olyan dalosokat, akik hisznek az éneklés közösségteremtő erejében.

Szeretettel várják a jelentkezőket minden szerdán 17.00 órától a Községháza emeletén – próbatermükben.

                                                                                                                                                                                        Róth József karnagy

                                                   

kórus

Tisztelt Szülők!

Értesítjük Önöket, hogy a gyermekorvosi rendelés és a védőnői tanácsadás helyszíne megváltozik.

Benákné dr. Kelemen Ágnes gyermekorvos 2019. április 10. napjától az új egészségház épületében, a  korábban megszokott rendelési időben fogadja kis betegeit.

Helyszín: Győrzámoly, Rákóczi u. 49/B. 

Rendelési idő:

Hétfő: 10.30-12.00, majd ezt követően tanácsadás: 12.00-13.00

Szerda: 09.00-10.30

Péntek: 09.00-10.30

Bősze Anita védőnő 2019. április 15. napjától várja a hozzá érkezőket az új egészségházban az alábbi időpontokban:

Csecsemő- és kisgyermek tanácsadás hétfőnként: 13.00-15.30

Várandós tanácsadás keddenként: 08.00-11.00

 

doktorneni n

Ismételten elhelyezhetők a hulladékudvarokban a háztartásokban keletkező veszélyes hulladékok, pl. veszélyes hulladékként kezelendő csomagolási hulladékok, festékes dobozok, elemek, akkumulátokrok, fénycsövek, elektronikai hulladékok, fáradt olaj. Ezek közül mennyiségi korlátozással helyezhető el az elem, akkumulátor, elektronikai hulladék, festékes és vegyszeres göngyöleg, alkalmanként 50 kg, de évente legfeljebb 150 kg mennyiségben, míg fáradt olajból havonta 4 liter, évente maximum 8 liter mennyiség. 

A hulladékudvari felügyelő tájékoztatja az ügyfeleket arról, hogy melyik hulladékot melyik gyűjtőedénybe lehet elhelyezni, majd számítógépes nyilvántartásban rögzíti:

- a beszállításra jogosult nevét, címét, ügyfélkódját,

- a beszállító nevét, címét, gépjárművének rendszámát,

- a beszállított hulladék azonosító számát és mennyiségét.

A hulladék elhelyezéséhez minden esetben vigyék magukkal a közszolgáltatási díj befizetéséről szóló számlájukat és lakcímkártyájukat.

Allo banner

Deutsch

KTC Tennis Club

logo2 feher

FitFight

liza fit fight FB